Göçün Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

0 11.096

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Göç kararında çoğunlukla çocuklar etkisizdir. İstihdam, daha kaliteli eğitim, sağlık, barınma ve daha güvenilir bir çevre için göç eden ailelerin üstesinden gelmek zorunda olduğu durumlar doğrudan doğruya çocuklara yansımaktadır.  Bu da göçmen çocukları, aile içerisinde ve toplumun çocukları karşısında dezavantajlı hale getirmektedir (Çevik, 2016).

Göç hareketi sırasında yenidoğan ve kronik hastalıkları olan çocukların bakımları aksamakta, salgın hastalıklara maruziyet artmakta, bağışıklama aksamakta ve bu çocuklar istismara hedef olmaktadırlar. Bu şekilde çocuklar yaşam hakkının temeli olan sağlık, beslenme, barınma ve eğitim haklarından mahrum bırakılmaktadır. (Gözübüyük ve ark, 2015).

Göç ve göçmen/mülteci çocukların bedensel, ruhsal, sosyal gelişimlerinde ömür boyu sekel bırakmakta ve komplikasyonlara neden olmaktadır.

2018 ‘de Amerika’ da yaşayan 5- 18 yaş arası Sudanlı mülteci çocuklarda yapılan çalışmada;

 • Düşük kemik kitlesi
 • Düşük kas kütlesi
 • Yüzde vücut yağ metabolik biyobelirteçleri
 • İnaktivite ve potansiyel olarak yetişkin osteoporoz
 • Diyabet
 • Kardiyovasküler hastalıklara neden olan gıda güvensizliği ile ilgili benzersiz riskler doğurabileceği sonucuna varılmıştır (Alasagheirin ve ark, 2018).

Göçe maruz kalan çocuklarda çocuklar da seksüel temasla geçen enfeksiyonlar, cinsel istismar ve şiddet açısından risk taşıdığı bilinmektedir (Akşit ve ark. 2015).

Bu bağlamda çocuklarda ruhsal problemlerin baş göstermesi de kaçınılmaz hale gelmektedir. Bunlar davranışsal ve duygusal problemler olup

 • Anksiyete- depresyon
 • Arkadaş ilişkilerinde sorunlar
 • Hiperaktivite belirtileri
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Benlik saygısında düşme
 • Düşük yaşam doyumu olarak belirtilmektedir

Ayrıca bu çocukların ruhsal uyumsuzluklarının daha fazla olduğu ifade edilmektedir. (Gözübüyük ve ark, 2015).

Göçmenler, göç ettikleri bölgelerde genellikle düşük nitelikli barınma   koşullarına sahip gecekondularda yaşamaktadırlar. Ayrıca daha iyi yaşam standartlarına sahip olma beklentisiyle göç edenler, yerleşim yerlerine uzak bölgelere konaklayarak, sağlık hizmetlerine ulaşmada güçlük ve pek çok çevresel riskle karşılaşmaktadır.

Gecekondu bölgelerinin altyapı, konut koşulları ve ekonomik olanakları diğer bölgelere göre daha kötü olması sebebiyle de bu ortamlarda yaşamak zorunda kalan göçmen aile ve çocukları ciddi güvenlik ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmakla beraber toplum sağlığını da tehlikeye sokmaktadır.

Bu bağlamda göç olgusu, sadece göçmen çocukların sağlığı için tehlike oluşturmayacağı, göç edilen toplumlarda zengin fakir ayırt etmeksizin her kesimden bireylerin sağlığını tehdit edebileceği, günümüzde mücadele ettiğimiz salgın hastalıklar gibi hayatı felç eden olguların artmasına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.