Migren Kişiliği: Kişilik Özellikleriniz Migren Hastası Olmanıza Neden Olabilir

0 253

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Migren, günlük yaşamı etkileyen ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren, kalıtımsal olduğu düşünülen bir hastalıktır.

Migreni de içine alan refrakter baş ağrıları tedaviye yanıt vermeyen veya tedaviye dirençli olarak nitelendirdiğimiz ağrılardır. Bu nedenle tedaviye yanıt alınamama nedenleri iyi araştırılmalıdır.

Migrene Neden Olan Etmenler Nelerdir?

Hormonal etmenler, aşırı ilaç kullanımı, aşırı kafein kullanımı, sigara, sıcak havalar, kişinin yaşam biçimi ve diyet önemli rol oynayabilir. Örneğin; aspartam (tatlandırıcı), A ve D vitaminlerinin aşırı kullanımı kafa içi basıncı artırıp baş ağrılarına neden olabilir. Bunun yanında aile yaşantısı, medeni durum, eğitim hayatı, depresyon, aksiyete ve çeşitli stresörlerin varlığı baş ağrılarını tetiklemekle kalmayıp, sürekli hale getirebilir.

Kişilik özellikleri ve hayatı algılama biçimi de bireylerin baş ağrılarına açık kapı bıraktığı olgulardandır.

Gelin bu kişilik özelliklerini daha yakından inceleyelim.

Migren Kişiliği

Yapılan araştırmalar, kadın migren hastalarının zarardan daha çok kaçındığını ve sebat etme davranışının sağlıklı kişilerden anlamlı derecede yüksek puanlar elde ettiğini göstermiştir. Yani sizi zor durumda bırakan düşünce veya olaylardan sürekli olarak kaçmaya çalışma, bir işi zorlama derecesine gelene kadar sürdürmek isteme davranışları ‘başınızı ağrıtabilir’.

Bu sonuçlar; duygusal katılık, zor koşullar karşısında dahi gösterilen dirençlilik, obsesyona (takıntıya) eğilimli “migren kişiliği” görünüşünü destekler niteliktedir.

Yakın zamanda yapılan çalışmalarda; migren hastalarında sağlıklı kişilere göre daha yüksek depresyon-kaygı düzeyi, hipokondriyak eğilimler (hastalık hastalığı) ve savunma mekanizmalarının ürünü olan saldırganlık bildirilmiştir. Bunun yanında sık baş ağrısı yaşayan / migreni olan kişilerin duygularını bastırma eğilimlerinin de sağlıklı kişilerden fazla olduğu ortaya koyulmuştur.

Mükemmeliyetçilik, aşırı hırs, esnek düşünememe, duygusal katılık gibi migren hastalarına özgü kişilik özelliklerinin şiddetli öfke duygusunu ortaya çıkaran ve birbirini doğuran özellikler olarak görüldüğü bildirilmiştir.

Bu tür problemler karşısında bir uzmandan destek alınması ya da öfkenin uygun bir dille ifade edilmesi, dışarı aktarılması baş ağrınızı ortadan kaldırabilir. Çünkü migren ve öfke arasındaki ilişkiyi sınayan çalışmalarda öfkenin migrende en belirleyici psikolojik faktör olduğu savunulmuştur.

Farmakolojik Yöntemler Yetersiz Olabilir 

Alınan ilaç tedavisinin süresi kısa olabileceği gibi doz yetersiz olabilir. Kişiye uygun tedavinin verilmesi önemlidir. Bir diğer önemli strateji ise migren tedavisinin, atakların başlangıcında, ağrı hafifken verilmesidir. Bu ataklar auralı olarak nitelendirdiğimiz klasik migren tipinde görülür. (Mide bulantısı, ses, ışık, çeşitli görme bozuklukları ile kendini belli eder.)

Doktorunuzla görüşerek tedavi şeklini, ilacın veriliş yolunu değiştirebilir veya dozunu artırabilirsiniz.

Baş Ağrısıyla Başa Çıkma Yöntemleri Nelerdir?

Elbette ilaca başvurmadan şifa bulabileceğiniz yöntemler de mevcut.

Masaj

Deri uyarımlarında vücudun doğal morfinleri olan endorfinlerin salınımının artması sonucu ağrının azaltılması veya ortadan kaldırılması amaçlanır.

Masajla, derideki dokunma reseptörleri uyarılmaktadır.

Bölgede kan akımının artırılması sonucu bölgede biriken metabolitler (atıklar) uzaklaştırılmakta ve ağrı azaltılmaktadır.

Soğuk Uygulama

Baş ağrılarının giderilmesinde de kullanılan soğuk uygulama, sıcak uygulamalara nazaran ağrının giderilmesinde daha uzun süreli etkiye sahiptir.

Soğuk uygulama uç sinirlerin iletimini yavaşlatarak ya da bloke ederek ağrıyı gidermede etkili olur.

Mentol Uygulama

Deriye mentol uygulama yöntemi özellikle gerilim tipi baş ağrılarında ferahlatıcı ve ağrıyı giderici olarak tercih edilebilir.

Akupunktur

Genellikle son çare olarak akupunktur tedavisine başvuran hastalara ilk muayenede %80 başarı sansı sunuluyor. Bilimsel bir yöntem olan ve başarı şansı yüzdelerle kanıtlanmış olan bu tedavi yöntemi ağrıları geçirmekle kalmıyor, sindirim sistemi düzenliyor ve uyku problemlerini de gideriyor.

Verilen bu bilgiler ışığında baş ağrılarının kaderiniz olmadığını yinelemek istiyoruz. Sağlıkla kalın.

İnan, L. E. (2004), Refrakter Baş Ağrıları, STED, cilt 13, sayı 11,

Çelik, D. B., Arkar, H., & İdiman, F. (2010). Migren baş ağrısı hastalarının öfke tarzları ile mizaç ve karakter özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 13(1), 23-35.

Özveren, Y. D. D. H. (2011). Ağrı kontrolünde farmakolojik olmayan yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 18(1), 83-92.

Algın, A. K. (2014). Migren veya Baş Ağrılarınızın Kaderiniz Olduğunu mu Düşünüyorsunuz?. Ayrıntı Dergisi, 1(11).

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.