Karaciğer Naklinde Ameliyat Öncesi Hazırlık Süreci Nasıl Gerçekleştirilir?

0 6.412

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Karaciğer vücudumuz için önemli bir organdır. Sindirimden bağışıklığa, vücuttaki atıkların uzaklaştırılmasına kadar birçok işlevin yerine getirilmesi karaciğerin görevidir.

Birçok sebepten dolayı karaciğer hastalanmakta ve zamanla yetmezliğe gidebilmektedir. Karaciğer yetmezliğinin en büyük sebebi sirozdur. Ve karaciğer nakillerin en önemli nedeni de sirozdur.

Karaciğer nakli yani transplantasyonu gerçek alıcıdan ya da kadavradan gerçekleştirilebilir.

Organ naklinin gerçekleştirilebilmesi için kan grubu aynı olan canlı verici veya organ bağışı yapmış olan ve karaciğer nakline uygun bir kadavra gerekir.

Gönüllü canlı vericisi bulunan hastalarda uygun zamanda nakil süreci planlanır. Hasta ile donör arasında akrabalık ilişkisi bulunması naklin başarı oranını yükseltir. Diyabet, kalp ve böbrek hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli enfeksiyon hastalıklarına sahip kişiler ile 18 yaşını doldurmamış olanlar donör olamaz.

Operasyon öncesinde donör üzerinde araştırmalar yapılır. Özellikle de canlı vericiler için donörün karaciğerini vermesine engel herhangi bir durumun olup olmadığı, karaciğerin anatomik yeri, yapısı, kandaki SGOT, SGPT, ALP, AST değerleri incelenir.

Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değilse operasyon planlanır ve hasta operasyondan birkaç gün öncesinde hastaneye yatırılır.

Kan tetkiklerinde HIV antikor testinin negatif olması istenir. Hepatit B ve C hastaları eğer antikor negatif ise verici olabilir.

Hastanın da tıbbi incelemeleri, kan tahlilleri, röntgen sonuçları çok detaylı bir şekilde incelenir ve operasyona uygunluk açısından hasta değerlendirilir.

Alıcı ve verici her gün tartılır kilo ve denge takibi yapılır. Operasyondan önce serum başlanabilir.

Nakil günü donör kişi ve alıcı farklı ameliyathanelerde operasyona alınır.

Öncelikle donörün ameliyatı başlatılır ve karaciğere ilişkin anatomik bir bozukluğun bulunmadığının görülmesinin ardından alıcı operasyona alınır.

Canlı vericiden hastanın kilosuna, boyuna uygun olacak şekilde karaciğerin bir bölümü alınarak hastanın çıkarılan karaciğerinin yerine yerleştirilir.

Alıcı hastada ameliyat öncesi işlemleri devam ederken, vericinin operasyonu tamamlanır ve donör yoğun bakım ünitesine alınarak 1 gün veya durumuna göre birkaç gün yoğun bakımda tutulur.

Bilinen en zor operasyonlardan biridir. Ameliyat 6 veya 8 saat sürebilir. Komplikasyonu çok olan bir ameliyattır enfeksiyon açısından çok dikkat edilmelidir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.