Hava Kirliliğine Maruz Kalmak Depresyon Riskini Artırır Mı?

0 1.539

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Hava kirliliği, çevresel dengeleri bozan ve sağlığımız üzerine birçok olumsuz etkisi olan dünyamız için önemli bir sorundur. Nüfusun ve kentleşmenin artması, endüstrinin gelişmesi, iklim değişikliği gibi birçok faktör hava kirliliğini her geçen gün artırmakta.

Hava kirliliğinin, kalp ve akciğer ile ilgili fiziksel sağlığımızı etkileyen hastalıkları tetiklediğini biliyoruz. Araştırmacılar bir süredir hava kirliliğine maruz kalmanın depresyon ile ilişkisi olup olmadığı konusunda çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar, hava kirliliğinin sağlık üzerine olan etkileri hakkında temel oluşturacak diyebiliriz.

Yapılan çalışma, dünyanın en kirli şehirlerinden biri olan Pekin’de yaşayan 350’den fazla kişiyi içeriyor. İlk olarak araştırmacılar, yalnızca genlere dayanarak gelecekte depresyon olma ihtimallerini ortaya koydu. Toplam 49 depresyonla ilişkili geni değerlendirdiler. Daha sonra araştırmaya katılan kişilerin geçmişte hava kirliliğine ne kadar maruz kaldıkları hakkında bilgi topladılar. Araştırmacılar, katılımcılara görsel bir belgeye sahip olmak adına MR (Emar) çektirerek, bilişsel testler yaptırdı ve test sırasında stres durumu yaratmak amacıyla kişilere olumsuz geri bildirimler verildi.

Çalışma sayesinde bilim insanları, genlerden birinin depresyon gelişme riskinde önemli bir etken olduğunu ortaya koydu. Ayrıca araştırmacılar, bu genlere sahip insanların yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kaldıklarında depresyon gelişme riskinin daha da fazla olduğunu buldu.

Depresyona yatkın kişilerde hava kirliliğinin beyin devrelerinde değişikliğe neden olduğu ortaya çıktı. Hava kirliliği nedeniyle değişiklik olan bu devreler, mantıksal düşünme, duygusal durum gibi depresyonla ilişkili işlemlerden sorumludur.  Hava kirliliğinin beyindeki bu işlevleri kontrol eden genleri etkilediği ve bu genlerin çeşitlerinin depresyona yatkın olan insanlarda problem çözme ve duygusal kontrol gibi beyin süreçlerinde etkilidir.

Uzmanlar, dünyanın %90’ının kirli havaya maruz kaldığını söylüyor. Buradan yola çıkarak kirliliğin neden olduğu sorunlara dikkat edilmesini öneriyor. Buradaki en önemli nokta hava kirliliğinin gerçekten ruh sağlığımızı etkiliyor olmasıdır. Özellikle hava kirliliğinin genetik olarak yatkın olan kişiler için zihinsel sağlık ve beyin fonksiyonu üzerinde büyük etkisi vardır.

Uzmanlar, daha düşük miktarlarda ve farklı türde hava kirliliğine maruz kalan insanlarda ilişkinin bu kadar güçlü olup olmadığını merak ediyor. Depresyona yatkınlık sağlayan genler, beynin zihinsel fonksiyonlarına etki ediyor. Bu durum hava kirliliğinin yalnızca depresyon değil birçok farklı zihinsel sorunlara yol açabileceğini öngörüyor. Buradan yola çıkarak araştırmacılar, dünya genelinde bilim insanları ve politika yapıcıların hava kirliliğinin fiziksel ve zihinsel sağlığımız üzerindeki etkileri ile ilgili farkındalıklarının artmasını istiyor.

Bizler de hava kirliliğinin sağlığımız üzerine olan etkilerine önem vermeli ve sağlığımızı geliştirmek adına adımlar atmalıyız.

Veryweallhealth.com (Aralık, 2021) Exposure to Air Pollution May Increase Your Risk of Depression (15.12.2021) Erişim Adresi: https://www.verywellhealth.com/air-pollution-mental-health-5209659

Hsgm.saglik.gov (Aralık, 2021) Hava kirliliği (15.12.2021) https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi/hava-kirlili%C4%9Fi-ve-sa%C4%9Fl%C4%B1k-etkileri.html

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.