İş Sağlığı Hemşireliğinde Hangi Kayıtlar Tutulur?

0 1.999

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

İş sağlığı hemşireliği konulu yazımızın ikinci bölümündeyiz. Geçen bölümde iş sağlığı hemşireliğinden ve kayıt tutmanın öneminden bahsetmiştik. Bu yazıda da hangi kayıtların tutulacağından bahsedeceğiz. İş yerinde hangi kayıtların ne kadar süre ile saklanacağı İş sağlığı ve güvenliği kanunu, ilgili yönetmelikler ve tebliğlerle belirlenmiştir ancak kayıt tutma konusunda mevzuat sınırlarında kalmak zorunda değilsiniz. Yaptığınız her çalışma, rapor, faaliyet vb. uygulama için kayıt tutabilirsiniz.

Başlıca tutulan kayıtlara baktığımızda;

 1. Risk Değerlendirme Raporu, Risk İzleme Kayıtları
 2. Tespit ve Öneri Defteri
 3. Yıllık Faaliyet ve Eğitim Planları kayıtlarıdır.

1. Risk Değerlendirme Raporu, Risk İzleme Kayıtları

Risk değerlendirme raporu, sadece yazılı kaydolarak duracak bir rapor değil aynı zamanda mevcut tehlike ve riskleri takip edeceğiniz canlı bir rapordur. Yeterince etkin bir rapor hazırlarsanız, zaman içinde hangi tehlike için hangi önlem alınmış çok rahat görebilirsiniz.

2. Tespit ve Öneri Defteri

Tespit ve öneri defteri, iş yerinde tespit ettiğiniz tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri işverene bildirme amacıyla yazdığınız bir defterdir. Onaylı olması nedeniyle resmi olarak geçerli bir defterdir.

3. Yıllık Faaliyet ve Eğitim Planları

Faaliyet ve eğitim planları, mevzuatta yeri olan dokümanlardır. Ancak bu kayıtları sadece yönetmelik gereği hazırlamak yerine etkin olarak kullanmak işlerinizi daha düzenli ve planlı yürütmenizi sağlar. Ayrıca hangi eğitimi en son ne zaman verdiğinizi ve hangi faaliyetlerin periyotlarının geldiğini kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Bu kayıtlar dışında işyerlerine yönelik ve çalışanlara yönelik kayıtlar da tutulur. Bu kayıtlarda sağlıkla ilgili kısım da hemşireler daha aktif çalışır.

İşyerlerine yönelik kayıtlar incelediğimizde;

 • İş kazası formu
 • Meslek hastalığı formu
 • Yıllık değerlendirme raporu
 • Yıllık Çalışma Raporu
 • Sözleşme

Aynı şekilde hemşireler için diğer en önemli kısım çalışanların sağlığı. Bu bağlamda çalışanlara yönelik kayıtlar ise;

 • İşe giriş raporları
 • Meslek hastalıkları
 • Mesleğe bağlı hastalıklar
 • Gebe ve emzikli kadın işçilerin muayeneleri
 • Gece postalarında çalışan kadın işçilerin sağlık kontrolleri
 • Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışanlara ait işe giriş raporları
 • Asbestle çalışan işçi muayene kayıtları
 • Çocuk işçilerin sağlık kontrolü
 • Özürlü çalışanlara ait sağlık kurulu rapor kayıtları
 • Tedavi kartları ve poliklinik defteri

Hemşirelerin bu kayıtları tutması için yönetmelikçe belirlenen hazır formlar bulunmakta. Yine de bu formların geliştirilmeye açık olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak dijital çağın her alanda bulunmasıyla manuel kayıtların artık pek tercih edilmediği bir dönemdeyiz.  Şu anda piyasada çok sayıda iş sağlığı ve güvenliği yazılımı mevcut. Burada en önemli nokta, kullandığınız yazılımın bakanlığın sistemine bilgi gönderebiliyor olması. İşveren için sağlık mahremiyeti temsilcisi olarak, iş sağlığı hemşiresi, bilgisayarlı sağlık bakımı kayıt tiplerini düzenleyen yasal düzenlemeler ve mesleki standartlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu anlamda sağlık bilgisi teknolojisinin tanımına baktığımızda; Sağlık bilgisi teknolojisi, iletişim kurmak ve kararlar almak için sağlık hizmetleri verilerini ve stratejilerini bilgisayar deposunu kullanarak bilgi işleme, alma, paylaşma ve kullanma işlemidir.

