Mobbing: İş Hayatında Zehirleyici Davranış

0 1.978

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Merhaba sevgili okurlar,

Hayat bir döngüden ibaret, bu döngüde var olabilmek için elimizden geleni yaparız. Yaşamımızı devam ettirebilmek için maddi güce ihtiyaç duyarız. Bu nedenle uzun bir eğitim sürecinin ardından mezun olup para kazanabilmek için iş arayışına gireriz. Ne yazık ki çoğumuz hemen hedefine ulaşamaz birçok görüşme ve arayışın sonunda bir iş sahibi oluruz.

İlk İş Deneyiminizi Hatırlıyor Musunuz?

Ufak bi gülümseme oluşmuştur belki yüzünüzde ya da yaşadığınız deneyimler pek de olumlu değildir. Elimizde yetkinliğini ispatladığımız bir diplomamız, gerçekleştirmeyi istediğimiz ideallerimiz ve mesleğe karşı kocaman umutlarımız vardır. Ancak iş veren tarafından gözlemlenen sadece yeni mezun olduğumuz ve deneyimsiz olarak nitelendirildiğimizdir. Karşılaştığımız tutumun olumsuz olması sonucunda bizi birçok yönden etkilediğine yazımın ilerleyen bölümlerinde değineceğim.

Hayatımızın çoğunu çalışarak geçiriyoruz. Bu nedenle iş ortamı, yapılan işe uyum sağlama ve kişiler arası iletişim son derece önemlidir. Kişiler arasında sinerjik ilişkiler sağlanamadığında kriz kaçınılmaz olmaktadır. Sağlık alanında çalışan kişilerin insan hayatına biyopsikososyal yönden etkisi olduğu düşünüldüğünde sağlık çalışanları arasında görülen mobbing tehlikeli sonuçlara zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle birçok ortama göre dikkatli yaklaşılması ve çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Mobbing Nedir?

Günümüzde sıkça adını duyduğumuz, belki de daha anlamını bilmeden çoğu kez maruz kaldığımız mobbing “psikolojik şiddet”, “psikolojik terör” hatta “zehirleyici davranış” olarak da adlandırılmaktadır.

Kitabi olarak tanımlamak gerekirse “Mobbing, bir veya birden fazla birey tarafından yandaş olarak düşündükleri bireyleri; rızaları olarak ya da olmaksızın etrafında toplayıp hedef belirlenmiş bireye karşı kötü davranış, alay etme, mesleki itibarlarına yapılan saldırılar ile işten ayrılmaya zorlamasıdır.”

Mobbinge Uğradığımızı Nasıl Anlarız?

 • İşe dair veya sosyal ortamda bir şey anlatırken sürekli sözünüz kesiliyor, yaptıklarınız durmaksızın eleştiriliyorsa,
 • Siz orada yokmuşçasına davranılıyor, hatta size diğer çalışanlardan izole konumda bulunmanızı sağlayan işler veriliyorsa,
 • Hakkınızda asılsız söylentiler çıkartılıp itibarsızlaştırılıyorsanız, kararlarınız sürekli sorgulanıyorsa,
 • İş konusundaki yetkinliğiniz ve size verilen görevler arasındaki seviye farkı çok fazlaysa, işiniz sürekli değiştiriliyorsa,
 • Doğrudan fiziksel veya sözel tacize maruz kalıyorsanız.

 Evet, maalesef siz Mobbing’e uğruyorsunuz.

Mobbing Hangi Sorunlara Yol Açmaktadır?

En yaratıcı fikirlere sahip insanlar bile yeni düşüncelere karşı duygusuz, hoşgörüsüz ya da düşmanca tavır takınan çevreye girdiklerinde kendilerini yalnız ve zayıf görebilirler. Bu durum hem bireysel hem de çalışma ekibi açısından olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Diğer yandan mobbing insanların sağlığını bozmakta, fiziksel ve duygusal dengelerini etkilemektedir.

İnsanların sağlıklarındaki bozulmanın etkisiyle zincirleme olarak onların diğer kişiler hakkındaki düşüncelerini ve dünyaya bakış açılarını etkilemektedir. Doğal olarak yine birbiriyle bağlantılı bir şekilde bireyin çalışma hayatını ve sosyal yaşamını da etkisi altına almaktadır. Mobbingin zincirleme olarak yol açtığı etkiler şunlardır;

Mobbingin Fiziksel Sağlığa Etkileri

 • Kronik kalp rahatsızlıkları
 • Mide ve bağırsak hastalıkları
 • Baş ağrıları, uyku problemleri
 • Bağışıklık sistemi bozuklukları

Mobbingin Psikolojik ve Duygusal Sağlığa Etkileri

 • Depresyon
 • Kaygı
 • Travma Sonrası Stres
 • Yalnızlık ve izolasyon
 • İşyeri ile ilişkilerin bozulması
 • Diğer insanlara olan güven kaybı
 • Diğer İnsanların dürüstlüğüne olan güven kaybı

Mobbingin İşe ve Kariyere Etkileri

 • Mesleki aidiyet kaybı
 • İtibar zedelenmesi-lekelenme
 • İş ile bağlantının kesilmesi
 • Yeniden iş bulamama riski

Sonuç olarak mobbing insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu davranışa maruz kalan ya da başka birine mobbing uygulandığını gören kişiler görmezden gelmemeli ve bu durum basite indirgenmemelidir.

Mobbing uygulamak suçtur. Mobbinge karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yazdığım bu yazıya vakit ayırdığınız için teşekkür ediyor ve mobbinge karşı duyarlı olmaya davet ediyorum.

Büyüktaş Gayır, G., & Özçelik, Z. (2021). Sağlık Çalışanlarının Mobbing Algıları Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 793-812.

Değer, K. (2017). İş Hayatında Uygulanan Mobbing’in Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama Çalışması Türk Bilişim Sektörü. İletişim Çalışmaları Dergisi, (1-26).

Ertaş, H. (2017). Sağlık Sektöründe Mobbing. Iı. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, (S. 36-46). Antalya.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.