Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hemodiyaliz Mi, Periton Diyaliz Mi Tercih Edilmeli?

0 261

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliği böbreklerin işlevini geri dönüşsüz bir şekilde yitirmesidir. Nefronların işlevinin bozulması sonucu normalde idrarla atılan, protein metabolizmasının son ürünü olan üre süzülüp idrara geçemez ve kanda birikir.

Üre kanda birikirse bedendeki tüm sistemleri etkiler ve ciddi belirti ve bulgular ortaya çıkarır.

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Belirti Ve Bulguları Nelerdir?

  • Su ve sodyum tutulumuna bağlı ödem,
  • Hipertansiyon,
  • Kalp yetmezliği,
  • Hipokalsemi,
  • Hiperfosfatemi,
  • Metabolik asidoz,
  • Nörolojik bulgular,
  • Deri ile ilgili bulgular,
  • Solunum sistemine ilişkin bulgular vb daha birçok sistemi etkiler.

Glomerüler filtrasyonun 5-10 ml/dak. ve altına düşmesi durumunda son dönem böbrek yetmezliği gelişir. Vücutta yoğun üremiye bağlı hayatı tehdit eden ciddi bir tablo gelişir. Bu durumda hastaya acilen böbrek transplantasyonu yapılmalı ya da hemen diyalize başlanmalıdır.

Diyaliz Nedir?

Kandaki metabolik atıkların yarı geçirgen bir zar aracılığı ile yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona geçerek ayrıştırılması işlemidir. İki diyaliz yöntemi vardır. Bunlar; hemodiyaliz ve periton diyalizdir.

Hemodiyaliz Nedir?

Hastanın haftada 2-3 kez 3-4 saat diyaliz merkezine gelerek alanında uzman bir ekip tarafından diyaliz makinesine bağlanarak kanın metabolik atıklardan ayrıştırılması işlemidir.

Diyaliz makinesine yeterli yoğunlukta kan gelebilmesi için hastaya fistül ya da şant açılması gerekmektedir. Eğer uzun yıllar boyunca diyaliz yapılacaksa fistül tercih edilmelidir. Çünkü; şantlar da kanama ve enfeksiyon riski fistüle göre daha fazladır.

Şant Nedir?

Bir arter ve venin polietilen bir kateter aracalığı ile cilt dışında birleştirilmesi işlemidir. Genellikle radyal arter ve sefalik ven (kol ön yüzünde) tercih edilir gerekirse bacağa da uygulanabilir.

Fistül Nedir?

Bir arter ve venin doğrudan birleştirilmesi işlemidir. Genellikle radyal arter ve sefalik ven (kol ön yüzünde) tercih edilir.

Fistül Bakımı Nasıl Olmalı Ve Fistül Bakımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fistül bakımı oldukça önemlidir. Fistülü olan hastalar o kolları ile ağırlık kaldırmamalı eğer bacaktaysa uzun süre ayakta kalmamalı, sıkan kıyafetler giyilmemeli, enfeksiyon belirti ve bulguları yönünden takip edilmeli, gerekli hijyen sağlanmalıdır. Fistüllü bölgeden kan alınmamalı ve tansiyon ölçülmemelidir.

Hemodiyalizde yan etki olarak hipotansiyon, hava embolisi, kanama, kas krampları, bulantı ve kusma görülebilir.

Hastalar sürekli hastaneye gelip gitmekten diyet kısıtlamalarından sıkılabilir. Hastalıktan kaynaklı rol kayıplarında aile içi çatışmalar yaşayabilirler.

Periton Diyalizi

Bireyin aktif katılımını gerektiren ve iş gücünü önemli ölçüde koruyan bir tedavi şeklidir. Bireyin karnına bir kateter yerleştirilir ve kateterden birey kendi kendine yer çekiminin etkisini kullanarak karın boşluğuna diyaliz sıvısını gönderir. Karın zarında bulunan kapillerler arasındaki yoğunluk farkına bağlı olarak kanda bulunan ve diyaliz sıvısında bulunmayan üre ve kreatinin gibi atık ürünler diyaliz sıvısına geçer.

Çocuklarda 100-1000 mililitre, yetişkinlerde 2000-2500 ml kadar olan bu sıvı karın boşluğunda 4-6 saat bekletilir ve boşaltılır. Bu işlem 24 saat içerisinde 4-5 defa tekrarlanmalıdır.

Hemodiyalize kıyasla daha iyi kan basıncı kontrolü sağlanmaktadır.

Herhangi bir diyet kısıtlamasına gerek yoktur. Diyaliz merkezine bağımlılık yoktur fakat enfeksiyon riski yüksektir.

Her iki diyaliz yönteminin de kendisine göre zorlukları bulunmaktadır. Bu iki yöntem birbirine rakip olarak algılanmamalı hekim, hemşire ve hasta iş birliği içinde hastanın hayat standartları,yaşam biçimi ve kişilik özellikleri dikkate alınarak hangi yöntem hastanın yaşam kalitesini daha fazla artıracaksa o yöntemin kullanılmasına karar verilmelidir.

http://www.nefroloji.org.tr/folders/file/surekli_ayaktan_periton_diyalizi.pdf Erişim Tarihi: 17.06.2020

https://www.nephrocare.com.tr/hastalar/tedaviler/periton-diyalizi.html Erişim Tarihi: 17.06.2020

http://www.nefroloji.org.tr/folders/file/kronik_bobrek_yetmezligi.pdf Erişim Tarihi: 17.06.2020

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.