Menopozla Baş Etme Yöntemleri

0 2.766

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Menopoz, bizim çağımızda olduğu gibi bizden önceki ve sonraki nesil kadınların da sorunudur.

Fizyolojimiz gereği kaçınılmaz bir kadın sağlığı sorunu olan menopozu gelin yakından tanıyalım.

Menopoz, yumurtalık fonksiyonlarındaki gerilemeye bağlı olarak üreme yeteneğini ortadan kaldıran bir süreçtir.Kadında doğurganlık fizyolojik bir özelliktir ve ilk âdet kanamasının görülmesiyle başlar,son âdet kanamasıyla süreç sona erer. Menopoz, kadının doğurganlığını kaybetmesine neden olur. Bir kadına menopoz teşhisi konulabilmesi için on iki ay ve daha fazla süreyle âdet kanaması görmemiş olması gerekmektedir.

Menopoz dünyadaki bütün kadınların yaşamlarındaki doğal süreçlerden biridir. Kadınlar yaşamlarının yaklaşık 3’te birini bu dönemde geçirirler. Bu nedenle kadınların menopoz dönemlerine özgü sağlık problemleri de oldukça önemlidir.

Ülkemizde kadınlar için yaşam süresi ortalama 79 olarak belirtilmektedir. Menopoz yaş ortalaması ise ülkemiz kadınları için 45-48 olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla kadınlar hayatlarının çok önemli bir bölümünü menopozlu olarak geçirmektedireşitli faktörlerin menopoz yaşında etkisi olduğu bilinmektedir.

Ortalama menopoz yaşı çocuk sayısına göre incelendiğinde çocuk sahibi olmayan kadınların en düşük ortalama menopoz yaşına sahip olduğu ve çocuk sayısının menopoz yaşını belli ölçüde artırdığı görülmüştür. Doğum kontrol yöntemleri ve menopoz yaşı araştırıldığında ise en yüksek ortalama menopoz yaşı prezervatif kullananlarda, en düşük ortalama menopoz yaşı ise fitil yardımıyla doğum kontrolü sağlayanlarda gözlemlenmektedir.

Menopozal dönemde, östrojen(kadınlık hormonu)üretiminin azalmasına bağlı olarak kadınlarda birtakım değişiklikler olur ve bu değişiklikler menopozal döneme özgü belirtiler olarak kendilerini gösterirler. Ne kadar hormonal olarak benzerlik olsa da yaşanan menopozal dönem belirtileri her kadında aynı olmayabilir. Bu dönemde bazı kadınlar belirgin semptomlar yaşarken bazıları hafif ve hatta hiç belirti yaşamadan süreci geçirebilirler.

Menopoz Belirtileri

  • Ateş basması,
  • Mizaç değişikliği,
  • Bel ağrısı,
  • Uykusuzluk,
  • Gece terlemeleri,
  • Unutkanlık

Östrojenin azalması, menopoz kadınlarda duygusal durum değişikliği sebeplerinden biridir. Menopozal dönem boyunca sağlık problemleri, sosyallikten uzaklaşma, günlük stres unsurları gibi diğer faktörler de duygusal değişimlerde etkili rol oynar.

Menopoz dönemlerini iyi geçiren kadınların vurguladığı konular;

  • Sosyoekonomik durum,
  • Evlilikte hoşnutluk,
  • Etnik köken (genetik ve uyruk),
  • Aile ilişkilerinin kaliteli olması

Kadınların yaş, sosyal statü, eğitim gibi özellikleri bu dönemde yaşanan sorunları ve bu sorunlarla baş etme yöntemlerini etkileyen en önemli faktörlerden bazılarıdır. Berlin’de yapılan bir çalışmada, düzenli yapılan egzersizin menopozal dönem semptomlarını hafiflettiği ortaya konmuştur.

Kadınların son yıllarda , menopozal dönem sıkıntılarıyla baş etmek için alternatif tıpla ilgili yollardan faydalandığı görülmektedir. Sonuç olarak kadınlar menopozal dönem sıkıntılarıyla baş etmek için farklı yöntemlere baş vurmaktadırlar.

Her kadının bedenini iyi dinlemesi ve tanıması gerekmektedir. Bu da ancak kadınların bilinçlendirilmesiyle mümkündür. Bilinçlendirme sayesinde kadınlar menopoz dönemini hafif atlatır ve ancak bu sayede daha rahat bir yaşam sürmek gerçek olur.

Vehid S, Köksal S, Aran S, Kaypmaz A (2001). Ortalama Doğal Menapoz Yaşına Etkisi Olan Bazı Faktörler. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 64(1-2), 39 – 45.

Çetin, Ö. E. & Eroğlu, K. (2015). Menapoz Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Sorunlar ve Başetme Yolları . Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 8 (4) , 219-225 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46801/586842

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.