Erken Doğum Tehdidi: Nedenleri, Belirtileri, Risk Faktörleri

0 118

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yazımın içeriği tüm gebe kadınlar için büyük önem arz etmektedir. Çünkü erken doğum tehdidini anlayarak kendi ve bebeklerinin sağlıklarını koruyabilirler.

Öncelikle erken doğum tehdidinin ne olduğuna bakalım.

Erken Doğum Nedir?

Erken Doğum, doğum kilosuna bakılmaksızın, 20. gebelik haftasından sonra, 37. gebelik haftasından önce olan doğum olarak tanımlanır.

Erken doğum eylemi 20 -37. gebelik haftaları arasında yirmi dakikada dört veya 60 dakikada sekiz adet sıklığında kasılmaların varlığı, servikste (rahim) ilerleyici değişikliklerin mevcudiyeti ile veya 1 cm‘den büyük serviks açılma (dilatasyonu) veya %80 ve üstünde servikal efasman kriterleri ile konur. Bu eylem için düzenli ve ağrılı kasılmaların olması gerekir.

37. gebelik haftası tamamlanmadan sonlanan gebeliklere preterm eylemler denir. Dünya sağlık örgütünün yaptığı tanımlamada ise 260 günden erken doğum olması olarak tanımlanır.

Eğer gebelik 20. haftadan önce sonlanırsa düşük, 20. gebelik haftasından sonra sonlanırsa doğum olarak isimlendirilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla erken doğum (ED), yenidoğanın kilosu ne olursa olsun, doğumun 37. gebelik haftasından önce gerçekleşmesidir. Erken doğum eylemi (EDE) ise 20-37. gebelik haftaları arasında servikste silinme ve dilatasyona neden olacak etkinlikte sık ve güçlü uterus kasılmalarının olmasıdır. Erken doğum eylemi olgularının yaklaşık yarısı erken doğumla sonuçlanmaktadır. Erken doğumlar tüm doğumların %6-10’unu oluşturmaktadır ve neonatal mortalitenin (yenidoğan ölümlerinin) 2/3’ünden sorumludur.

Erken Doğum Tehdidi Nedir?

Doğum eyleminin 37.gebelik haftasından önce başlamasıdır.

Preterm doğum: 37.gebelik haftasından önce gerçekleşen doğumlardır.

Maturite (olgunluk, gelişim) sınırı 37 hafta ve 2500 gr olarak kabul edilmektedir.

 • Hafif derecede prematüre: 32+0 – 36+6 gebelik haftalarında
 • Orta derecede prematüre: 28+0 – 31+6 gebelik haftalarında
 • İleri derecede prematüre: 24+0 – 27+6 gebelik haftalarında

Medikal Nedenli Erken Doğumlar: Maternal ya da fetal nedenlerle doğumun endike olduğu, tıbbi olarak doğumun başlatıldığı ve gerçekleştirildiği durumlardır.

Spontan Erken Doğum: Doğum eyleminin spontan başladığı ve gerçekleştiği doğumlardır.

Erken Doğum Eylemi Nedenleri

Tıbbi ve Obstetrik Komplikasyonlar

 • Preeklampsi
 • Fetal distress
 • Fetal Büyüme Kısıtlılığı
 • Ablasiyo Plasenta veya Plasenta Previa
 • Fetal Ölüm
 • Amniyon sıvısı enfeksiyonları
 • Servikal Uyumsuzluk
 • Uterus Anomalisi, Hidroamnios
 • Travma veya Cerrahi
 • Fetal Anomaliler

Hayat Tarzı ile İlgili Olan Faktörler

 • Sigara Kullanımı
 • Yetersiz Beslenme
 • Gebelik sırasında yetersiz kilo alımı
 • Kokain veya alkol kullanımı
 • Yoksulluk
 • Genç Anne Yaşı
 • Anne adayının kısa boylu olması
 • Meslekle ilgili Faktörler
 • Annedeki psikolojik stres

Preterm Doğum için Risk Grubu

Erken doğum her gebelikte olabilir, ancak bazı kadınlar diğerlerinden daha yatkındırlar. Göksever ve ark. preterm doğumlarda epidemiyolojik risk faktörlerini belirledikleri araştırmalarında çoğul gebelik en önemli risk faktörü olarak bildirilmekte bunu o gebelikte maternal ve fetal kilo alımı, gebelik komplikasyonlarının eşlik etmesi, anormal fetal prezantasyon (duruş) ve anne yaşı izlemektedir. Erken doğum riskini artıran bazı demografik özellikler vardır. En önemli risk faktörü annenin önceki gebeliğinde kendiliğinden erken doğum yapmasıdır ve riski 2,5 kat artırmaktadır.

 • Düşük sosyoekonomik seviye(beslenme)
 • Daha Önce Preterm Doğum Yapanlar
 • Uterin (rahim) Anomaliler
 • Servikal Yetmezlik
 • Üriner Sistem Enfeksiyonları
 • 20 yaştan önce, 35 yaştan sonra olan gebelikler.
 • Gebelikte yetersiz kilo alma ya da gebelik öncesi düşük vücut ağırlığı
 • Diyabet veya Hipertansiyon
 • Çoğul Gebelik
 • Aşırı yorgunluk

Erken Doğum Tehdidinin Belirti ve Bulguları Nelerdir?

 • Her 10 dakikada ya da daha az aralarla gelen ağrılı ya da ağrısız uterus (rahim) kasılmaları,
 • Gebelikte görülen hafif, düzensiz, ağrısız uterus kasılmalarının düzenli hale gelmesi
 • Abdomenin alt kısmında, regl ağrısına benzeyen kramplar,
 • Sürekli ya da aralıklı hissedilen pelvik basınç,
 • Membranların açılması (suyun gelmesi)
 • Aşağı sırt bölgesinde künt ağrı,
 • Vajinal akıntıda ani artış,
 • Vajinal lekelenme,
 • Bel Ağrısı ve Pelvik Bası hissi
 • Genital bölgede Bası Hissi
 • Uyluğa Vuran Ağrı
 • Vajinal Akıntıda Değişiklikler ve /veya gebelerin %30-50’sinde vajinal akıntıda ani artış
 • İshal

Derbent, A., Turhan, N. Ö., & Öztürk, N. (2009). Erken doğum riski ve tahmini. Yeni Tıp Dergisi, 26(139-44).

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.