Göğüs Hastalıkları Neye Bakar?

0 216

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Göğüs hastalıkları bölümü hangi hastalıklara bakar konusuna geçmeden önce kısaca birkaç bilgi verelim. Göğüs hastalıkları solunum yoluyla ilişkili olan tüm hastalıklar ile ilgilenmektedir. 6 yıllık tıp eğitiminin ardından 4 yıllık göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi alan hekimler göğüs hastalıkları uzmanı olarak adlandırılır.

İnsanlar bu konuyla ilgili olarak şu şekilde aramalar yapmaktadırlar:

 • Göğüs hastalıkları neye bakar?
 • Göğüs hastalıkları doktoru hangi hastalıklara bakar?
 • Göğüs hastlıkları bölümü hangi hastalıklarla ilgilenir?
İlişkili Diğer İçerikler

Şimdi tüm bu sorulara cevap olacak şekilde göğüs hastalıkları ve tedavileri hakkında konuşalım.

Göğüs Hastalıkları Doktoru Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Göğüs hastalıkları bölümü neye bakar sorusunun cevabı aşağıda liste halinde verilmiştir.

 • Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Amfizem
 • Kronik bronşit
 • Astım
 • Bronşektazi
 • İmmotil Silia Sendromu (Hareketsiz silia sendromu)
 • Kistik fibrozis
 • Akutrespiratuvar distres sendrom (ARDS)
 • İdiyopatik pulmoner fibrozis
 • Hipersensitivite pnömonisi
 • Sarkoidoz
 • Asbestozis
 • Silikozis
 • Antrakozis
 • Berilyozis
 • Stannozis
 • Siderozis
 • Bissinozis
 • Pulmoner tromboemboli
 • Pulmoner hipertansiyon
 • Kor pulmonale
 • Tüberküloz
 • Pnömoniler
 • Akciğer absesi
 • Aspergillozis
 • Plevral efüzyon
 • Malign efüzyon
 • Uyku hipoapne sendromu
 • Pnömotoraks
 • Akciğer kanseri

Göğüs hastalıkları bölümünde bakılan hastalıkların listesini daha da çoğaltabiliriz ancak genel hatlarıyla bu şekildedir.

Göğüs Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri

 • Akciğer Grafisi : En sık olarak kullanılan tanı yöntemlerinden bir tanesidir
 • Solunum Fonksiyon Testleri : Tidal volüm, rezidüel volüm, IRV, ERV,IC, FRC, VC ve TLC gibi değerlere bakılır.
 • Bronkoskopi : Genellikle tanı ve tedavi amaçlı yapılır.
 • Toraks BT : Bİlgisayarlı tomografi adı verilen cihazla gerçekleştirilir. İleri durumlarda başvurulur.
 • Pozitron Emisyon Tomografisi : Akciğer kanseri evrelendirmesinde ve bazı soliter pulmoner nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılır.
 • Pulmoner Anjiyografi

Göğüs Hastalıkları Bölümüne Hangi Şikayetlerle Gidilir?

Bu bölüme aşağıda liste halinde verilen şikayetlerin herhangi birinin varlığında gidebilirsiniz. Hekiminiz gerekli durumlarda sizi başka bölümlere yönlendirecektir.

 • Öksürük : Normalde yabancı cisim ve salgılanan sıvıların temizlenmesi amacıyla kullanılan önemli bir mekanizmadır. İstemli olarak ortaya çıkabildiği gibi refleks olarakta ortaya çıkabilir.
 • Balgam : Özellikte tanı koyma işlemlerinde bize yardımcı olan bu belirti görülme zamanı, sıklığı ve yapısına göre çeşitli hastalıklara işaret eder.
 • Hemoptizi : Öksürme neticesinde kırmızı ve parlak karakterde kan gelmesi durumudur. En sık nedenlerinden biri kronik bronşittir. Eğer 24 saatte çıkarılan toplam kan miktarı 200 ml’yi aşıyorsa bu duruma masif hemoptizi adı verilir. Bu tablo ortaya çıktığında bizim için en kıymetli tanı aracı bronkoskopi olmaktadır.
 • Dispne : Bir takım hastalıklara bağlı olarak solunum kapasitesinin azalması ve soluk almada güçlük ortaya çıkması durumudur.
 • Göğüs ağrısı : Göğüs ağrısı kalp hastalıklarında olduğu gibi akciğer hastalıklarında da önemli bir belirtidir. Akciğer kaynaklı göğüs ağrısının kalp kaynaklı göğüs ağrısından temel farkı inspiryum ile karakter değiştiriyor olmasıdır.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.