Kikuchi-Fujimato Hastalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

0 126

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Kikuchi-Fujimato Hastalığı ilk kez 1972 yılında Japonya’da tespit edilmiştir. Kikuchi, Fujimato ve arkadaşları tarafından bulunmuştur. Daha çok Asyalı kadınlarda görülen bir hastalıktır. Verilere göre en çok Uzak Doğu Asya’da görülmektedir. Ülkemizde de nadiren görülür.

Hastalıktan bahsedecek olursak; Kikuchi-Fujimato hastalığı nadir görülen iyi huylu, boyun bölgesinde görülen lenf bezlerinde büyüme ile karakterizedir.

Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak yaygın bir düşünceye göre viral kökenli bir hastalıktır. Virüsler içinde de Herpes virüsü üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Bu tam olarak kanıtlanmasa da hastalığın antibiyotiğe yanıt vermemesi, kendini sınırlaması, üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülmesi bizi yine virüslerden kaynaklı olduğu ihtimaline yoğunlaştırmaktadır.

Araştırmalar sonucunda hastalık genellikle 30 yaşın altındakilerde görülmektedir. Nadiren çocuklarda ortaya çıkmaktadır.

Geniş bir hastalık olduğu için, kötü huylu lenfomalarla kolayca karıştırılmaktadır. Çoğunlukla tüberküloz ve malign lenfomlarla karıştırılır. Hastalığın özelliklerini saptamak bu yüzden önemlidir. Hastalığın sınırlayıcı özelliklerinin tespit edilmesi son derece önemli. Kadın ve erkeklerde oranlarına bakacak olursak geçmişte bu oran 4:1 olarak saptanmıştır. Ancak güncel araştırmalar sonucunda bu oran 1:1 olarak saptanmıştır.

Kikuchi-Fujimato Hastalığının Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

 • Ateş
 • Lenfadenopati (Lenf bezlerinde görülen anormal şişlik)
 • Baş ağrısı
 • Halsizlik
 • Boğaz Ağrısı
 • Diyare (ishal)
 • Kilo kaybı
 • Bulantı-Kusma
 • Gece terlemeleri

Kikuchi-Fujimato Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Biyopsi

Tanı da erken biyopsi (hastalığı analiz etmek için doku ya da parça örneği almak) çok önemlidir. Erken biyopsi sayesinde gereksiz araştırmalar önlenir. Bu hastalıkta, özellikle posterior servikal Lenfadenopati (omurganın arkasındaki lenf bezlerinin şişmesi) ile başvuran genç bireylerde fragmantasyon (herhangi bir doku parçasının bütünlüğü kaybetmesi, parçalanması), nekroz (doku ölümü) ve karyorreksis (hücre çekirdeğinin parçalanması) gösterir. Bu yüzden biyopsi önemlidir.

Laboratuar Testleri

Spesifik laboratuar testleri mevcut değildir. Yapılan laboratuar sonuçları normaldir. Bazı hastalarda anemi, lökopeni, eritrosit sedimentasyon hızında artma tespit edilmiştir.

Kikuchi-Fujimato Hastalığında Ayırıcı Tanı

Nadir görülen bir hastalık olsa da ‘lenf nodu büyümesi’ dikkat çekmektedir. Birkaç hastalıkla karıştırıldığını belirtmiştik ancak en sık SLE (sistemik lupus eritamatozus) ile karıştırılmaktadır. Bunun en önemli sebebi; iki hastalığı da içeren bireylerin mevcut olmasıdır. Bu yüzden laboratuvar testlerinde SLE’yi dışlamak önemlidir.

Kikuchi-Fujimato Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavisinden bahsedecek olursak semptomatiktir.

 • Analjezikler(ağrı kesici)
 • Antipiretikler
 • Steroidal Olmayan Antiinflamatuar ilaçlar
 • Nadiren Kortikosteroidler kullanılmaktadır.

Bu tedaviler sonrasından kendiliğinden iyileşme süresi 1-4 aydır. Tekrar etmesi %3-4 olarak bilinmektedir. Bu hastalarda en çok dikkat edilecek nokta Sistemik Lupus Eritematozus gelişimi açısından birkaç yıl gözetim altında tutmaktır.

Genel olarak sistemik rahatsızlıklarda alınan önlemler alınmaktadır. Lenf düğümlerinde olan hassasiyeti gidermek ve ateşi düşürmek için analjezik, antipiretik, antiinflamatuar tedavi uygulanır.

Aydın, E Ceylan, B Vuralkan, E Hücümenoğlu, S Oktay, M Akın, İ (2008). A Rare Etiology of Benign Servical Lymphadenopathy: Kikuchi-Fujimoto Disease: Differential Diagnosis. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,28,6.

Sakin, A Ayer, M Sakin, A Çelik, K Tosyalı, Y(2012). Nekrotizan Lenfadenopati Olgusu; Kikuchi-Fujimoto Hastalığı. Haseki Tıp Bülteni,50(4) : 142-145.

Bosch, X., & Guilabert, A. (2006). Kikuchi-Fujimoto disease. Orphanet journal of rare diseases, 1(1), 18.

Köseoğlu, R Güven, M Filiz, N(2006). Bir nekrotizan lenfadenitis nedeni; Kikuchi-Fujimoto hastalığı. Ankara Üniversitesi Tıp Mecmuası, 59:182-185.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.