Hastaların Sağlık Hizmeti Alırken Sahip Olması Gereken 9 Sorumluluk

0 8.826

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Sağlık hizmeti verenlerin sağlık hizmeti alanlara yönelik sorumlulukları olduğu gibi sağlık hizmeti alanların da sağlık hizmeti verenlere yönelik sorumlulukları bulunmaktadır. Bu içerikte bir hastanın sağlık hizmeti alırken sahip olması gereken sorumlulukları yer almaktadır.

1. Bilgi Verme

Hastanın tanısının doğru konulabilmesi ve en uygun tedavinin uygulanabilmesi için kendisine hizmet eden doktor ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermesi çok önemlidir.

2. Önerilere Uyma

Başarılı bir sonuç elde edilebilmesi için hekimi tarafından tedavi planına uyması hayati önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ilgili sağlık personelinin, doktorun talimatları doğrultusunda gerçekleştireceği bakım planını yerine getirmesini kabul etmelidir.

3. Planlanan Tedaviyi Reddetme

Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.

4. Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma

Hastane kural ve uygulamalarına uyması beklenmektedir.

5. Saygı Gösterme

Hastane içerisindeki hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uymalıdır.

6. Enfeksiyon Kontrolü

Hem kendi hem de diğer hastaların sağlığını tehlikeye atmamak adına enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için hastanın önerilen tüm önlemlere hassasiyetle dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır.

7. Ödeme Sorumluluğu

Hastanın, eğer ödemesini kendisi yapacaksa tetkik ve tedavi giderlerini eksiksiz olarak ödemesi önemlidir. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar verildiğinde doğacak zararın hasta ya da hasta yakını tarafından karşılanması beklenmektedir.

8. Hasta Ziyaretçisi

Hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşmalarını sağlayabilmek için aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul edilmesi çok önemlidir. Ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması tüm hastaların sağlığının korunması için hayati önem taşımaktadır.

9. Uygunsuz Talep

Hastanın, yetkili doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulanması için talepte bulunmaması kendi sağlığı açısından çok önemlidir.

Hastaların ve hasta yakınlarının bu sorumlulukların farkında olarak hizmet aldığında tedavi ve bakım süreci daha memnuniyet oranı yüksek ilerleyecektir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.