Hastalıklar

Hastalıklar, sendromlar ve durumları içerir.

A

Astım Hastalığı

  • Alerjik Astım
  • Alerjik Olmayan Astım
  • Aspirin İle Tetiklenen Astım
  • Egzersiz İle Tetiklenen Astım
  • Öksürük İle Seyreden Astım:
  • Mesleki Astım
  • Noktürnal Astım (Gece Ortaya Çıkan Astım)

Alzheimer Hastalığı

Aft (Pamukçuk)

Alerji

Alerjik Rinit Hastalığı

Akciğer Kanseri

Akut Bağırsak Enfeksiyonu

Anemi ( Kansızlık )

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA)

Angina Pektoris ( Göğüs Ağrısı )

Asperger Sendromu

ALS Hastalığı ( Amiyotrofik Lateral Skleroz )

Ankilozan Spondilit

Ağır Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS)

Avian İnfluenza (Kuş Gribi)

AIDS (Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu)

Aşırı Ağlama ( İnfantil Kolik )

Apse

B

Bağırsak (Kolon) Kanseri

Bademcik İltihabı ( Tonsilit )

Basınç Yarası ( Yatak Yarası )

Basilli Dizanteri

Böbrek Kanseri

Böbrek Yetmezliği

Behçet Hastalığı

Bel Soğukluğu (Gonore)

Bipolar Affektif Bozukluk (İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu)

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu

Boğmaca

Botulismus – Botulizm ( Besin Kaynaklı)

Brusella ( Bruselloz)

Burun Kanaması ( Epistaksis ) 

Büyüme Ve Gelişmede Gecikme

C

Cilt Kanseri (Melanom)

Cilt Kanseri (Melanom Olmayan)

Crohn Hastalığı

Chikungunya Ateşi

Cüzzam ( Lepra )

Churg Strauss Sendromu

Ç

Çiçek Hastalığı

Çikolata Kisti ( Endometriozis )

Çocuk Felci ( Poliomyelit )

Çölyak

D

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Down Sendromu

Depresyon

Diyabet Hastalığı ( Şeker Hastalığı )

Dudak Kanseri

Doğum Sonrası Depresyonu

Doğum Psikozu

Dermatit

Demans Hastalığı

Dengue Virüs Enfeksiyonu

Difteri (Kuşpalazı)

Dang Humması ( Dengue Fever )

E

Enflamatuar Bağırsak Hastalığı

El Ayak Ağız Hastalığı

Egzema

Epilepsi ( Sara )

Endometriozis ( Çikolata Kisti )

Ekinokokkoz

Epidemik Tifüs

Ebola Virüs Hastalığı

F

Faranjit

Felç ( İnme )

Fenilketonüri Hastalığı

Fibromiyalji Hastalığı

Fahr Sendromu

Felty Sendromu

G

Gastroözofagial Reflü

Grip

Göğüs Ağrısı ( Angina Pektoris )

Göz Kanseri

Gebelik Zehirlenmesi ( Preeklampsi ) 

Güneş Çarpması

Gelişim Geriliği

Gelişimsel Kalça (Çıkıklığı) Dizplazisi

Gonore ( Bel Soğukluğu )

Graves Hastalığı

Gut Hastalığı

Gül Hastalığı

Ğ

H

Hanta Virüs Enfeksiyonları

Hasta Bina Sendromu

Haşimoto Hastalığı

Hepatit A

Hepatit B

Hepatit C

Hepatit D

Hepatit E

Hemofili Hastalığı

Hemoroid ( Basur )

Hemanjiyom 

Hipertansiyon

Hipotansiyon

Hidrosefali

Hemofobi (Kan Tutması)

Hipertiroidi ( Zehirli Guatr )

Hipotiroidi

Hipermetrop

HIV Enfeksiyonu

Henoch Schönlein Purpurası

I

Irlen Sendromu

İ

İnfluenza

İnme ( Felç )

İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS)

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (İBH)

İnlet Patch Hastalığı

İnfantil Kolik ( Aşırı Ağlama )

İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu (Bipolar Affektif Bozukluk)

J

K

Kalp Krizi

Kalp Yetmezliği

Karaciğer Kanseri

Kazanılmış Başarısızlık Sendromu

KOAH – Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Kolon (Bağırsak) Kanseri

Konjonktivit ( Kırmızı Göz Hastalığı )

Kontakt Dermatit

Koroner Arter Hastalığı

Kırık Kalp Sendromu ( Takotsubo Kardiyomiyopatisi )

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kabakulak

Kan Tutması (Hemofobi)

