Her Astım Hastasının ASTIM ATAĞI Konusunda Bilmesi Gerekenler

0 169

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Astım atağı astımlı hastaların en fazla merak ettikleri ve bilgi almak istedikleri konulardan birisidir. Bu nedenle bu yazımızı astım atakları üzerine yazıyoruz.

Öncelikle astım atağının ne olduğunu bilmemiz çok önemlidir. Astım hastalığına özgü olan astım atağı Türk Toraks Derneği klavuzlarında;

Astımlı bir hastada

 • İlerleyen ve geçmeyen nefes darlığı
 • Öksürük
 • Hırıltı veya göğüste baskı hissi yakınmalarının ortaya çıkışı

Ek olarak PEF, FEV1 azalması gibi solunum fonksiyon testi bozukluklarının eşlik etmesi ve klinik ve fonksiyonel düzelme için sistemik steroid gerekmesi olarak tanımlanmaktadır.

Astım atakları aniden başlar ve acil müdahale gerektirir. Özellikle astımlı hastaların acil servise başvurma nedenlerinin başında astım atakları yer almaktadır. Ayrıca her astım hastasının astım atağı geçirme riski bulunmaktadır. Bu nedenle astım atağı ile ilgili bilgiler sizin için hayati bilgilerdir.

Bir astım hastası olarak astım atağı için riskli grupta mısınız?

 • Daha önce hayatı tehdit edici ağır bir astım atağı geçirme öyküsünün varlığı
 • Bir önceki yıl içinde astım nedeniyle ikiden fazla hastaneye yatma ve acile başvurma
 • Son bir ay içinde hastaneye yatma veya acile başvurma
 • Ayda bir kutudan fazla kısa etkili beta 2-agonist tüketme
 • Halen oral steroid kullanma veya yeni kesmiş olma
 • Ek kalp – damar hastalıklarının varlığı veya KOAH hastası olmak
 • Psikiyatrik hastalık, depresyon veya psikososyal problemi olma

Eğer yukarıdaki maddelerden biri veya birden fazlası size uyuyorsa astım atağı için riskli gruptasınızdır. Bu korkmanızı gerektirmez. Astım hastalığı hakkında ne kadar detaylı bilgi edinirseniz astım hastalığınızı ve astım atağını yönetmeniz o derece kolay olacaktır.

Astım atakları aniden oluşabildiği gibi bazen saatler öncesinden sinyallerini verebilir. Bu astım atağı sinyallerini fark ederek önlemlerinizi alabilirsiniz. Astım atağı belirti ve bulguları aşağıda listelenmiştir. Bu belirtilerden birini veya birkaçını fark ettiğinizde doktorunuzun önerdiği YAZILI ASTIM EYLEM PLANI kriterlerine uyuyorsa eylem planını uygulayabilirsiniz.

Astım atağının belirti ve bulguları şunlardır:

 • Ağır dispne, öksürük ve hırıltılı solunum
 • Kesik kesik konuşma ve uyuklama
 • 100 adımlık mesafeyi yürümekte zorlanma
 • Evde inhaler kullanımında artış
 • Solunum hızının dakikada 30’dan fazla olması
 • Kalp atım hızının dakikada 120’den fazla olması
 • Yardımcı solunum kaslarının kullanımı
 • Pulsus paradoksus (nefes alma sırasında büyük tansiyon değerinizde düşüş)
 • Sessiz göğüs varlığı
 • Mental durumda değişiklikler
 • Kanda bulunan oksijen oranının %90’dan az olması (Oksijen saturasyonu <%90) ● Kanda bulunan karbondioksit oranının 40 mm Hg’den yüksek olması (PCO2 > 40 mm Hg

Astım atakları astım hastalığınızın seyrini belirleyen önemli durumlardan biridir. Astım ataklarına bağlı ölümlerin çoğu hastane dışında ve astım hastalığı kontrol altına alınamayan hastalarda gerçekleşmektedir. Astım atakları düzenli tedavi, takip ve hasta eğitimi ile önlenebilmektedir.

Astım atakları ile ilgili kendinizi ve çevrenizi bilgilendirerek hem size farkındalık oluşturabilirsiniz.

Daha rahat nefes almanız dileğiyle..

1. Ünal NA. (2009). Astım Atağında Stokin Düzeyi ve Oksidan Yükün Atak Prognozuna Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Tıpta Uzmanlık Tezi, Denizli, (Danışman: Prof. Dr. F Evyapan).

2. Yıldız F, Başyiğit Ş, Boyacı H, Ilgazlı A, Büyükgöze B, Yücesoy L, Şengül C, Yıldırım E. (2003). Yakın Takip Edilen Astımlı Hastalarda Atak Sıklığı. Solunum Hastalıkları, 14:1-4.

3. Birol L. (2005). Bronş – Akciğer Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. İçinde: İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Eds: Akdemir N, Birol L, 2. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, s:378-382.

4. Kavuru MS. (2006). Astım Tanısı ve Tedavi Yaklaşımları. 3th ed, Çeviren: Ersoy B, AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd. ġti, İstanbul.

5. Sims JM. (2006). An Overview of asthma. Dimensions of Critical Care Nursing, 25(6):264-268.

6. Erdinç M. (2005). Astımda ilaç tedavisi. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, 1(41):35-41.

7. Clinical Practice Guideline for Management of Asthma in Children and Adults (2009). VA/DoD Evidence Based Practice. The Management of Asthma Working Group.

8. National Heart, Lung, and Blood Institute, National Asthma Education and Prevention Programme Expert Panel Report 3: Guidelines For the Diagnosis and Management of Asthma. Full Report 2007. NIH Publication.

9. Jamil SM, Bigby TD. (2008). Astım: Yönetim Planı. Ġçinde: Göğüs Hastalıklarında Klinik Problemler El Kitabı. Çeviri Ed: Yıldız P, Altıncı Baskı, Ġstanbul Tıp Kitabevi, Ġstanbul. S:272-279.

10. Atış S, Kaplan ES, Özge C, Bayındır S. (2008). Astım Ataklarında Ağırlığı Belirleyici Risk Faktörleri. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 56(2):187-196.

11. Ünal NA. (2009). Astım Atağında Stokin Düzeyi ve Oksidan Yükün Atak Prognozuna Etkisi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Tıpta Uzmanlık Tezi, Denizli, (Danışman: Prof. Dr. F Evyapan).

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.