İş Ve Meslek Hastalıkları Nedir?

0 177

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesine göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

İşçinin muayene olurken doktorun mutlaka işçiye “ne iş yapıyorsun?” diye sorması önemlidir, bu soru tanı ve tedavinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Meslek hastalıkları neden olan etmenlere göre sınıflandırılabilir.

Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
 • Ağır metaller
 • Çözücüler
 • Gazlar
Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
 • Gürültü ve titreşim
 • Yüksek ve alçak basınçta çalışma
 • Soğuk ve sıcakta çalışma
 • Tozlar
 • Radyasyon
Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
 • Bakteri kaynaklı olanlar
 • Virüs kaynaklı olanlar
 • Biyoteknoloji kaynaklı olanlar
 • Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları
Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları

Meslek hastalığına neden olan etmenlerden nasıl korunmalı?

Öncelikle çalışılan işyerinde yapılan işin tehlikeleri ve bu tehlikelerin yaratacağı risklerin işveren tarafında risk değerlendirmesi ile ortaya çıkarılması gerekmektedir, bu işverenin sorumluluğudur.

İşçi’nin sorumlulukları;

Kişisel olarak hijyen kurallarına uyacak, iş çıkışı duş alacak, işyerindeki elbise dolabında iş kıyafetleri ile günlük kıyafetlerini ayrı bölümlere koyacak,  gerekli olan kişisel koruyucu donanımları usulüne göre ve sürekli kullanacak, periyodik muayenelere ve kontrol muayenelerine zamanında gidecek ve hekimin bildirdiği tavsiye ve tedaviye mutlaka uyacak.

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Meslek hastalığı tıbbi olduğu kadar yasal ve sigortacılık tanımıdır. Bu tanı iş risklerinin işveren tarafından yönetilemediği ve işçinin bu nedenle fonksiyon kaybına yâda hastalık durumuna uğradığını kanıtlar. Bu nedenlerle, içerisinde özel eğitilmiş kişiler ve özel süreçler barındıran “yetkinleşmiş sağlık birimleri” tarafından kanıtlanabilmesi gerekliliği söz konusudur.

Meslek Hastalığı Önlenebilir mi?

Kesinlikle önlenebilir. Önlemek için:

 • Kayıt dışı, sigortasız işçi çalıştırılmamalı
 • İşe giriş muayenelerinde sağlık durumu uygun olmayanlar o işe alınmamalıdır.
 • Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde belirtilen işler için daha kapsamlı bir inceleme ile “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışır Raporu” alınmalıdır.
 • Meslek Hastalığının belirtileri ortaya çıkmadan, yapılan işin özelliği, karşılaşılan riskler dikkate alınarak gerekli Laboratuar ve Radyolojik incelemeler yapılarak hastalıkların erken tanısını koymak amacı ile düzenli periyodik muayeneler yapılmalıdır.
İşyeri ortamında:
 • Hijyen kurallarına uyulmalı, çay ve yemek molalarından önce mutlaka eller bol sabunlu su ile yıkanmalı,
 • İşyerinden ayrılmadan önce duş yapılabilmesi için yeterli duş bulunmalı,
 • Her işçinin iş kıyafetleri ve harici kıyafetlerin ayrı ayrı bölümlerde bulunduğu elbise dolapları olmalı,
 • Yeterli ve temiz havalanma sağlanmalı,
 • İşin özelliğine göre sık sık ve sürekli eğitimler verilmeli

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.