Kistik Fibrozis Hastalığı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

0 227

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Kistik Fibrozis (KF) kalıtsal (ailevi geçiş gösteren) bir hastalıktır.

Doğumdan itibaren pek çok organın salgı bezlerini etkileyerek fonksiyon bozukluklarına yol açar. Hastalıktan sıklıkla akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve üreme organları etkilenir. Normalde, dış salgı bezlerinin salgısı sudan zengin ve akışkan kıvamdadır; bu özellik organ sistemlerinin normal çalışmasını sağlar. KF hastalığından sorumlu gendeki bozukluk nedeni ile KF’li hastalarda salgılar susuzdur; koyulaşmış, kıvamı artmış ve akıcı özelliği kaybolmuştur. Bu anormal özellikteki salgılar akciğerde havayollarında birikerek mikropların yerleşmesine, tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına ve ilerleyici akciğer hasarına neden olur. Karaciğer ve pankreasın salgıları da koyulaşmıştır; bu koyu salgılar organ kanallarını tıkayarak hasara neden olurken diğer taraftan da salgılar bağırsağa akamadığı için yenilen yiyecekler sindirilip vücuda yararlı hale getirilemez. Sonuç olarak ishal (bol, yağlı ve kötü kokulu), karında gaz ve şişkinlik, kilo alamama, vitamin eksiklikleri ve büyüme-gelişme geriliği ortaya çıkar. KF hastalığında ter bezleri de etkilenir. Hastaların terleri daha tuzludur. Özellikle sıcak havalarda terle tuz ve su kaybı artar; hastalarda susuzluk ve tuzsuzluk belirtileri görülebilir.

Kistik Fibrozis Hastalığının Nedeni Nedir?

Her insanda farklı özelliklerden sorumlu olan çok sayıda gen (hücrelerin içerisinde vücudumuz ile ilgili bilgileri taşıyan yapıtaşları) vardır. Bir özelliğin belirlenmesinde biri anneden, diğeri babadan gelen iki gen rol oynar. Böylece her özelliğimizden sorumlu, anne ve babamızdan bize aktarılan genlerimizdir. KF, bir gendeki bozukluk sonucunda oluşur. Hem anne, hem de baba bu hastalık için bir bozuk gen taşıyordur. Bu hastalık ile ilgili bir çift genden diğeri normal olduğu için anne ve babada hastalık bulguları görülmez. Bozuk geni taşıyan anne ve babanın çocuğu her bir gebelikte;

 • %25 olasılıkla sağlıklı,
 • %50 olasılıkla taşıyıcı (hastalık bulguları yoktur tamamen sağlıklıdırlar ancak bozuk geni çocuklarına aktarabilirler),
 • %25 olasılıkla hasta olur (hasta kişide 2 gen de bozuktur).

Yani taşıyıcı anne ve babadan doğacak her bir çocuk dörtte bir ihtimalle hasta olacaktır. Şekil ile anlatacak olursak:

Kistik Fibrozis Hastalığının Belirti ve Bulguları Nelerdir?

Akciğerlerle ilgili olanlar;
 • Balgamlı, sık ve uzun süreli öksürür
 • Tekrar eden veya iyileşmeyen akciğer enfeksiyonları (zatürre, bronşit, hırıltılı solunum)
 • Nefes darlığı
Sindirim sistemi (mide ve barsaklarla) ile ilgili olanlar;
 • Yenidoğan bebeğin ilk kakasını katı ve barsaklara yapışık olması nedeniyle ilk 24 saat içerinde çıkaramaması
 • Fazla miktarda, yağlı ve kötü kokulu ishal
 • Karında şişlik, gaz ve ağrı
 • İştahın iyi olmasına rağmen kilo alamama, büyüme ve gelişimin geri kalması
 • Bağırsağın uç kısmının (anüs) makattan dışarıya çıkması
 • Bağırsak tıkanıklığı tablosu
Diğer sistemler ile ilgili belirti ve bulgular;
 • Terin fazla tuzlu olması
 • Özellikle sıcak mevsimlerde terle aşırı tuz ve su kaybı sonucu vücudun susuz ve tuzsuz kalması; ciddi kayıplarda şok tablosu.
 • Ciltte yaralar ve soyulmalar; ödem
 • Sık tekrar eden, düzelmeyen sinüzit, nazal polip (burun eti)
 • Parmaklarda çomaklaşma
 • Karaciğer hastalığı (siroz) -safra kesesi taşları
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Kısırlık (özellikle erkekte)
 • Kemik mineralizasyon bozuklukları (raşitizm veya osteoporoz).

Kistik Fibrozis Hastalığının Tanısı Nasıl Konulur?

Kistik Fibrozis hastalığına ait belirti ve bulgular kısmında belirtildiği gibi Kistik Fibrozisli hastaların şikayetleri çok çeşitli olabilir.

