Minimal İnvaziv Cerrahi Diğer Adıyla Laparoskopik Cerrahi Hakkında Her Şey

0 2.858

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Minimal invaziv cerrahinin tarihçesi 19. yüzyılın başlarına dayanmaktadır.

Georg Kelling 1902 yılında köpeklerde ilk laparoskopik uygulamaları yapmıştır. Daha sonra ise Hans Christian Jacobaeus 1910 yılında ilk kez laparoskopik işlemi insanda uygulamıştır.

Modern anlamda minimal invaziv cerrahi ise Phillipe Mouret’in 1987 yılında ilk video-laparoskopik kolesistektomiyi Fransa’da yapması ile başlamıştır.

Bu tarihten sonra minimal invaziv cerrahi hızla gelişmiş ve teknolojiyle entegre bir şekilde gelişmeye devam etmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere minimal invaziv cerrahi terimi geniş bir kesi olmadan küçük kesiler yardımıyla, vücudun iç yapısını görüntülemeye yarayan kamera ve bunu yansıtan bir ekran ile  cerrahi işlemleri yapmak için kullanılan laparoskopik aletler yardımıyla ameliyatı ifade etmektedir.

Minimal invaziv cerrahi, özellikle hastanın hızlı bir şekilde iyileşmesi, hastanın günlük yaşama daha hızlı dönmesi açısından oldukça önemlidir.

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi, büyük kesiler olmadan batın ve pelvik boşluğa laparoskopik aletler yardımıyla cerrahi işlemlerin yapılmasını ifade eder.

Burada cerrah küçük kesiler yardımıyla ameliyat yapacağı alanı belirler . Kamera ve bu işlemler için hazırlanmış laparoskopik aletler kullanır. Bu aletleri, küçük insizyonlar yardımıyla trokar adı verilen özel yapılardan geçirir. Cerrahların çoğu, ameliyata başlarken batını CO2 ile şişirir böylece müdahale edilecek alan ve aletlerin görülmesi ile cerrahın işlem sırasında rahat manevra yapmasına olanak verir. Ardından müdahale eder ve cerrahi işlemi uygular ve bunu ekrandan eş zamanlı olarak takip eder. Yapılan laparoskopik ameliyatlar günümüzde birçok ameliyatta kullanılmaktadır.

  • Apendektomi,
  • Histerektomi,
  • Kolesistektomi vb. vakalar laparoskopik cerrahi yardımıyla başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Laparoskopi, açık ameliyatlara oranla daha az istenmeyen etkilere yol açmaktadır. Laparoskopide kişinin normal yaşama dönüş ve iyileşme süresi, açık cerrahiye oranla daha hızlı olup,hastanede yatış süresi daha kısadır.

LAPAROSKOPİK CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI

Laparoskopik cerrahi her ne kadar hasta ,cerraha ve cerrahi ekip açısından daha avantajlı olsa da geçirilen her cerrahi işlem ve prosedürde birtakım komplikasyonlar ve riskler görülebilir.

Laparoskopik cerrahide;

  • Cerrahi uygulanan bölge çevresindeki organların zedelenmesi,
  • Karaciğer ve dalak kanamaları,
  • Uygulanan işlem sırasında bağırsağın delinmesi, perforasyonu,
  • Safra kanallarının perforasyonu,
  • Mesane veya uterus perforasyonu gibi birtakım komplikasyonlar görülebilir.

Ayrıca yara bölgesinin enfeksiyonu ve batının gazla şişirilmesine bağlı olarak pneumomediastinum, subkutan amfizem gibi komplikasyonlarda görülebilir.

Ballantyne GH: The Pitfalls Of Laparoscopic Surgery: Challenges For Robotics And Telerobotic Surgery. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 12:1-5,2002

Davies B:A Review Of Robotıcs İn Surgery.Proc Inst Mech Eng 214:129-140,2000.

Mack MJ: Minimally İnvasive And Robotıc Surgerey. JAMA 285:568-572,2001.

Maralcan G.(2010) Minimal İnvaziv Cerrahi. Sabiston Textbook Of Surgery(Syf:445-469).İstanbul:Nobel Tıp Kitap Evleri.

Sungurtekin U.(2010) Cerrahide Teknoloji Kullanımı: Bilişim, Elektroteknik, Robotbilim. Sabiston Textbook Of Surgery (Syf:471-478)

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.