Hasta Hakları Nelerdir?

0 8.836

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Hastaların hakları sağlık hizmeti veren kurumların dikkat etmesi gereken önemli yapılardan biridir. Devlet tarafından da korunmuş hasta hakları yönetmeliklerle de belirlenmiştir. Aynı zamanda hastaların da haklarını bilmesi gerekmektedir. Ancak bilinçli bir hasta haklarını arayabilir.

1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran her birey adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sunulan tüm sağlık hizmetinden dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın faydalanma hakkına sahiptir.

2. Bilgi İsteme Hakkı

Hasta, hizmetlerimizden nasıl faydalanabileceğini öğrenmek ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi edinmek amacıyla sözlü veya yazılı bilgi isteme hakkına sahiptir.

3. Bilgilendirme Hakkı

Hastanın kendisi veya yasal temsilcisi, doktorlar tarafından önerilen tıbbi girişimleri, girişimlerin potansiyel risk veya yararını, alternatiflerini, tedaviyi almama halinde gelişecek süreci içeren tüm bilgiyi anlayabileceği dil ve yöntemle alma hakkına sahiptir.

4. Onay Hakkı

Hasta; tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında tedaviyle ilgili ciddi yan etkileri, ölüm riski, nekahat süreciyle ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

5. Bilgi Verilmesini Yasaklama Hakkı

Hasta, sağlık durumu hakkında yetkili merciler hariç yakınları da dahil olmak üzere hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir.

6. Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hasta, tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşunu seçme, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

7. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hasta, tedavisinden sorumlu sağlık personelinin kimliğini, görev ile unvanlarını öğrenme, ilgili sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

8. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

Yoğunluk sebebiyle hizmet verme imkanının sınırlı olması durumunda sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır.

9. Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

Hastanın, durumunun gerektirdiği şekilde tıbbi özenle hizmet alma hakkı vardır. Hasta, hayatının kurtarılması ya da sağlığının korunmasının mümkün olmadığı durumlarda dahi ıstırabının azaltılması veya dindirilmesi amacıyla tedavi alma hakkına sahiptir.

10. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı

Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tanısının konulması, tedavi ve bakımının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

11. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

12. Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

Hasta, her türlü sağlık hizmetini mahremiyete uygun bir ortamda alma hakkına sahiptir.

13. Saygı Görme Hakkı

Hastanın, her türlü koşulda kişisel itibarı korunarak saygılı, şefkatli, güler yüzlü ve hijyenik şartlar sağlanmış bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

14. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

Hasta, dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

15. Güvenlik Hakkı

Kurumumuza başvuran her bireyin; güvende olma ve bunu isteme hakkı vardır. Bu hak doğrultusunda hasta, ziyaretçi ve refakatçilerin can ve mal güvenlikleri için her türlü tedbir hastanemizin özel güvenlik birimi tarafından alınır.

16. Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

Hasta, muayene ve tedavi sırasında kendisine yardımcı olmak üzere, sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde ve hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olacak şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

17. Şikâyet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hasta ve hasta ailesi; haklarının ihlali halinde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.