İhmal Türleri Nelerdir Ve İhmalin Hangi Türe Girdiğini Nasıl Anlarız?

0 8.267

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Çocuklarda ihmal çok yaygın olmakla birlikte birçok türü de mevcuttur. Bunlar,

  1. Fiziksel ihmal
  2. Duygusal ihmal
  3. Eğitimsel ihmal
  4. Cinsel ihmal
  5. Tıbbi ihmaldir.

Gelin şimdi ihmal türlerini tek tek inceleyelim.

1. Fiziksel İhmal

Bulgularını saptamak mümkün iken, duygusal ihmale ait bulguların saptanması oldukça güçtür. Fiziksel İhmal: Ebeveynlerin çocuğun beslenme, sağlık, giyinme gibi ihtiyaçlarını gidermekte yetersizlik ya da yoksunluk fiziksel ihmal olarak adlandırılmaktadır.

2. Duygusal İhmal

Çocuğun ihtiyaç̧ duyduğu ilgiyi, sevgiyi, şefkati ve korunmayı anne ve babasından görememesi duygusal ihmali göstermektedir. İhmale maruz kalan çocuklarda yaralanma, zehirlenme, çok sık hastalanma, hastalıkların ebeveyn tarafından ihmal edilmesi sonucunda yetersiz tedavi sorunları görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, bir yıl içerisinde yaşanan çocuk ölümlerinin yaklaşık %50’si çocuk ihmalinden kaynaklanmaktadır. İhmal ve istismarın ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olmaktadır. Bu faktörler genellikle aile ve toplum kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. İhmalin ve istismarın nedenlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

3. Eğitimsel İhmal

Çocuğun zorunlu okul çağında okula göndermemek, özel eğitim ihtiyaçlarına ilgisiz kalmak, kronik devamsızlık davranışına izin vermek, okula gidenlerin ise dersleri, okuldaki sorunları ya da başarısızlıkları ile ilgilenilmemesi durumudur.

4. Cinsel İhmal

2 yaşından sonra cinsel kimliklerine uygun davranmaya başlayan çocuğun, yaş dönemine ve cinsiyetine uygun davranılmaması, giydirilmemesi, oyuncak alınmamasıdır. İleride bu döneme bağlı olarak davranış̧ bozuklukları ortaya çıkabilmektedir.

5. Tıbbi İhmal

Çocukların koruyucu sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılması en sık görülen tipidir.

Örneğin gebe bir annenin alkol, sigara, uyuşturucu kullanması, yetersiz beslenmesi, doğum öncesi gerekli tıbbi bakımı almaması bebeğin hem anne karnındaki hem de ileriki hayatındaki gelişimini etkiler.

Doğumdan sonra bebeğin düzenli sağlık izlemlerinin yapılmaması, asılarının eksik ya da hiç̧ olmaması da tıbbi ihmaldir. Aile çocuğun sağlığı konusunda duyarsız olabilir. Çocuk hastalanınca hastaneye götürülmeyebilir ya da geç̧ götürülebilir. Önerilen ilaçlar ya da tıbbi gereçler alınmayabilir ya da sürekli kullanılmayabilir. Büyüme geriliği ya da şişmanlık saptanan çocukların da tıbbi ihmal açısından yakından izlemi gereklidir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.