İntiharlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

0 2.124

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Geçmişten günümüze değişik bölgelerde değişen sıklıklarla görülen intihar, yalnızca biyolojik temelli bir sorun olmayıp ekonomik, kültürel ve toplumsal değişkenleri barındıran sosyolojik bir olgudur.

Yapılan araştırmalar sonucunda erkek nüfusunda intihar yoluyla ölümler kadınlardan daha fazla görülmektedir.

Birleşik Krallıkta ve Avrupa ülkelerinde 15-24 yaş grubunda intihar, kazalardan sonra ikinci ölüm nedenidir. İntiharların yarıdan fazlasının altında majör depresyon yatmaktadır.

İntihar toplumsal bağlamda bir sonuçtur ve nedenleri toplumsal yaşamın içerisinde aranmalıdır. İntiharların bireysel düzeyde incelenmesi bu bağlamda altta yatan toplumsal sorunlar ile ilişkisinin kurulması önemli bir yaklaşımdır.

İntiharı önlemede esas hedef bireysel ve toplumsal düzeyde ruh sağlığının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar olmalıdır. Bu konuda özellikle birinci basamak sağlık çalışanlarına, siyasi yöneticilere ve bütün kurumlara sorumluluk düşmektedir.

Toplumların intihar eğilimlerine yönelik ulusal politikalar oluşturulmalı ve kararlılıkla uygulanmalıdır.

Toplum ruh sağlığını etkileyen diğer etkenleri detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

1. Göçler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

2. Savaşlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

3. Afetler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

4. Pandemiler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

5. Şiddet Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

6. Ekonomik Kriz ve Toplum Ruh Sağlığı

7. Boşanmalar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

8. Bağımlılıklar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

9. İntiharlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

10. Cinsel İstismar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

11. Medya Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.