Kanseri Önlemede Önemli Bir Kurum: Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM)

0 82

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerini ön plana
çıkartmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, ülkemizde ortaya çıkan kanser olguları
ve kanser ölümlerini azaltmak için, çeşitli strateji ve faaliyetleri içeren uzun dönemli Ulusal Kanser Kontrol programını hayata geçirmiştir. Tütün bağımlılığı ile mücadele, çevresel kanserojen etkenlere maruziyetin azaltılması gibi çeşitli projeler içeren bu programın bir parçası da, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nin (KETEM) kurulmuş olması ve işletilmesidir.

KETEM‘ler İl Devlet Hastanelerine entegre olarak, gerektiğinde hastanenin tüm imkânlarından
faydalanacak şekilde tesis edilmişlerdir. Bu merkezlerde tanımlanmış risk gruplarına, oluşturulmuş tarama standartları doğrultusunda yapılacak toplum tabanlı tarama programlarıyla [meme, serviks (rahim ağzı), kolorektal kanserler, vb.] erken dönemde tanı konulması, hasta takip ve değerlendirmelerinin yapılması, olanaklar ölçüsünde sosyal, ruhsal ve tıbbi destek sağlanması ve kanser tanısı konan hastalara gerekli tıbbi yönlendirme ve tedavi merkezlerine sevki hedeflenmektedir.

Bu merkezler aynı zamanda sağlık personeli ve halkı kanser konusunda bilgilendirme ve
bilinçlendirmeye yönelik olarak eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirmektedirler. Kanser kayıtları ile elde edilen verilerin sonuçları doğrultusunda epidemiyolojik araştırmaların planlanması ve özellik gösteren kanser türlerine göre WHO‘nun önerileri doğrultusunda tarama programları da bu merkezlerde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Kanserden korunma ve tarama yöntemleri hakkında eğitim verilmiş olan doktor, hemşire, ebe, röntgen teknisyeni ve tıbbi teknologlar görevlendirilmiştir. Bu özel konuya gönül vermiş olan personeller, aynı zamanda iletişim ve sağlık eğitmenliği konularında da eğitilmiştir.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği MEDA programı ile ortak yürütülen proje
kapsamında ilk olarak 11 ilde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kurulmuştur. 4 Şubat 2009 tarihi itibariyle 81 ilimizde 122 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi bulunmakta olup KETEM‘ler Devlet Hastaneleri bünyelerinde faaliyetlerine devam etmektedirler.

Kanser erken teşhis ve tarama hizmetlerinin amaçlanan hedefler doğrultusunda yürütülebilmesi amacıyla ülkemizde KETEM sayısının 280‘e ulaşması amaçlanmaktadır.

KETEM’lerin Kuruluş Amaçları Nelerdir?

Meme, serviks ve kolorektal kanserlerine bağlı ölümleri azaltmaktır.

Ara Amaçlar;

  • Taramanın hedef grubuna kanserle ilgili bilgiler ulaştırarak toplumun kanserle ilgili
    farkındalığını arttırmak,
  • Hedef nüfus içinde taramaya katılan kişi yüzdesini yükseltmek.
  • Toplumda farkındalık artışı sağlamak,
  • Taramaya katılan kişi yüzdesinde artış sağlamak,
  • İleri evrede tanı alan kanser olgularında azaltmak,
  • Kanser insidanslarında azalma (serviks, deri),
  • Kanser mortalitesinde azalma sağlanmasıdır.

Buradan Türkiye’de bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’ne (KETEM) erişebilir ve kanser taraması yaptırabilirsiniz.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.