HIV Nedir Ve HIV’in Seyri Nasıldır?

0 10.091

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

HIV (Human Immunodeficiency Virus), İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak adlandırılan AIDS’in (Acquired Immune Deficiency Syndrome) hastalık etkenidir.

Virüs insan bağışıklık hücrelerine nüfuz ederek bağışıklık sistemini zayıflatır ve fırsatçı enfeksiyonların görülmesine neden olur. Sağlığımızı ciddi derecede bozabilen bir virüstür.

HIV bağışıklık sisteminin zayıflaması ve fırsatçı enfeksiyonlara açık hale gelmesiyle karakterize bir kronik enfeksiyondur. Kişi hiçbir hastalık belirtisi olmaksızın uzun yıllar yaşamına devam edebilir.

HIV’in SEYRİ Nasıldır?

  • Enfeksiyon belli evrelerle seyretmektedir. Virüs vücuda alındıktan 1-6 hafta içerisindeki ilk çoğalma döneminde HIV enfeksiyonuna özgü olmayan ve değişken belirtiler gösteren akut enfeksiyona neden olmaktadır.
  • 6-12 hafta içerisinde HIV’e karşı antikorlar gelişmektedir. Antikorlar gelişene kadar geçen sürede, kanda virüs mevcuttur ve hasta bulaştırıcıdır.
  • Kişide hiçbir belirti ve bulgunun olmadığı 6-13 yıl (ortalama 8-10 yıl) süren Asemptomatik dönemde bulgu yoktur ancak kişi bulaştırıcıdır.
  • Hastaların ilk kez doktora başvurmalarına neden olan belirtiler Erken Semptomatik Dönemde ortaya çıkar.
  • HIV enfeksiyonun son basamağı AIDS dönemidir.

Bu dönemde virüs çoğalarak bağışıklık sistemi hücrelerini enfekte edip çökertmeye çalışmaktadır. En belirgin olarak immün sistemin kilit oyuncusu olan CD4 pozitif T hücreler etkilenmektedir. Bu ekilenimin devam ettiği süre arttıkça; güçsüzlük, kilo kaybı, sık terleme ve ateş, sık vajinal mantar enfeksiyonları, şiddetli Herpes enfeksiyonları, inatçı deri lezyonları, kadınlarda tedaviye cevap vermeyen pelvik inflamatuvar hastalıklar gibi belirgin durumlar görülebilmektedir.

Çocuklarda ise enfeksiyon kendisini büyüme geriliği ve sık sık hastalanma periyodlarıyla göstermektedir.

Babayiğit M, Bakır B, HIV enfeksiyonu ve AIDS: epidemiyoloji ve korunma, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3 (11) Erişim Tarihi: 21.10.2020

Tümer A, Ünal S, HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Korunma, Aile ve Toplum Yıl: 4 Cilt: 1 Sayı: 4 Eylül-Aralık 2001 Erişim Tarihi: 21.10.2020

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.