Günümüzde diğer sağlık çalışanlarına benzer şekilde, bilgisayar okuryazarlığı ve bilgi yönetimi yetenekleri açısından hemşireler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.  E-mail kullanma, Windows programlarını çalıştırma, veri tabanlarını araştırma ve dosyalama, ilaç hazırlığı vb. hizmetler için kullanılan kuruma özel hemşirelik yazılımını bilme yeni mezun hemşirelerin sahip olması gereken kritik beceriler olarak belirtilir.  Bu noktada, hemşirelik öğrencilerinin ve hemşirelerin hemşirelik bilişimi yeterlilikleri konusunda eğitilmeleri büyük önem taşır. Hemşirelik bilişimi eğitiminin geliştirilmesinde Uluslararası Tıp Bilişimi Derneği’nin (The International Medical Informatics Association; IMIA) uzun yıllardır sağlık bilişimi/ tıp bilişimi eğitimine ilişkin oluşturduğu önerilerden de yararlanılmalıdır.

Bu öneriler;

 • Eski ve yeni verilerin/ bilgilerin karşılaştırılmasına olanak sağlama,
 • Demografik veriler vb. bilgilerin her defasında yeniden kaydedilmesini önleme
 • Tıbbi hataların en aza indirilmesi,
 • Karar destek sistemleri sayesinde bakım kalitesinin artması,
 • Ortak hemşirelik dili kullanılarak bir hemşirelik veri tabanı oluşturulması,
 • Araştırmalar için kaliteli ve ulaşılabilir veri sağlama,
 • Hemşirenin yaptığı işin görünür olmasını sağlama

Son olarak Avrupa Birliği’nin iş sağlığı uygulamalarındaki politikalara göz attığımızda: Avrupa Birliği’nde dokümantasyonun varlığı etkin iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin bir ispatı değildir. Prosedür ve düzenlemelerin dokümantasyonu üzerinde fazlaca durulması, İSG yönetim sisteminin bir “evrak işi” olabileceği yönünde bazı endişeleri doğurmuştur. Dokümantasyonun, her ne kadar kapsamlı olursa olsun (kâğıt üzerinde veya bir bilgisayar yazılımında), anlamlı önleyici faaliyetleri de yansıtmadığı sürece, İSG yönetiminin varlığının bir ispatı olarak bir değer taşımadığını net olarak ortaya koymak önemlidir.

2007 yılında yapılan bir araştırma bulgusuna göre; “Hizmet içi eğitim programı sertifika programlarında işyeri hemşirelerinin kayıt tutma rollerinin ayrıntılı olarak ele alınmasını özellikle hemşirelik etkinliklerini artırmak için gerekliliğine işaret etmektedir.”

Umarım ülkemizde de iş sağlığı hemşireliği kapsamında ekip kültürü odaklı çalışmalar ve politikalar yürürlüğe girer. Donanımlı hemşirelerin yetişmesi için bu kültür ortamına ihtiyaç olduğu su götürmez bir gerçek.

Sevgiyle kalın😊

İSGSİS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve Denetim Sistemi www.isgsis.com https://kms.kaysis.gov.tr

Avrupa Birliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları http://onlineisg.com/Dokuman_Havuzu/18.pdf

Workplace Health & Safety • Vol. 61, No. 2, 2013

Seçginli S, Hemşirelik Bilişimi, İstanbul Üniversitesi, Şişli, Ağustos 2016.

Can A, Yıldıran H, Ergün R, Tülek B. A rare complication of COVID-19 infection: Bilateral spontaneous pneumothorax and pneumomediastinum. J Surg Med. 2022;6(4):510-512.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.