İş Yerinde Gebe Çalışanların Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

0 1.688

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Hayatımızda duyduğumuz en güzel haberlerden biri gebelik haberidir. J Çevremizde hiç tanımasak bile yeni bir yaşamın başlangıç süreci hepimizi mutlu eder. İş yerinde gebe olduğunu öğrendiğim çalışan olduğunu öğrenince bu durumdan oldukça mutluluk duyuyorum. Tabi ki işimin gerektirdiği takip süreçleri devreye getirmem gerektiğini biliyorum.

Gebe çalışanlar için ayrı bir risk değerlendirme formu bulunmaktadır. Ve Gebe olarak çalışanlar için mevzuattaki yönetmelik uygulanmalıdır.

Gebe olan kişinin iş vereni ve sağlık birimini bu konu hakkında belge ile bilgilendirmesi gerekir. Bu sürecin takibinde işyeri sağlık birine görevler düşmektedir. İşveren,

  • Gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.
  • İşyerindeki maruziyetin şeklini, düzeyini ve süresini, çalışma koşulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan işleri de sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe çalışanlar üzerindeki etkilerini belirlemek alınacak önlemleri kararlaştırmak üzere değerlendirir.
  • Bu değerlendirmede kişisel olarak çalışanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.
  • Gebe çalışanı, işyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmek yükümlülüğündedir.
  • Gebe olduğunu belge ile bildiren çalışanlar gece çalışmaya zorlanamazlar.
  • Günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamazlar.
  • Gebelik sürecinde periyodik kontrolleri için gebelere ücretsiz izin verilir.
  • Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz.

İş yerinde öncelikli olarak ön iş analizi yapılır. Bu durumlarda gebe çalışanda oluşabilecek negatif etkiler oldukça önemlidir.

Değerlendirmede bakılacak tehlikeler ve negatif etkileri;

Aşırı Gürültü Durumu

Stres, baş ağrısı, tansiyon gibi şikayetler oluşabilir.

İş Sahasında Kullanılan Kimyasallar

Fetüste hasara neden olabilir.

Biyolojik Ajanlar (Bulaşıcı Hastalıklar)

Kimyasal ajanlar, özellikle kanserojen üretmeye toksik ve mutajen olanlar hamile çalışanın sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürebilir. Ölçümler sonucunda maruziyet seviyelerinin altında ise, zarar verme olasılığı düşüktür.

Mide Bulandırıcı Kokular

Sabah bulantısı

Titreşim veya Darbe Alıcı Ortamlar

Düşük yapma riskinde artış

Ağır Yük Kaldırma

Hamile çalışanlar relaxin hormonu nedeniyle kas çekmelerine daha yatkındır. Ağır kaldırmada kas çekilmeleri yaşanabilir.

Aşırı Sıcak veya Soğuk Ortam

Sıcak çarpması, aşırı su kaybı, halsizlik

İyonize Radyasyon

Fetüs için zararlıdır.

Vardiyalı Çalışma Sistemi

Yorgunluk, sabah bulantısı

Doğal Olmayan Çalışma Pozisyonu

Hamile çalışanlar, dar çalışma alanlarında genişleyen bel bölgesi nedeniyle sıkıntı çekebilirler. Bu gerilme ve kasılmalara neden olabilir. El becerisi, çeviklik, hareket kabiliyetleri ve dengede azalma yaşayabilirler.

Uzun Mesafeli Seyahatler

Uzun süre araç içerisinde oturma dolaşımı etkileyerek yorgunluğa neden olabilir. Hava yolu ile seyahat özellikle düşük ve erken doğum riskinin daha fazla olduğu ilk trimester ve 3. Trimesterde önerilmemektedir.

Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım İhtiyacı

Artan vücut boyutları nedeniyle rahatsızlık verebilir. Değişimi önerilmektedir.

Dolaşım Problemleri

Fazla ayakta kalma sonucu dolaşım sistemi bozulabilir. Bu durum varis oluşumuna sebebiyet verebilir.

Çalışma Alanından Ayrılmada Zorluk Yaşanması

Lavaboyu sıklıkla ziyaret etmeleri gerekebilir.

Hiperbarik Alanlarda Çalışma

Fetüse potansiyel zarar verebilir.

Gibi durumlar gebe çalışan için ayrıntılı olarak çalışma ortamının uygunluğu değerlendirilmeli ve uygun olmayan ortamlara alternatif düzenleyici faaliyetler ile düzenlenmelidir.

T.C. Resmî Gazete, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliği 16.08.2013, Sayısı: 28737

Ulu M., Arısoy B., Evaluation Of Employees Request ng Specıal Policy In Terms Of Occupational Health And Safety Journal Of Health And Social Welfare Research, (2022), Cilt:4, Sayı: 1, S.113-125.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.