Huzurevlerinde Kalma Şartları Nelerdir?

0 1.803

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Huzurevleri, 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve ekonomik yönden yetersiz olan yaşlıların kaldığı yatılı bir kurumdur. Ülkemizde huzurevleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Nedir? Huzurevinde iken, zaman içerisinde bedensel ve zihinsel yeteneklerini değişik derecelerde yitirerek rehabilitasyona, sürekli ve özel bakıma gereksinim duyar hale gelenlere ve evlerinde iken bu duruma gelip, aile yanında bakımı güçleşenlere, her huzurevi bünyesinde tesis edilmesi zorunlu olan özel bakım bölümlerinde ve Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde hizmet verilir. (Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği,)

Bu bölümlere felçli, yatağa bağımlı, görme, bedensel, işitsel engelli, demansı bulunan yaşlılar kabul edilir.

Huzurevi ve Merkezde Bakım Görmek İsteyen Yaşlılar;

 • Yaşadıkları mahaldeki Huzurevi veya Merkez Müdürlüğüne,
 • İlçe Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne,
 • İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne,
 • Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurabilir. Mülki idare amirleri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri, belediye başkanlıkları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından il müdürlüklerine bildirilen acil durumdaki yaşlılar için, kabul süreci başlatılır. (Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği) Basın yayın organlarındaki haberler de bildirim olarak kabul edilir.

HUZUREVİNE KABUL KOŞULLARI

 • 60 yaş ve üzeri olmak,
 • Kendi gereksinimlerini karşılayabilecek durumda olmak (banyo, tuvalet, yeme, içme vb.)
 • Ruh sağlığı yerinde olmak,
 • Bulaşıcı hastalığı olmamak,
 • Uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı olmamak,
 • Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğunu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olması gerekir.

Huzurevi kabul koşullarına uygun olması durumunda, belgeler düzenleninceye kadar mağdur olabileceği düşünülen yaşlı için sosyal inceleme raporu hazırlanır ve mülki idare amiri onayı ile kuruluşa misafir olarak kabul edilir. Daha sonra ilgili belgeler düzenlenir ve yaşlı ya aynı kurumda ya da farklı kurumda kalır.

HUZUREVİNDE KALMAK İÇİN DÜZENLENMESİ GEREKEN BELGELER

 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Gelir durumunu gösterir belge,
 • Sağlık raporu (“Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakınca yoktur”) (Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği,) ibaresi yer almalıdır.
 • Sosyal inceleme raporu
 • Yoksulluk belgesi

Sosyal inceleme raporu ve diğer belgeler değerlendirilir. Bunun sonucunda yaşlı kabul edilip sıraya alınır ya da reddedilir.

Sırası gelen yaşlı çağrılır. Çağrıya gelmeyen yaşlıya son çağrı yapılır. Gelmemesi durumunda dosya işlemden kaldırılır.

ALO 183 SOSYAL DESTEK HATTI

Sokakta kalmış, istismara, şiddete uğramış, kimsesiz, terkedilmiş, hasta, engelli, dilendirilen, insani olmayan şartlarda yaşayan, eve veya herhangi bir yere kapatılan yaşlıları bu numarayı ivedilikle arayarak ihbar edelim. Yaşlılarımızı görmezden gelmeyelim onlar bizim atalarımız, kökenimiz.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.