Hasta Hakları İlkeleri Nelerdir?

0 8.606

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Hasta haklarının ilkeleri yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır. Sağlık hizmeti sunan ve alan her kişi ve kurumlar direkt olarak hak sahibi olurlar. Bu içerikte ise hasta hakları ilkelerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hasta Hakları Yönetmeliği;

01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de belirtildiği üzere temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan hasta haklarını somut hale getirmek; sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine imkân sağlamak; hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki Hasta Hakları İlkeleri’ne uyulmaktadır.

  1. Fiziki, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur.
  2. Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin bulunmadığı kabul edilerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.
  3. Sağlık hizmetinin verilmesinde hastaların ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde planlanıp düzenlenir.
  4. Kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında dokunulamaz.
  5. Kişi, kendi rızası ve Sağlık Bakanlığı’nın izni olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.
  6. Kanunla müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.