Karaciğer Kelebeği Diğer Adıyla Yaprak Kelebeği Enfeksiyonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

0 2.038

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Karaciğer Kelebeği Diğer Adıyla Yaprak Kelebeği olarak parazitin asıl adı Fasciola hepatica’dır.

Tüm dünyada koyun, keçi, sığır, manda, at ve tavşan gibi otçul hayvanlarda yaygın olarak görülen, insanlarda da rastlanılan, tatlı su salyangozlarının ara konakçı olduğu yaprak şeklinde bir parazittir.

İnsanlarda enfeksiyon daha çok koyun yetiştirilen bölgelerde su teresi veya suda yetişen bitkilerin tüketilmesi ile gelişmektedir.

Fasciola hepatica karaciğer kelebeği olarak isimlendirilir ve çeşitlilik gösteren geniş memeli konakları bulunmaktadır.

Sığır ve koyun yetiştiriciliğinin bulunduğu her yerde görülebilir.

Aynı zamanda bu parazitin konak zincirine zaman zaman insanların katılmasıyla hastalığın insanları da enfekte ettiği görülür.

Hastalık sadece enfekte gıdaların alınması ile gelişmez; enfekte suyun içilmesi, çiğ ya da az pişirilmiş hastalıklı hayvanların karaciğerinin yenilmesi, iyi yıkanmamış marul veya ıspanak ile de bulaşabilmektedir.

Kırsal kesimle sınırlı olmayıp gelişmiş şehirlerde de görülebilmektedir.

Bu hastalıkta sağ üst kadran ağrısı, ateş ve hepatomegali(karaciğer büyümesi) görülür. Erişkin Fasciola hepatica safra kanalını tıkayarak tıkanma sarılığına neden olabilir.

Fasciolozis kaynaklı hayvan ölümlerinin Dünya çapında neden olduğu maddi zarar yaklaşık olarak 3,2 milyar Amerikan dolarıdır.

Karaciğer Kelebeği Diğer Adıyla Yaprak Kelebeği Enfeksiyonunun Tanısı Nasıl Konur? 

  • Tanı genellikle gaita (dışkı ) duodenal aspirat veya safra sıvısında yumurta gösterilmesi ile konur.
  • Ayrıca cerrahi veya endoskopide erişkin Fasciola hepatica görülebilir.

Parazitin Yapısı Nasıldır?

Yaprak şeklindedir.

Yaprak gibi dorsoventral basık, ön kısmı geniş kenarları arkaya doğru giderek daralır, arka kısmı öne göre daha dar olarak sonlanır.

Erişkinleri genelde petrol yeşili renktedir.

Kan emdiklerinde bağırsaklar kırmızı renkte görünür.

  • Ağızla başlayan ve dallanmış bir sindirim sistemi vardır.
  • Ağız ile başlar sonra sırasıyla prefarenks (ön yutak),farenks, özefagus ve iki kol halinde bağırsaklardan oluşmuştur.
  • Anüs yoktur. Gıdaları genellikle kan dokudur, sindirim bağırsaklarda olur.
  • Anüs olmadığından sindirilmemiş gıdalar ağızdan dışarı atılmaktadır.
  • Basit bir boşalım sistemi ve sinir sistemi ile çok iyi gelişmiş üreme sistemine sahiptir.

Tüm organlar dallıdır.

Ömrü: Koyunlarda 11 yıl kadar sığırlarda 1 yıl kadar insanlarda ise 6 yıla kadar yaşayabilmektedir.

Parazitin konak zinciri: Koyun, sığır gibi geviş getiren canlılar, lymnaea truncatula gibi yumuşakçalar, koyun, sığır gibi geviş getirenlerdir.

Bu zincire insanlarda girmektedir.

Şeker, Y.,(2005) ”Adana ve Çevresinde Yaşayan İnsanlarda Fasciola Hepatica Antikorlarının Serolojik Yöntemle Araştırılması” Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana

Odabaşı,M.,Yıldız,M., Eriş,C., Abuoğlu ,H., Günay,E., Özkan,E., Müftüoğlu, T., (2014)”fasciola hepatica tanısında endosonografinin rolü “,Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Aksoy-Gökmen, A., Pektaş, B., Camcı, M., Buğdacı, C., Yula, E., Kaya, S., & Demirci, M. (2016). Fascioliasis Tanısında Hekimlerde Ercp Yerine Serolojik Test Farkındalığı Yaratmak: Olgu Sunumu. Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 73(2), 161-4.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.