Kesintili Arkus Aorta: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

0 1.176

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Kesintili arkus aorta ne demektir?

Aorta kalpten çıkan ve tüm vücudumuza kan dağıtımını sağlayan ana damardır. Arkus aorta bu büyük ve hayati damarın ilk kısmında sonra gelen önemli bir bölümüdür. Bu ana damarın önemli olan bu bölümünde bir kesinti, kopma, olduğunda kesintili arkus aorta olarak anılır. (Resim 1)

Resim 1: Kesintili arkus aorta; kırmızı renkte görülen damar bölümleri temiz kan ile beslenirken, kesinti sonrası bölüm ise mavi renkte kirli kan ile beslenmektedir.

Kesintili arkus aorta neden ve nasıl olur?

Kesintili arkus aorta doğuştan olan bir kalp damar hastalığıdır. Bebeğin anne karnında kalbinin ve damarlarının oluşumunda gelişen bir aksaklık sonucu meydana gelir. Bebek doğumunda bu kalp hastalığı ile doğarlar. Doğuştan gelen kalp hastalıklarının neden oluştuğu konusu tam olarak aydınlatılamamış olup farklı birçok faktörün hastalıktan sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Kesintili arkus aortası olan bir bebekte dolaşım nasıldır?

Bütün vücudumuza kan dağıtımını yapan ve kalbin temiz kan bölümünden köken alan aortanın kesintili olması durumunda kalbin kirli kan taşıyan bölümünde akciğerlere kan gönderimi görevi olan akciğer atardamarı uzantı bir damar ile bu kesintiyi tamamlar. Sonuç olarak kesinti öncesi olan damarlar temiz kan ile beslenirlerken kesinti sonrası olan damarlar kirli kan ile beslenirler. (Resim 1)

Kesintili arkus aortalı bir bebeğin durumu nasıldır?

Kesintili arkus aorta anomalisi ile doğan bir bebeğin doğumdan sonraki dönemde hayata tutunmasını sağlayan faktör kesintiyi tamamlayan damarın (PDA) açıklığıdır. Bu damarın açık kalması için bebeğe damardan ilaç tedavisi verilmesi gerekmektedir. Doğumdan sonra bu damarın kapanması sonrası bebeğin genel durumu hızla kötüye gidebilir ve bu kötüleşme bebeğin kaybı ile sonuçlanabilir.  Bu bebeklerin doğumdan hemen sonra yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gözleme alınmaları destekleyici ilaçların başlanması ve tedavi planının yapılması gereklidir.

Kesintili arkus aortaya başka bir kalp hastalığı eşlik eder mi?

Kesintili arkus aorta tek basına bir hastalık olarak görülebilirken genellikle kalbin karıncıkları arasında bir delik eşlik edebilir. (Resim 2) Ek olarak bu kalp hastalığına özgü olarak bazı genetik sendromlar da tabloya eşlik edebilir.

Resim 2: Kesintili arkus aorta ile görülen karıncıklar arası defekt (VSD)

Kesintili arkus aortaya nasıl tanı konur?

Kesintili arkus aorta hamilelik döneminde çocuk kardiyoloji doktorunun fetal ekokardiyografi tetkiki ile anne karnındaki bebeğin kalbini değerlendirmesi ile şüphelenilebilir veya görüntü kalitesi/açıları çok uygun ise kesin tanı konabilir.  Fetal ekokardiyografi özel bir ultrason cihazıdır. Bu cihaz ile görüntüleme yapılırken annenin ve bebeğin canı yanmaz.

Doğumdan önce tanısı konmamış olan bebekler ise doğum sonrası dönemde detaylı inceleme sonrası yenidoğan hekiminin şüphelenmesi sonrası çocuk kardiyoloji doktoruna danışılması ile ekokardiyografi yapılması ile tanıdan şüphelenilebilir veya tanı konabilir. Tanının kesinleşmesi ve tedavi planı yapılabilmesi için görüntüleme yapılması gerekli olabilir. Ek görüntüleme anjiografi ve/veya bilgisayarlı tomografi görüntüleme ile yapılabilir. Günümüzde sıklıkla ameliyat planının daha detaylı yapılabilmesi için bilgisayarlı tomografi tercih edilmektedir.

Kesintili arkus aorta ne zaman tedavi edilmelidir?

Kesintili arkus aorta olan bebeklerin yenidoğan döneminde hastaneden çıkmadan tedavi edilmeleri gerekmektedir. Bu bebeklerin eve gönderilmeleri tehlikeli olabilir. Tedavi planı bebeğin genel durumu ve ek hastalıklarına göre planlanmalıdır.

Kesintili arkus aorta nasıl tedavi edilir?

Kesintili arkus aorta tedavisi ameliyattır. Ameliyatta kesinti olan bölge ile sağlıklı olan bölge devamlılığı tekrar sağlanmaya çalışılır. Ana damar olan aortanın devamlılığını sağlamak için kesintili olan bölgenin devamı ile birleştirilmesi bebeğin kendi dokuları yardımıyla veya sentetik parça damar kullanılarak yapılabilir.

Günümüzde kesintili arkus aorta orta risk grubunda ameliyat edilebilmektedir. Onarım planı sol koltuk altı kesisinden veya ön hat iman tahtası üzerinden yapılabilir. Genellikle kalp akciğer makinesi desteği kullanılması planlanan durumlarda önden yapılan kesi tercih edilirken, kalp akciğer makinası desteği kullanılması planı olmayan hastalarda sol koltuk altı kesisi tercih edilir. Duruma ek olarak kalbin içindeki deliğin de aynı seansta onarılması gündemde ise ön hat iman tahtası kesisi ve kalp akciğer makinası desteği kullanılır. Fakat genellikle onarım yaklaşımı ve planı cerrahların deneyimi ve hastanın klinik durumu göz önünde bulundurularak yapılır.

Kesintili arkus aorta tedavisi sonrası bebeğim nasıl olacak?

Tam düzeltme ameliyatı tamamlanmış ve taburcu olmuş hastaların çocuk kardiyoloji ve kalp cerrahisi doktorları tarafından izlemde olmaları gerekmektedir. Fakat ameliyat ve yoğun bakım dönemini atlatmış olan çocukların okula gitmelerinde ve günlük yaşama katılmalarında herhangi bir engel yoktur.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.