Bazen ailede böyle bir hastalığa sahip kardeş olduğu için de diğer çocuklar araştırılabilir. Böyle bir hastalık şüphesi olduğunda ilk yapılacak olan terde klor değerinin ölçülmesidir.

1. Ter testi (terde klor değerinin ölçülmesi)

Bu testte hastanın ön kolundan ter bezleri uyarıldıktan sonra ter toplanır ve terde klor oranı ölçülür. Bu test hastanın canını yakmaz.

Kistik Fibrozisli bireylerin terlerindeki klor oranı yüksektir. Hastalığın tanısı için en az iki kez yüksek değer gösteren test sonucuna ihtiyaç vardır. Bazı hafif hastalığa sahip çocuklarda sınırda klor değerleri görülebilir. Bu konuda doktorunuzun yorumu önemlidir.

2. Nazal (burun) potansiyel farkı ölçümleri

Bazı kliniklerde bulunan ve yaygın olmayan bu tanı yönteminde Kistik Fibrozisli hastaların burunlarına yerleştirilen bir elektrot yardımı ile burun içi potansiyel farkı ölçülebilir.

Kistik Fibrozisli hastalarda bu değer daha negatiftir ve bazı maddeler ile burun yıkandığında potansiyel farkı değişiklikleri Kistik Fibrozisli hastalarda sağlıklı kişilerden daha farklı olur. Özellikle ter testlerine sınırda değerlere sahip Kistik Fibrozisli hastaların tanıları için tercih edilecek bir testtir. Bu test hastanın canını yakmaz ancak uygulama zaman alıcıdır ve uygulanan kişinin uyumunu gerektirir.

3. Mutasyon analizi

Tanı konulan hastalardan kan alınarak gendeki bozukluğun tipi de saptanabilir. Şimdiye dek hastalığa neden olan gende 2000 civarında mutasyon (gendeki bozukluk) saptanmıştır.

Bir çok merkezde ülkemizde en sık görülen mutasyonların taraması (genellikle 30-40 mutasyon) yapılabilmektedir. Çocuğun hem anne hem de babasından alınan genlerinde (iki taraflı) mutasyonun gösterilmesi ile hastalığın tanısı kesin olarak konulabilir. Taranan mutasyonların gösterilememesi çocuğun hasta olmadığı anlamına gelmez. Çünkü çocuk geriye kalan mutasyonlardan birisini veya şimdiye kadar tanımlanmamış bir mutasyonu taşıyor olabilir. Gen dizi analizi ile genetik olarak mutasyonların tanımlanması da mümkündür.

4. Anne karnında (prenatal) tanı

Kistik Fibrozis olduğu bilinen bir hastanın kardeşi olacaksa veya ailede yakın akrabalarda benzer hastalık nedeni ile bebeğin araştırılması planlanmışsa anne karnında tanı yapılabilir. A

nne ve babanın taşıdıkları mutasyon ya da Kistik Fibrozisli kardeşte hastalığa neden olan mutasyon biliniyorsa bebek anne karnındayken 11. haftada bebeği çevreleyen zarlardan (koryon villus örneklemesi) ya da 16-17. haftalarda bebeği çevreleyen sıvıdan örnek alınarak (amniyosentez) doğumdan önce tanı konabilir. Bu işlemin anneye ve bebeğe zararı ihmal edilebilecek kadar azdır.

Bebeğin hasta olduğu saptanırsa ailenin izni ile düşük yaptırılabilir. Bu imkandan yararlanmak isteyen ailelerin hamile olduklarında; hatta tercihen bebek sahibi olmaya karar verdiklerinde hamile kalmadan önce izlendikleri merkezle iletişime geçmeleri gerekir.

5. Kistik fibrozis için yenidoğan tarama testi

Dünyada birçok ülkede ve ülkemizde bebeklerden doğum sonrası ilk hafta içerisinde alınan topuk kanlarından yapılan testler (İmmün reaktif tripsinojen (IRT) ve bazı ülkelerde birlikte mutasyon analizi) ile tanı konulabilmektedir.

Doğumdan sonra 2. günden sonra alınan topuk kanında yüksek IRT değerleri saptanan bebeklerde, 7-14 gün sonra ikinci bir topuk kanından yeniden IRT testi yapılır; devam eden IRT yüksekliği olan bebekler ter testi yapılan bir merkeze sevk edilirler. Kesin tanı ter testi ile konulur. Ülkemizde kistik fibrozis hastalığı için yenidoğan tarama programı 1 Ocak 2015’de başlamıştır ve IRT/IRT yöntemi kullanılmaktadır.

http://www.kistikfibrozisturkiye.org/nefes/hakkinda.html#1 Erişim Tarihi: 17.04.2020 Saat: 20:21


Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.