İş Yerinde 5S Yöntemi İle Çalışanların Verimliliğini Nasıl Arttırabilirsiniz?

0 1.881

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

İş yerinde çalışma ortam koşullarının çalışanlar üzerinde hem fiziksel ve psikolojik açıdan oldukça önemlidir. Hem yapılan işin kalitesini etkiler hemde verimlilik üzerinde çalışma ortamının oldukça etkisi büyüktür. Çalışmış olduğum firmalarımda bunu oldukça görmekteyim.

Çalışan kişilere rahatsızlık ve sıkıntıya yol açmayan,

 • Isı,
 • Nem,
 • Havalandırma,
 • Aydınlatma,
 • Gürültü,
 • Titreşim,
 • Temizlik,
 • Tozlar,
 • Kişisel makina koruyucuları gibi konularda çalışma alanlarının uygun olması oldukça önemlidir.

Bu faktörler verimliliği etkileyen önemli faktörlerdir. İlerleyen yazılarımda bu başlıkları sizlere ayrıntılı bir şekilde açıklık getireceğim. Her madde detaylı bir şekilde açıklık getirilmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum.

Kötü çalışma koşulları ve aşırı uzun çalışma saatleri nedeniyle çalışanlarda oluşan motivasyon azalması ve yorgunluk sonucunda verimlilik düşüşleri gözlenmektedir. Bununla beraber sağlıksız çalışma koşullarının çalışanların solunum, dolaşım, kas ve sinir sistemini, enerji metabolizmasını ve moral yapısını da etkilediği görülmektedir. Ve iş gücü kaybı oluşturmaktadır. Bu durum iş veren için maliyetlerini arttırmasına sebep olur.

Uygun bir çalışma ortamının sağlanması durumunda, ergonomik ortamda çalışmanın getirdiği sağlık ve güvenlikle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması ve de çalışanların daha az yorulması sağlanacaktır. Aynı zamanda üretimin kalitesi ve miktarı artırılarak istenilen verimlilik gerçekleştirilmiş olacaktır.

Japonya’da verimliliği arttırmak için iş yeri düzenlemede 5S kuralları olarak isimlendirilen ve tüm dünyaya Nakajima tarafından 1971 yılından itibaren yayılan “Toplam verimli bakım için tüm çalışanların katılımıyla üretken bakım” sloganı ile ortaya atılarak çalışanların verimliliğine katkı sağlamak için kural meydana getirilmiştir. En kıdemsiz işçiden üst yönetime kadar herkesin katılımını sağlamak ve küçük grup çalışmalarının etkinliğini geliştirmeye yönelik modern bir yaklaşımdır.

5S yöntemi Japonca beş kelimenin ilk harflerinden oluşmuştur.

Bunlar:

1. Seiri: Ayıklama

Çalışma alanında ihtiyaç olmayan ve uzun süredir kullanılmayan malzeme, ekipman ve aletlerin düzenli bir şekilde çalışma alanından uzaklaştırın. Bu adım, diğer adımların etkili olması açısından önemlidir.

2. Seiton: Düzenleme

Eşyaları önem sırasına göre yerleştirerek tüm eşyaların organize edildiğinden ve her eşyanın belirlenmiş bir yeri olduğundan emin olun. Bu adım, herhangi bir durumda bir eşyayı ararken harcadığınız zamanı minimuma indirir.

3. Seiso: Temizlik

Çalıştığınız alanı temiz ve düzenli tutmaya gayret gösterin. Silme, toz alma, vb. gibi rutin görevleri veya makine, alet ve diğer ekipmanların bakımını kapsar.

4. Seiketsu: Süreklilik

Bu değişikliklerin devamlılığın sağlanması önemlidir. Görevlerin nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceği, başlangıç ve bitiş tarihleri önceden belirlenmeli ve bunun dışına çıkılmamalıdır.

5. Shitsuke: Disiplin

Tüm bu devamlılığı sağlamanın en önemli yolu ise disiplindir. Bu yüzden iş yerinde hedeflerin ne kadar gerçekleştirildiğine dair denetimler yapılmalıdır.

5S Yönteminin Çalışanlara Hangi Faydaları Sağlar?

 • Fikir üretme imkanı,
 • Bakış açılarını genişletme,
 • Kendilerini yönetmelerine,
 • Alışkanlıklarını gözden geçirmelerine fırsat sağlayan önemli ve güçlü bir araçtır.
 • Sorunlar erken teşhis edilir.
 • Keyifle çalışan ortamlar sağlanı
 • Katılım ve paylaşımı arttırı
 • Etkin zaman yönetimine katkı sağ

5S UYGULAMA ADIMLARI NELERDİR?

 • Herkesi dahil et (en alt kademeden en üst kademedekine kadar)
 • Herkese duyur (poster vs, toplantılar)
 • Yönetim sahiplenmeli (şirket kültürü haline getirilmeli)
 • Herkesi bilgilendir (yapılan geliştirmeleri, atılan adımları herkesle paylaş)
 • Her şeyiyle tanımla (5S kitapçığı örneğin bakım talimatlarının uyarlanması)
 • Tamamla (Sonuna kadar git, 5S yerleştirmesini tanımla)
 • Diğer gelişmelerin önünü açtığını hatırla adımları ele alınmalıdır.

5S yöntemi tüm işyeri ve çalışma ortamlarında uygulanabilir. Çalışma ortamlarında ise depo düzeni, ofisler, araçlar, raf düzenleri, malzeme depolama gibi konularda 5s yöntemi çok faydalı bir yöntemdir. Bu sayede çalışanların sağlık ve güvenlik riskleri azaltmakla beraber yapılan iş için ihtiyaç duyulan mekan ve kaynak ihtiyacı da azalır. Bu da işletmelere, kaynaklarını yatırım, eğitim ve sağlık gibi farklı alanlarda kullanma imkanı tanır.

Özyörük B., Kütük D., (2014), Effect of Redesigning Working Area on Work Efficiency, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(2), s.73–81, Ankara

Hayta B.A. (2007), The Effect of the Working Enviroment Conditions to Management Fertility, Journal of Commerce & Tourism Education Faculty, Year: 2007 No: 1

 

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.