Hepatosellüler Karsinoma: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

0 2.763

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Hepatosellüler Karsinoma Nedir?

Hepatosellüler Karsinoma, en sık görülen karaciğer tümörüdür.

Hepatoselüler karsinom, dünyada yetişkin erkelerde en yaygın tanı konulan beşinci, yetişkin kadınlarda ise en yaygın tanı konulan dokuzuncu ve dünya çapında ölümlere neden olan dördüncü sıradaki kanser türüdür.

Dünyadaki bütün kanserler içindeki oranı%5’tir.

Hepatosellüler karsinom yaygınlığı ve bu tümöre bağlı ölüm oranları Kuzey Amerika, Latin Amerika ve orta Avrupa ülkelerinde giderek artış göstermektedir.  Her yıl 250.000 – 1.000.000 insan hepatosellüler karsinoma sonucu yaşamını yitirmektedir

Hepatosellüler Karsinoma Nedenleri Ve Risk Faktörleri

 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • Siroz
 • Alkol
 • Çevresel Faktörler
 • Nanalkolik Hepatosteatoz
 • Diyabet Ve Obezite
 • Otoimmün Hepatit, Wilson Hastalığı
 • Hepatik Adenomlar
 • Diğer Nedenler

Hepatosellüler Karsinoma Belirtileri

 • Karın ağrısı
 • Kilo kaybı
 • Güçsüzlük
 • Karında şişlik
 • Özgül olmayan sindirim sitemi belirtileri,
 • Sarılık

Hepatosellüler Karsinoma Tanısı Nasıl Konur?

HSK ultrason, tomografi ya da MR filmlerinde görülebilir. Özellikle tomografi ve MR da damardan verilen ilacı hızlı ve kuvvetli olarak tutması ve sonra da yine erkenden bırakması (wash out) tipik bir bulgudur ve sirozu olan bir hastada saptanırsa biyopsiye gerek kalmadan HSK tanısı konabilir.

Karaciğerde şüpheli bir kitle ile karaciğerin ana toplardamarında (portal ven) pıhtılaşma görülmesi de kitlenin HSK olduğunu kuvvetle telkin eder. Ancak birçok hastada görüntüleme bulguları tipik değildir ve tanı için biyopsi yapmak gerekir.

Hepatosellüler Karsinoma Tedavisi

Hepatosellüler Karsinomda klasik tedavi yöntemleri cerrahi operasyon ve kemoterapidir. Cerrahi operasyon karaciğerin tümörlü kısmının alınması (rezeksiyon) ya da karaciğer nakli (transplantasyon) şeklinde yapılabilir.

Hastada siroz yoksa ya da ileri düzeylerde değilse rezeksiyon tercih edilir, eğer hastada belirgin siroz da varsa hem sirozu hem de kanseri tedavi etmek için transplantasyon yapılmaya çalışılır.

Kemoterapi klasik olarak HCC de etkili bir tedavi değildir, ancak son yıllarda “Sorafenib” denen ve tümörün damarlanmasını engelleyen bir ilacın ileri evre HCC hastalarında sağkalımı uzattığı gösterilmiştir.

Hepatosellüler Karsinomda Cerrahi Tedavi

 • Karaciğer rezeksiyonu
 • Karaciğer nakli

Transarteriyel Tedaviler

 • Transarteriyel kemoembolizasyon (TAKE)
 • Transarteriyel radyoembolizasyon (TARE)

Radyoterapi

Sistemik Tedavi

Hepatosellüler Karsinomda Koruyucu Faktörler

Hepatit A aşısı, Hepatit B aşısı yapılarak hepatosellüler karsinoma önlenebilmektedir.  Hepatit B ve C için uygulanan antiviral tedaviler hepatosellüler karsinom oluşum riskini azaltmaktadır.

Düzenli ve uzun süreli asetilsalisilik asit kullanımı hepatosellüler karsinoma riskini azaltmaktadır.

Kahve tüketiminin yararlı olduğu bildirilmiştir.

Abbasoğlu, A. (2019) Karaciğer ve Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi, Dünya Tıp Kitabevi,

Akyıldız, Ü., Yalçın, K. S., & Türkay, F. C. Hepatosellüler Karsinom Tedavisi. Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara, Güncel Gastroenteroloji.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.