Fetüsün Mucizevi Gelişimi ve Yaşamı

0 989

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Bu yazım da doğduğumuz andan itibaren anne sütü ile başlayarak hayatta en büyük ihtiyacımız olan beslenmenin anne karnında nasıl olduğunu incelemek istedim .

Anne karnında bebeğin gelişimini iki devrede inceliyoruz. Bunlar; embriyonel devre ve fetal devredir.

Embriyonel Devre

İmplantasyondan sonra ilk iki aylık ya da ilk 8 haftalık evredir.

Bu devrede hücrelerin hızla artışıyla organlar ve sistemler oluşmaya başlar. Bu nedenle bu devreye organogenezis devresi de denir.

Fetal devre

Fetal devre 9. Haftadan doğuma kadar devam eder.

Embriyo 12 haftadan itibaren fetüs ismini alır. Organ ve sistemlerin oluşumuna ek olarak bu devrede fonksiyonlarda başlar. Fetüs dış ortama uyum sağlayacak şekilde gelişmesini gebeliğin 36 – 40 . haftalarda tamamlar.

Fetüsün Anne Karnında Beslenmesi

Fetüs besin maddelerini anneden alır.

İmplantasyondan birkaç gün sonraya kadar ovum , desuduada bulunan glandların sekresyonu ile beslenir. Bu glandlar glikojen yönünden zengindir.

Daha sonraki haftalar trofoblastlar ve desudua arasında gelişen intervillöz aralık anne kanı ile dolar, koryonik villiler besin maddelerini bu kandan osmosis yoluyla embriyoya taşırlar.

4. haftada umblikal kord (kordon ) içinde umblikal arter ve umblikal vena oluşur . Bu damarlar karyonik damar yatağı ile embriyonun dolaşım sistemini birleştirir.

Gelişiminin ilk aşmalarında besin ihtiyacını diffüzyonla karşılayabilen embriyo , kısa zamanda hızla büyümesi nedeniyle hem oksijen ve besin ihtiyacını karşılayacak hem de artık ürünleri yapısından uzaklaştıracak yeni ve etkili bir metot oluşturmak zorunda kalır.

Bu nedenle embriyoda gelişimini tamamlayan ilk sistem kardiyovasküler sistemdir.

Anneden gelen kanın fetüsü nasıl beslediğini anlamak için fetüsün dolaşım sistemini anlamalıyız.

Doğduktan sonra kapanan üç açıklık bulunur. Bunlar; ductus arteriozus, ductus venozus, foramen ovaledir.

Ductus arteriozus: Aorta ile pulmoner arter arasında bulunur.

Ductus venozus: Umblikal ven ile inferior vena kava arasında bulunur.

Foramen ovale: Atriumlar arasında bulunur.

Kan plesantadan bebeğe umblikal venle sağlanır. Ductus venozus ile kan plesantadan kalbin sağ atriumuna taşınır. Foramen ovale ile kan , sağ atriumdan sol atriuma geçer. Buradan sol ventriküle geçerek aortaya pompalanrak sistemik dolaşıma yayılır. Kanın bir kısmı vücudun üst kısmını (kafa ve üst ekstremiteler ) dolaşarak sağ atriuma döner. Buradan sağ ventriküle geçerek pulmoner artere pompalanır. Kanın büyük kısmı ductus arteriozustan geçerek sistemik dolaşıma katılır. Kanın küçük bir kısmı pulmoner arter ile akciğerlere taşınır. Kan umblikal arter arcılığı ile plesantaya tekrar döner .

Özetleyecek olursam; fetüs yaşamında beslenme sadece kan ile olur. Normal yaşamda olmayan (defekt yok ise )değişimler mevcuttur. Plesantadan gelen kan tekrar plesantaya döner ve tüm sistem beslenmiş olur.

Peki, bu fetüs yaşamında karşımıza çıkan kavramlar neden olur ve ne zaman normale döner?

Bu açıklıklar aslında akciğerin fetüs yaşamında pasif olması ve fetüsün sadece kan yolu ile beslenmesinden kaynaklanır.

Doğumdan sonra ilk nefes alma gerçekleşir ve birkaç saat sonra değişim meydana gelir. İlk nefes alma ile akciğerler genişler ve ductus arteiozustan geçen kan artık akciğerlere pompalanmaya başlar. Umblikal kordun kesilmesi ile sağ atriumda basınç azalır ve sistemik vasküler basınç artar. Sol atrumda basıncın artmasıyla foramen ovale fibrin yapı olarak tamamen kapanır (herhangi bir defekt yoksa ). Yüksek oksijen satürasyonuna cevap olarak ductus arteriozus daralır ve doğumdan 10 – 15 sat sonra kapanır. Tamamen kapanma genellikle doğumdan 10 -21 gün sonra olur .

İnsan rahime düştüğü andan itibaren çok mucizevi şekilde yaratılan bir varlıktır. Bunun farkında olmalı ve kedine güzel davranmalı insan.

Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Ebru K. Törüner, Lale Büyükgönenç Göktuğ Yayıncılık (2012) 474,475

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.