Koroner Arter Hastalığı (KAH) Nedir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

0 2.601

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Koroner Arter Hastalığı, ateroskleroz nedeniyle koroner (kalbi besleyen) arterlerin tıkanması sonucu meydana gelmekte olup, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalbin kan akımında azalmaya bağlı olarak miyokardiyal (kalp kasında) iskemi (ölü dokular) oluşturan kronik ve patolojik bir süreçtir.

Arterlerin (kalbi besleyen damarların) iç yapısında yağ ve kolesterolün birikmesiyle oluşan plaklar, arterlerin fonksiyonunu bozarak kalbe giden kan akımını azaltmakta ve bu durumun sonucunda kalp yaşamsal fonksiyonları yapamaz duruma gelmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 verilerine göre dünyada meydana gelen ölümlerin 17,5 milyonu kalp damar hastalıkları nedeniyle oluşmaktadır. Meydana gelen bu ölümlerin %75’inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanmakta olup, %80’i kalp krizi ve inme kaynaklıdır.

Ülkemizde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılı verilerinde ölüm vakalarının %38,4’ünü dolaşım sistemi hastalıklarının oluşturduğu, bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin %39,7’sinin ise iskemik kalp hastalığından kaynaklandığı bildirilmektedir.

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından yürütülen TEKHARF (Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri) çalışmasının 2017 verilerine göre ülkemizde 3,5 milyon kişinin koroner kalp hastası olduğu ve bu sayının yılda %4 artış gösterdiği bildirilmekte, 210 bin kişinin koroner kalp hastalığından yaşamını kaybettiği tahmin edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2002 yılında iskemik kalp hastalığından 1.507.528 kişi yaşamını yitirirken, 2017 yılında 1.509.976 kişi yaşamını yitirmiş olup, bu oranın geçen yıllar içerisinde arttığı görülmektedir.

Nüfusumuzun 2023 yılında %13,2 oranında artacağı öngörülmekte olup, KAH için risk faktörü olarak kabul edilen 40 yaş ve üstündeki nüfusun artış oranının %39,7 olacağı ve bu oranın her yıl ortalama %7 artacağı tahmin edilmektedir.

KAH’ın risk faktörleri, değiştirilebilir ve değiştirilemez olmak üzere iki farklı grupta toplanabilmektedir.

Koroner Arter Hastalığında Değiştirilemez Risk Faktörleri Nelerdir?

  • Genetik,
  • Irk,
  • Yaş,
  • Cinsiyet gibi faktörler yer almaktadır.

Koroner Arter Hastalığında Değiştirilebilir Risk Faktörleri Nelerdir?

  •  Fiziksel hareketsizlik
  • Sigara kullanımı
  • Diabetes mellitus (Şeker Hastalığı)
  • Hipertansiyon
  • Hiperkolesterolomi (kanda kolestrolün yüksek olması) yer almaktadır.

Koroner Arter Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Koroner Arter hastalığının tedavisinde medikal tedavinin yanı sıra Perkutan Transluminal Koroner Balon Anjiyoplasti (PTKA) ve stent uygulaması yapılmakta olup, bu girişimlerin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi girişimler uygulanmaktadır.

Bu girişimler arasında en yaygın olarak Koroner Arter Bypass Greft (KABG) ameliyatı uygulanmaktadır. Bu cerrahi yöntem ile arter ve ven greftleri kullanılarak ateroskleroz nedeniyle kanlanamayan kalp kasının beslenmesi ve oksijenlenmesi sağlanmakta, hastada kalbin oksijenle beslenememesi sonucu gelişen belirti ve bulgular giderilmekte ve ani ölüm gibi komplikasyonlar önlenebilmektedir.

Aktürk, S. R. (2019) Koroner Arter BYPASS Greft Ameliyatı Olan Hastalarda Yürümeye Yardımcı Araç Kullanımının Hareketlilik ve Ağrı Düzeyine Etkisi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.