İş Yerinde İçme veya Kullanma Amacıyla Kullanılan Suların Numune Alma İşlemleri Nasıl Yapılır?

0 995

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Günlük hayatımızın büyük bir çoğunluğu iş yerlerimizde geçmektedir. Ve iş yerlerimizde içme ve kullanma amaçlı olarak kullanılan suların kaynaklarının çeşitli nedenlerle; fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirliliğe maruz kalması suyun içilebilme ve kullanılabilme kalitesi yanında çalışanların sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu olumsuzlukların önüne geçmek için kullanılan bu su kaynaklarından periyodik olarak örnekler alınmaktadır. Ve alınan bu su numuneleri mikrobiyolojik açıdan incelenmeye gönderilmektedir. Ayda bir kez farklı alanlarda kullanılan ve içme su kaynaklarından numuneler alınması önerilir. Bakteriyolojik ve Kimyasal açısından 2 farklı alanda incelemeler yapılabilmektedir.

Numune şişelerinin üzerine;

  • Numune alma yeri
  • Numune cinsi
  • Numune alma tarihi/saati
  • İstenilen tetkik (Kimyasal-Bakteriyolojik)
  • Numuneyi alan kurum
  • Örnek ile laboratuvara gönderilecek yazının numarası

Biyolojik Su Numunesi Alınması

100 ml’lik kahverengi steril cam şişeler kullanılır. Eğer suda bakiye klor varsa Na-tiyosülfat ihtiva eden steril şişeler kullanılır. Numune alınacak musluk, çeşme, vana alevden geçirilerek steril edilir.

Ateşe dayanıklı metal veya cam çubuk ucuna pamuk sarılarak pamuk alkolle ıslatılıp yakılarak elde edilen alevle sterilizasyon yapılır.

Su, numune şişesine bu işlemden sonra alınır. Aynı gün içerisinde numune laboratuvara götürülür. Numune şişelerinin üzerine aşağıdaki bilgileri içeren bir etiket yapıştırılmalıdır.

Kimyasal Su Numunesi Alınması

Kimyasal analizler , nitelik ve miktar olarak insan sağlığını bozabilen , suyu içilmez bir hale getiren veya kirlenmenin ikinci derecede etkilerini tetkik eden kimyasal maddelerin tayinini hedef tutar.

Kimyasal analiz için en az iki litre bir numune gereklidir. Su, kimyasal olarak temiz bir cam veya pet şişeye konur. Numune doldurulmadan önce en az üç defa numune alınacak suyla çalkalanmalıdır.

Numuneler laboratuvara mümkün olan süratle gönderilmelidir. Şişe üzerine etiket bilgileri işlenmelidir.

Musluk veya Pompa Çıkışından Numune Alma

1. Musluğu temizleyin

Musluğun ağzından suyun saçılmasına neden olabilecek eklentileri çıkartın. Temiz bir bez kullanarak musluğun ağzındaki pislikleri temizleyin.

2. Musluğu açın

Musluğu sonuna kadar açın ve suyun 3-5 dakika akmasını bekleyin.

3. Musluğu sterilize edin

Bir metal cımbızın ucuna alkol emdirilmiş ve yakılmış bir pamuk ile bir musluğu bir dakika süreyle sterilize edin.

4. Numune almadan önce musluğu açın

Musluğu dikkatle açın ve 3-5 dakika suyun ortalama bir hızla akmasını bekleyin. Bir kez ayarladıktan sonra musluğu tekrar ayarlamayın.

5. Sterilize edilmiş şişeyi açın

Bir şişe alın ve kapağını dikkatle açın veya tıpasını çıkartın.

6. Şişeyi doldurun

Kapağını ve koruyucu başlığı aşağı doğru tutarak (numuneyi kirletebilecek toz girişini önlemek için), şişeyi hemen akan suyun altına tutun ve doldurun.

7. Analiz öncesinde çalkalamayı kolaylaştırmak için, şişede hava dolu küçük bir hacim bırakılmalıdır.

8. Alınan su numuneleri halk sağlığı laboratuvarlara inceleme için gönderilmelidir.

9. Tüm su numuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu süre numunenin alındığı saatten itibaren, numunenin kendi sıcaklığında muhafaza edilmesi halinde en fazla 12 saat, soğuk zincirde ise en fazla 24 saattir.

10. Soğuk zincir (+2 ºC ile +8 ºC) aralığı olarak kabul edilmektedir. Bu sıcaklık aralığının sağlanması için gerekli önlemler alınarak numuneler gönderilmelidir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 3 No’lu Halk Sağlığı Laboratuvarı,T.C. Sağlık Bakanlığı, Numune Alma Rehberi, Sayfa No: 1/5

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 17.02.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25730

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.