Karpal Tünel Sendromu

Kala-azar

Kalamidya

Kemik Erimesi ( Osteoporoz )

Kene Kaynaklı Ensefalit

Kelebek Hastalığı ( Lupus Hastalığı )

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

Kuş Gribi ( Avian İnfluenza )

Kızamık

Kızamıkçık

Kistik Fibrozis Hastalığı

Kifoz

Konjenital Kızamıkçık Sendromu (KKS)

Kolera

Kuduz

Kallmann Sendromu

Kaudal Regresyon Sendromu

Kyrle Hastalığı

L

Larenjit

Lösemi ( Kan Kanseri )

Lenf Kanseri ( Lenfoma )

Lenfödem Hastalığı

Lejyoner Hastalığı

Lepra (Cüzzam)

Leptospiroz

Lösemi

Lupus Hastalığı ( Kelebek Hastalığı )

Lyme Hastalığı

M

Makula Dejenerasyonu ( Sarı Nokta Hastalığı )

MS (Multipl Skleroz) Hastalığı

MERS (Coronavirüs)

Mukozit

Norovirüs Enfeksiyonu

Menenjit

Meninjiyom

Meme Kanseri

Meme İltihabı ( Mastit ) 

Migren

Miyop

Mide Kanseri

Mesane Kanseri

Myastenia Gravis

Moebius Sendromu

N

Nazofarenks (Üst Yutak) Kanseri

Nekrotizan Fasiit Hastalığı

O

Otizm Spektrum Bozukluğu

Obezite ( Şişmanlık )

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Over (Yumurtalık) Kanseri

Oral Kavite Kanseri

Osteoartrit Hastalığı

Omurga Stres Kırığı

Ö

Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

Özgül Öğrenme Bozukluğu

P

Pankreas Kanseri

Pankreatit

Parkinson Hastalığı

Prostat Kanseri

Pnömoni ( Zatürre )

Pamukçuk (Aft)

Pnömotoraks ( Akciğerin Çökmesi )

Plevral Efüzyon ( Plörezi )

Pulmoner Hipertansiyon

Pulmoner Emboli ( Akciğer Damarında Pıhtı )

Pulmoner Fibrozis

Polikistik Over Sendromu

Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi)

Prader Willi Sendromu

Q

Q Ateşi

R

Rahim (Uterus) Kanseri

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri

Rektal Prolapsus

Reye Sendromu

Rektal Polip (Juvenil Polip)

Reflü

Renk Körlüğü

Rektosel (Bağırsak Fıtığı)

Retina Dekolmanı ve Retina Yırtılması

Rota Virüs Enfeksiyonu

Romatoid Artrit

S

Stres

Sıcak / Güneş Çarpması

Sarı Nokta Hastalığı ( Makula Dejenerasyonu )

Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri

Sara ( Epilepsi ) Hastalığı

Sedef Hastalığı

SMA (Spinal Musküler Atrofi) Hastalığı

Savant Sendromu

Tükürük Bezi Kanseri

Safra Kesesi Kanseri

Skolyoz Hastalığı

Sjögren Sendromu

Salmonella

Sarı Humma

Shigella

Sıtma

Siğiller

Sifiliz ( Frengi )

Sinüzit

Spina Bifida (Ayrık Omurga Hastalığı)

Suçiçeği (Varisella)

Ş

Şeker Hastalığı ( Diyabet Hastalığı )

Şizofreni

Şişmanlık ( Obezite )

Şarbon Hastalığı

Şark Çıbanı

T

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Talasemi

Tetanoz

Takıntı Hastalığı

Trahom

Tükürük Bezi Kanseri

Testis Kanseri

Testis İltihabı (Orşit)

Tiroid Kanseri

Tifo

Tifüs ( Lekeli Humma )

Tularemi

Tüberküloz (Verem)

Tonsilit (Bademcik İltihabı)

Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu

Trakeobronkomalazi

Toksoplasma

U

Uyuz

Uçuk (Herpes Simplex Virüsü)

Uterus (Rahim) Kanseri

Uyku Apnesi

Uykusuzluk ( İnsomnia )

Ü

Ülseratif Kolit

Üveit

V

Varisler

Vajinismus

Veba

Verem (Tüberküloz)

Vitiligo

Vulva Kanseri

Viral Hemorajik Ateş Sendromu

W

Wilson Hastalığı

X

Y

Yarık Damak Bozukluğu

Yarık Dudak Bozukluğu

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri

Yumurtalık (Over) Kanseri

Yalancı Gut (Psödogut)

Z

Zatürre (Pnömoni)

Zika Virüsü Hastalığı