Meslek Hastalıklarının Bildirim Usulleri Nelerdir?

0 723

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Meslek Hastalığından bir önceki yazımda sizleri bahsetmiştim. Bu hastalığın teşhisi bazen işi yaptığımız esnada ortaya çıkar. Bazen ise emekli oluruz ve belirtileri sonucu bir sağlık kuruluşuna gittiğimizde aslında mesleğimizi yaparken ihmaller sonucu oluşabilecek durumlardır.

Ülkemizde Meslek hastalıklarının tanı bildirimi aşamasındaki eksiklikler bulunmaktadır. Şimdi sizlere adım adım bu süreçlerden bahsedeceğim.

1. İşyeri Hekimi Tarafından Çalışanın Sevk Edilmesi

 • OSGB, İSGB veya TSM’de görevli iş yeri hekimince meslek hastalığından şüphelenilmesi,
 • Çalışanı bilgilendirmesi,
 • Sevk eder,
 • EAH, Meslek Hastalıkları Hastanesi, Devlet Üniversite Hastanesi
 • Sağlık Kurulu Raporu
 • Çalışan veya emeklinin talebi
 • SGK İl Müdürlüğü
 • Kurum Sağlık Kurumu Kararı
 • Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararı

Yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

2. Sigortalının Kuruma (SGK) Şahsi Başvurusu

 • Çalışan veya emeklinin meslek hastalığı iddiası ile SGK İl Müdürlüğü’ne şahsi başvurusu,
 • Sevk eder,
 • EAH, Meslek Hastalıkları Hastanesi, Devlet Üniversite Hastanesi,
 • Sağlık Kurulu Raporu,
 • SGK İl Müdürlüğü,
 • Kurum Sağlık Kurumu Kararı,
 • Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararı

Sosyal Güvenlik Kurumunun sevki halinde sağlık hizmeti, yol ve gündelik giderler karşılanmaktadır. Yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

3. Sigortalının Yetkili Hastanelere Şahsi Başvurusu

 • Çalışan veya emeklinin meslek hastalığı iddiası ile yetkili hastanelere şahsi başvurusu,
 • EAH, Meslek Hastalıkları Hastanesi, Devlet Üniversite Hastanesi,
 • En geç 10 gün içinde SGK İl müdürlüğüne bildirim,
 • Sağlık Kurulu Raporu,
 • Çalışan veya Emeklinin talebi,
 • SGK İl Müdürlüğü’ne,
 • Kurum Sağlık Kurumu Kararı
 • Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararı

Çalışan veya emekli kişi talep ettiği taktirde SGK İl Müdürlüğü ‘ne meslekte kazanma gücü azalma oranının tespiti için sağlık kurulu raporları ile başvuruda bulunabilir. Yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

4. İşverenin Bildirimi

 • İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu,
 • SGK İl Müdürlüğü,
 • Kurum Sağlık Kurumu Kararı,
 • Meslek Hastalığı Tanısı Sonucunda,
 • SGK İl Merkez Müdürü işverene bildirim yapar.
 • İş veren 3 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yapması gerekir.

Kurum Sağlık Kurulu tarafından vakanın meslek hastalığı olduğunun tespit edilmesi halinde, SGK ünitelerince işverene İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile meslek hastalığı bildiriminde bulunması yazılı olarak talep edilecek, işveren tarafından 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimin yapılması gerekir.

Tüm bu bahsettiğim süreçlerde dosya en son SGK Yüksek Sağlık Kurulu’na gider, dosya onaylanırsa bir iş göremezlik oranı belirlenir. Oran yüzde 10’u geçerse iş göremezlik ödeneği tahsis edilir ve meslek hastalığı kesinleşmiş olur. Sigortalı kişiye tazminat öder.

Sonucun Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. Meslek Hastalığı tanısı sonucunda sigortalı veya emekli olan çalışana yasal haklar ortaya çıkmış olur. Bu oluşan hakları ilerleyen yazılarımda açıklık getireceğim.

İş yerinde çalışan birçok bu durumu yaşayan çalışan bizlere başvuru yapmakta ve süreçler konusunda oldukça tedirginlik yaşamaktadır. Bu adımlara açıklama getirmek istedim. Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle.

Kurt B., Sakallı M., Güven H.R., Çelik İ., Özmen M., Güler A., Acar İ., Meslek Hastalıkları Bildirim Rehberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Csgb Yayın No: 18, Ankara

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.