Lohusa Depresyonu (Postpartum Depresyon) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

0 1.242

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Doğum sonrası dönem olarak adlandırılan postpartum dönemde kadınlar yapısal ve fizyolojik değişikliklerin yanı sıra psikolojik olarak da büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu durum psikolojik olarak ciddi sorunlar oluşturabilmektedir. Bu sorunlardan biri de lohusa depresyonudur.

Halk arasında lohusalık depresyonu olarak bilinen postpartum depresyonunda anne ile bebek arasındaki bağ ciddi şekilde bozulur. Anneler bebekleri ile duygusal bağ kurmakta zorluk yaşarlar. Doğum sonunda ortaya çıkan depresyon anne-bebek ilişkisini, bebek bakımını ve ebeveynlik rolünü olumsuz etkiler.

Lohusa Depresyonu Anne ve Bebeği Nasıl Etkiler?

 • Anne emzirmede ve bebeğini beslemede daha fazla sorun yaşar.
 • Emzirme süresi daha kısalır.
 • Yetersiz beslenmeye bağlı bebeğin büyümesi olumsuz etkilenir ve daha az kilo alır.
 • Annede yetersizlik hissi ortaya çıkar.

Lohusa Depresyonu Belirtileri Nelerdir?

 • Depresyon belirtileri (kendini değersiz hissetme, ağlamaklı hal, konuşma ve hareketlerde yavaşlama, iştah ve uyku bozuklukları, umutsuzluk, yetersizlik hissi, cinsel isteksizlik…)
 • Bebeğe karşı aşırı ilgisizlik,
 • Bebeği için aşırı endişelenme,
 • Bebeğe zarar verme

Lohusa Depresyonu Gelişimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Eğitim düzeyi
 • Sosyo-ekonomik düzey
 • Sosyal çevre
 • Aile içi iletişim ve aile ilişkileri
 • Doğum şekli ve zamanı

Lohusa Depresyonu Tanısı Nasıl Konur?

Lohusa Depresyonu doğumdan sonra ilk dört hafta veya 6.-12. haftalarda başlayıp bir yıla kadar devam edebilmektedir.

Doğum sonrasında annelerin yaklaşık %13’ünde görülmesine rağmen anneler mutlu olması gerektiğini düşündüğü dönemde depresif hissetmekten suçluluk duyduğu için belirtileri saklayabilmektedir.

Bu durum da lohusa depresyonunun tespitini güçleştirir. Bu durum göz önünde bulundurularak sağlık çalışanları her zaman lohusa depresyonu riskini göz önünde bulundurmalı ve tanılamak için gerçekliği kanıtlanmış “Doğum Sonu Depresyon Tanılama Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği…” gibi farklı ölçeklerden yararlanmalıdır.

Lohusa Depresyonu Önlemek İçin Neler Yapılabilir?

 • Annelere doğum öncesinde daha fazla emzirme eğitimi verilmeli,
 • Eğitime başlamadan önce annenin emzirmesini etkileyecek fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel özellikler değerlendirilmeli,
 • Çevrenin ve eşinin emzirmeye yönelik tutumları geliştirilmeli,
 • İlk emzirilirken anneye destek olunmalı ve doğru emzirme pozisyonunun bulunmasına yardımcı olunmalıdır.

Yıldırım GS, Kısa C, Aydemir Ç. Postpartum Depresyon. 3P Dergisi .2004; (Ek 4):12-20

Dönmez H, Bükülmez A. Postpartum depresyonun, annelerin bebeklerini emzirme süreleri ve bebek büyümesi üzerine etkisi. Selçuk Tıp Derg 2015;31(4): 358-62.

Küçükoğlu S, Çelebioğlu A, Coşkun D. Yenidoğan kliniğinde bebeği yatan annelerin Postpartum depresyon belirtileri ve emzirme özyeterlilik düzeylerinin belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(3): 921-32.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.