Her Yeni İşe Girişlerde Tetanoz Aşısı Tekrarlanmalı Mı?

0 1.897

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

İşe girişlerde sağlık evrakları her kurumun işe girerken sizden isteyecekleri evrakların arasındadır.

Sizlerden EKG, Kan Testleri, Solunum Testi, İşitme Testi, Tetanoz Aşı Kartınız, Kan Grubu Kartı, Akciğer Röntgeni, İdrar Testleri ve kurumuna ve çalışacağınız bölümler ve sektörlere göre daha fazlası istenebiliyor. Ve kurumlar risk gruplarına göre kurum içerisinde periyodik muayeneler gerçekleştirip çalışanların sağlık kontrollerini yaptırırken en güncel sorun “Tetanoz aşınız ne zaman yapıldı?” oluyor. Ve toplumumuzda maalesef ki aşı kartının ellerinde olmadığını görüyoruz.

“Aşı kartım yok” denince aşı yeniden yapılıyor ve aşının daha önceden yapılıp yapılamadığını göremiyoruz. Bu sorunu kan testi (Tetanoz İmmünite Kontrol Testi) ile bu konuda bağışıklığımızın olup olmadığı ile anlayabiliriz. Ve böylelikle aşıdan yararlanamayan 50 yaş ve üzeri insanların aşıya ulaşma imkanını arttırmış oluruz. Toplumumuzda bu kartın öneminden ve dijital ortamda bu verilerin saklanması konusunda farkındalık yaratmamız gerektiğini düşünüyorum.

İş yerlerinde genel hijyenin sağlanması gerekmektedir. Düzenli el yıkama dahil söz konusu iş yerinde iyi temel hijyen takibinin yürütülmesi ve bu konuda çalışanların bilinçlendirilmesi eğitim ile desteklemek gerektirmektedir.

Peki, biz neden aşılanıyoruz?

Tetanoz nedir?

Hep beraber inceleyelim.

Tetanoz hastalığı, yaygın bir bakteri türü olan Clostridium tetani ile yaşanan enfeksiyonun neden olduğu ciddi bir durumdur. Bakteri genellikle vücuda bir yara veya derideki kesik üzerinden girer. İçeri girdikten sonra kendini serbest bırakır ve vücuttaki tipik tetanoz semptomlarının meydana çıkmasına neden olan nörotoksin oranını çoğaltmaya başlar. Tetanoz bakterisi toprakta yaşar. Bu nedenle en tehlikeli yaralanmalar hayvan dışkısı ve gübre ile kirli yaralanmalardır.

Genelde derin delici yaralanmalardan endişelenmemize rağmen gerçekte pek çok küçük ve önemsiz yaralanmada tetanoz bakterisi vücuda girer. Son yıllarda en çok görülen vakalar küçük yaralanmalarla olmuştur. Küçük yaralanmalar çok önemsenmediği için müdahaleye gerek duyulmamış olmasından kaynaklıdır.

Tetanoz hastalığı genellikle yaralanmalardan 3-21 gün sonra ortaya çıkmaktadır. Bu süre ortalama 10 gündür. Fakat yaranın cinsine bağlı olarak bu süre bir günden birkaç aya kadar değişiklik gösterebilmektedir. Ciddi doku hasarı olan ve kirli yaralarda hastalığın ortaya çıkması için geçen süre daha kısa olabilmektedir. Bu tür yaralanmalarda daha ciddi bir tetanoz hastalığı görülmekte ve hastalığın sonucu da daha olumsuz olabilmektedir.

Yaranın toz, toprak veya canlı dışkısı ile teması sonucu oluşabilen tetanoz, sinir sistemini etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Yüksek ölüm oranına sahip bir hastalıktır. Vakaların %30 u hayatını kaybeder. Tetanozun başarılı bir tedavisi yoktur. Kontrol altına alınmadığında kası felç edebilir.

Tetanozun belirtileri nedir?

  • Ateş
  • Terleme
  • Çene, karın veya ense kaslarında gerginlik
  • Yutkunmakta güçlük
  • Hafif uyarıcılara (ses, ışık vb.) aşırı tepki
  • Yükselen tansiyon
  • Yüksek kalp ritmi

Tetanoz Aşısı Ne Sıklıkla Yaptırılmadır?

Tetanoz aşısı toksoid adı verilen inaktive (ölü) toksindir. Tetanoz bakterisi besi yerinde çoğaltılır, saflaştırılır ve inaktive edilir. Tetanoz aşısı canlı olmadığı için zamanla oluşturduğu bağışıklık azalır. Bu nedenle tekrar doz uygulanması gerekir. Tetanoza bağışıklık 3 doz aşı ile sağlanır.

Tetanoz aşısı çocuklarda 2, 4, 6, 18, 48 aylar ve 13 yaşında uygulanır. Erişkinde 10 yılda bir tekrarlanır. Primer uygulama şeması üç doz olarak uygulanır; birinci doz ile ikinci doz arasında en az dört hafta, ikinci doz ile üçüncü doz arasında en az 6 ay bulunmalıdır. Son aşıdan sonraki 10 yıl boyunca bulaşma risk neredeyse yoktur. 10 yıl sonra yeniden aşının hatırlatma dozları yapılmalıdır. Tek doz yapılan veya tetanoz aşı şemasının tamamlanmadığı durumlarda aşılama şemasına en baştan başlamak gerekir. Eğer derin ve delik tarzında veya kirli yaralanma olursa ve son dozdan sonra 5 yıldan uzun süre geçtiyse ek bir doz tetanoz aşısı uygulanmalıdır.

Gebeler ise tetanoza karşı aşılandığında, annede oluşan antikorlar bebeğe geçer. Böylece, gebelikte tetanoz aşısı uygulaması hem anneyi hem de bebeği tetanoz hastalığından korur. Sağlık Bakanlığı önerisi çocukluk çağında aşılanmamış, aşılanma durumu bilinmeyen, eksik aşılanmış veya tam aşılanmış ancak son 10 yıl içerisinde pekiştirme dozu almamış olan tüm gebelere tetanoz aşısı uygulanmasıdır. Hiç aşılanmamış gebelerin 4 hafta arayla en az iki doz Tetanoz aşısı olmaları sağlanmalıdır. İkinci doz doğumdan en az iki hafta önce tamamlanmalıdır.  Erişkinde tetanoz bağışıklamasının düşük olduğu ülkelerde gebelerin aşılanması yenidoğan tetanozunun önlenmesi için büyük önem taşımaktadır.

Tetanoz Aşısı Yapılmazsa Ne Olur?

Tetanoz aşısı yapılmayanlar, herhangi bir yaralanma sonucu tetanoz enfeksiyonuna maruz kalırsa, ölümle sonuçlanabilen tetanoz hastalığına yakalanma riski ile karşı karşıya kalacaktır. En sık ölüm sebebi solunum kaslarının istemsiz kasılmasına bağlı gelişen solunum yetmezliğidir.

Tetanoz Aşısının Yan Etkisi Var Mı?

En sık yan etkiler enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişliktir. Daha az sıklıkta ateş görülebilir. Çok nadiren de alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı, “Tetanoz Hastalığı” Erişim:2018, https://asi.saglik.gov.tr/liste/html Erişim Tarihi: 04.07.2022

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.