Lamaze Felsefesi ile Ağrısız ve Kolay Doğum

0 23.611

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Doğum eylemi, insan bedeninin ne denli muazzam bir yapı olduğunun kanıtıdır.

Her anne için kutsal olan bu süreçte annelerin akıllarına doğum sancısı ve ağrısı konusunda birçok soru işaretlerinin belirebileceğini tahmin edebiliyorum. Sonuçta belki daha önce hiç deneyimlemediğiniz, oldukça sancılı bir süreç olduğunu düşündüğünüz bir periyottan bahsediyoruz.

Her ne kadar bir bebeğe sahip olmak sizleri mutlu ediyor olsa da akıllarınızın bir tarafında da doğum sancısını sık sık düşünüyorsunuzdur. İşte bu yazıda sizleri rahatlatacak bir durumdan söz edeceğim.

Lamaze Felsefesi yeni bir metot olmamakla birlikte Rusya ve Amerika’da oldukça sık kullanılan, adına web sitesi ve eğitim kampları kurulan bir yöntemdir. Tarihine bakacak olursak, 1950’li yıllarda Fransız kadın doğum uzmanı Fernand Lamaze tarafından adapte edilmiş bir Rus modelidir.

Orijinal adı psikoproflaktik metot (PPM) yani ’şartlı refleks’ metotudur. Daha da açacak olursak eğer ‘beynin bedeni kontrol etmesi’ diyebiliriz.

 

Bu metotun ana çıkış noktası, köpek deneyleri ile bilinen Pavlow’un şartlı refleks teoremine dayanır. Buna göre bir kişinin beyni, belli bir uyarıyı kabul edip analiz etmek ve doğru olan cevabı vermeye göre eğitilebilir. Kabaca beynin yani şuurun korunması demektir. Bu yöntemle eğer gebe bir kadın doğru eğitilebilirse, doğum kasılmaları sırasında amaca yönelik bedensel ve zihinsel cevaplar verebilecektir.

Bu felsefe ile eğitilen anneler, doğum sırasında anormal kasılmalar ve düzensiz nefes alışverişi yerine, gevşeme ve düzenli nefes alışveriş yaparak son derece kısa ve minimum sancı ile doğumlarını gerçekleştirmiştir.

Hatta bazı annelerin hiç acı hissetmeden doğumu gerçekleştirdikleri raporlanmıştır. Birçok anne üzerinde bu metot olumlu sonuçlar verdikçe geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır.

Öyle ki günümüzde artık lamaze eğitimcileri yetiştiriliyor, bu eğitimciler anne-baba adaylarına doğum sonuna kadar destek sağlıyor ve profesyonel sağlık mensuplarına da bu eğitimleri veriyorlar.

Peki lamaze felsefesinin ilkeleri nelerdir?

Gebelikte;
 • Gebelik normal ve doğal bir olaydır.
 • Kadın bedeni gebelik boyunca bebeğin gelişimine yardımcı olmak ve büyütmek için tasarlanmıştır.
 • Gebelik süresi bebeğin gelişip büyümesi, kadın bedeninin doğuma hazırlanması ve kadının anneliğe geçişi için gereklidir.
 • Gebelik anne ve babaların bebekleri ile ömür boyu sürecek güçlü bağlar kurmaları,
  için bir fırsattır.
 • İyi destek, sağlıklı yaşam biçimi ve hayatın stresi ile baş edebilme kabiliyeti sayesinde sağlıklı gebelik, sağlıklı doğum ve sağlıklı bir bebeğe ulaşmak mümkün olacaktır.
 • Doğumu yöneten sağlık profesyonelleri, kadının doğumun normalliğine olan güvenini ve sağlıklı bir doğum yapabilme yeteneğini arttırabilir ya da azaltabilir.
 • Lamaze eğitimi; kadının bedenine ve doğumla ilgili dürtülerine güven duymasını, gebelik, doğum, emzirme ve annelik alanlarında bilinçli ve eğitimli tercih yapabilmesi konusunda kendine güven duymasını güçlendirir.
Doğum Sırasında;
 • Doğum normal, doğal ve sağlıklıdır.
 • Doğum deneyimi anneyi ve ailesini derinden etkiler.
 • Kadının doğal dürtüleri doğumu yönlendirir.
 • Kadının doğumda kendine olan güveni ve başarısı, doğumu yöneten sağlık profesyonellerine ve doğumun yapıldığı yere bağlı olarak artabilir ya da azalabilir.
 • Kadınlar rutin girişimler olmaksızın doğal doğum yapma hakkına sahiptir.
 • Doğum, doğal ve güvenilir bir eylemdir.
 • Kadınlar doğuma hazırlık eğitimi sayesinde kendi sağlıkları ile ilgili bilinçli tercih yapma, sorumluluk alma ve karar verme konusunda güçlenirler.
Ebeveynlikte;
 • İyi bir ebeveynlik, çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve duygusal gelişimi için olduğu kadar kendimiz ve toplum için de yaşamsal bir öneme sahiptir.
 • Ebeveynlik coşkulu, önemli, tatmin edici ve verilen emeğe değer bir görevdir.
 • Ebeveynlik doğumdan önce başlar. Çocuk ve anne-baba arasındaki özel bağ doğumdan başlayarak yaşam boyu devam eder. Bu bağ saygıyla karşılanmalı ve korunmalıdır.
 • Çocuğun hayatında anne ve baba eşit rol alır ve birbirlerinin yerini tutamazlar.
 • Ebeveynlik öğrenilen bir sanattır. En önemli öğretmenimiz kendi ebeveynimiz, aile ve çocuklarımızdır.
 • İyi bir ebeveynlik için kendi aile, arkadaş ve toplumun desteğine gereksinimimiz vardır.
 • Ebeveynlerin kendilerinin ve çocuklarının gereksinimini karşılayacak karar alırken eğitim ve destek görmeleri kendilerine olan güvenini arttırır.

Unutmayın!

Kadın bedeni, normal doğum için mükemmel dizayn edilmiştir.

Coşar, F. Lamaze Felsefesine Dayalı Doğuma Hazırlık Sınıflarının Doğum Sürecine Etkisi, T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 2012.

Coşar, F., & Demirci, N. (2012). Lamaze felsefesine dayalı doğuma hazırlık eğitiminin doğum algısı ve doğuma uyum sürecine etkisi. SDU Journal of Health Science Institute/SDÜ Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1).

Elmas, S., Saruhan, A., & Yeyğel, Ç. (2017). Doğum öncesi eğitim modelleri eşliğinde doğal doğum. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(4), 299-303.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.