Enstrüman Çalmak Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

0 1.869

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Beceriler ve alışkanlıklar hayatımızı şekillendiren unsurlardır. Bu nedenle hayatımızda neyi alışkanlık haline getirdiğimize ve hangi becerileri öğrenme gayretinde bulunduğumuza dikkat etmeliyiz.

Özellikle yaşamımızın ilerleyen evrelerinde edindiğimiz yararlı bilgilerin hayatımıza entegre ettiğimiz kadar anlamlılık kazanacağını söylemek mümkün. Bir dalda uzmanlaşmanın fazlasıyla gerçekleştiği bu yeni yüzyılda birçok alana ilgili olmak daha marjinal görünüyor. Burada akla şu soruyu geliyor.

Disiplinler arası bilgi ve beceri bizi neden olduğumuzdan daha iyi yapsın ki?

Bu noktada İlber Ortaylı’nın kitabında geçen şu diyalog anımsıyorum.

Entelektüel kimdir?

Çok okuyan mıdır, çok gezen midir, çok bilen midir?

Entellektüel, üstüne vazife olmayan işlerle ilgilenen kişidir.” Bu cevap birden fazla alana ilgi duymak için yeterli bir gerekçe benim için. Ancak bu konunun ciddi bir beden ve zihinsel sağlık boyutu da mevcut. Bugün üzerinde duracağım konu; farklı becerilerden biri olan enstrüman çalmanın bizde nasıl etkilere yol açtığıdır.

Müzik dinlemenin bile tek başına insan fizyolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğu araştırmalarla biliniyor. Journal of Advanced Nursing’deki bir makalede, bir hafta süreyle, her gün bir saat müzik dinleyen 60 hastanın kronik ağrılarının %21 oranında azaldığı bildirilmiştir. Sadece insan değil hayvanlar ve bitkiler üzerinde de buna yönelik destekleyen çalışmalar mevcut. Enstrüman çalmanın ise daha karmaşık bir etkisi var. İnsan beyninin sağ ve sol lobunu koordine bir şekilde çalıştırabilen bir mekanizma sunuyor. Bilim insanlarından Albert Einstein’ın neredeyse bir beyin egzersizi olarak gördüğü bu aktivite için ikinci eşi Elsa bir tanık şunları söylemiştir.

“Piyano da çalabiliyordu. Müzik, teorileri hakkında düşünmesine yardımcı oluyordu. Çalışmaya giderdi, geri gelirdi, piyanosunda birkaç nota çalardı, birden aklına bir şey gelirdi, heyecanla çalışmaya geri dönerdi.”

Einstein’ın dünya çapındaki çalışmalarına enstrüman çalmanın katkısı hiç şüphesiz kayda değer duruyor. Bu katkıya daha erken yaşlarda başlanırsa nasıl sonuçlar elde edilir? diye merak edip düşündüğümüzde bu konuyla alakalı bir araştırmayı paylaşma gereği duyuyorum bu araştırmaya göre; “sadece 6 ay piyano çalışmış bir öğrenci, çözümü zor bilmeceleri diğer çocuklardan %30 oranında daha çabuk çözebilmektedir.”

Yapılan tüm araştırmalar göstermektedir ki; “Müzik eğitimi bireyin dil gelişimi, bilişsel gelişimi, sosyal-duygusal gelişimi ve akademik başarısı açısından önemli bir değer taşımaktadır. Çocuğa, her seviyedeki okul yaşantısı boyunca verilecek doğru, bilinçli, sistematik bir müzik eğitiminin onun çok yönlü başarısında, bununla doğru orantılı olarak da öğrenim hayatı boyunca akademik başarısında olumlu etkiler yaratacağı düşünülmektedir. Bu kadar güçlü bir eğitim kaynağı, okullarda temel bir konu olarak eşit bir statü hak etmektedir.

Fizyolojik ve ruhsal olumlu etkilerinin yanında özellikle çocuklarda çok erken yaşlarda, uzun saatler süren pratikler, kas iskelet sorunlarına sebep olabilmektedir. Bu noktada her enstrüman grubuna göre doğru egzersizler ve enstrümanı doğru tutma, doğru duruş pozisyonları önem arz etmekte.

Son olarak yazımı, “İnansaydım dans etmesini bilen bir Tanrı’ya inanırdım.” diyerek ahengin ve ritmin gizemine saygıyla eğilmiş olan Nietzche’nin şu sözüyle sonlandırmak istiyorum.

“Müziksiz bir yaşam bir hata olurdu.”

 Atılgan, D. S. (2020). Müzik Eğitiminin Çeşitli Boyutlarda Çocuk Gelişimine Olan Etkileri. 120-136.

Yener, Y. A. (2011). Müziğin Çocuklar ve Yaşlılar Üzerindeki Etkileri . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 119-124.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.