Ellerden Aktarılan Enerji: Reiki

0 87

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Bu yazımda birkaç ay önce katıldığım hemşirelikte bütünleyici tıp etkinliğinde Öğr. Gör. Dr. Hava Gökdere Çınar hocamızın sunumuyla tanıştığım bir kavramdan bahsedeceğim.

Doğal bir şifa yöntemi olup son zamanlarda oldukça dikkat çeken eski bir iyileştirme yöntemi olan bu sanatın adı: Reiki.

Kullanımı ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından yaygın bir şekilde tercih edilen tamamlayıcı ve alternatif terapileri Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM), şu şekilde sınıflandırmıştır.

  1. Doğal Ürünler: Bu grupta bitkiler başlıca kullanılmaktadır.
  2. Beden-Zihin Tıbbı: Meditasyon, yoga, akupunktur gibi yöntemler yer almaktadır.
  3. Manülatif ve Beden Temelli Tedaviler: Masaj uygulamalarını içermektedir.
  4. Diğer TAT Uygulamaları: Hareket terapileri ve enerji terapileri(reiki, terapötik dokunma vb.)

Yukarıdaki sınıflamada da görüldüğü gibi reiki uygulaması NCCAM’nin diğer TAT uygulamaları sınıfında bahsettiği enerji terapilerinin içerisinde yer almaktadır. Japonca bir sözcük olan reikinin kelime anlamı şöyledir: Reiki, Rei ve Ki kelimelerinden oluşmakta olup Rei; ”her yerde var olan”, Ki ise ”yaşam enerjisi, gücü” anlamına gelmektedir.

Reikinin de içinde yer aldığı enerji tedavileri antik çağlardan beri şifa yöntemleri olarak varlığını sürdürmektedir ve Einstein’ci paradigma üzerine inşa edilmiştir. Bu paradigmaya göre tüm maddeler ve insanlar enerji ve titreşimden ibarettir. Bu terapiler insanları ilaç ve cerrahi yöntemler yerine saf enerjiyle tedavi etme imkânı sağlamaktadır. İnsan organizması kendi içinde karşılıklı etkileşen gizli enerji sistemlerine sahiptir. Bu enerji sistemleri arasındaki denge bozulduğunda fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal düzeylerde patolojik semptomlar ortaya çıkmaktadır.

18.yy.da yaşamış ve hipnozun temelini atmış bilim insanı olan Mesmer, bu evrensel enerji için en iyi kaynağın insan vücudunun kendisi olduğunu ve bu enerji akışının en aktif noktalarının ise el avuçları olduğunu fark etmiştir. Hemşirelik bakımında ise reiki Rogers’ın ”Bütüncül İnsan Teorisine” dayanmaktadır. Rogers’ın bu teorisine göre tüm maddeler enerjilidir. Bu enerji yoluyla da insan ve çevresi birbiriyle etkileşim içindedir.

Antik çağlardan beri kullanıldığı düşünülen şifa yöntemlerinden Reiki’yi ilk olarak 19.yy.da Dr. Usui Sanskrit yazıtlarında fark etmiş ve yeniden kullanılmasını sağlamıştır. Türkiye’ye ise reiki uygulamaları 1980’lerde Muhsin Doğrular tarafından başlatılmıştır. Yine Doğrular, kadınların reikiyi 1/5 oranında erkeklere göre daha fazla tercih ettiğini belirtmiştir.

Reikinin temeli, bir enerji merkezinde tıkanıklık veya blokaj olması durumunda dengesizlik veya hastalık oluşması esasına dayanır. İşte bu tıkanıklık/blokaj durumunda da doğal şifa kaynağı olan ve dokunmanın gücü diyebileceğimiz reiki ile enerji aktarımı yapılmaktadır. Burada aktarılan enerji alıcının ihtiyacına göre belirlenirken eller gerekli pozisyonlarla vücuda değdiğinde reiki kendiliğinden akmaya başlar. Reiki uygulamaları sırasında baş, boyun, göğüs, karın boşluğuna dokunmak suretiyle her bir pozisyonda 3-5 dakika boyunca kalınır. Problemli bölgelerde ya da bizim uygulama esnasında blokaj hissettiğimiz yerde bu süre 10-20 dakikaya çıkabilirken tedavi süresi ortalama 30-90 dakika sürmektedir. Bu uygulama esnasında hasta yatar veya uzanır pozisyonda olabilir ayrıca giysilerini çıkarmasına gerek yoktur.

Noninvazif (cerrahi girişim olmayan),yan etkisi olmayan, var olan tedaviye olumsuz etkisi olmayan, uygulanması kolay ve maliyet etkin bir TAT uygulaması olan reiki, hem rehabilitasyon üniteleri, acil bakım üniteleri, psikiyatri klinikleri, ameliyathaneler, pediatri, kadın doğum ve jinekoloji klinikleri gibi kendine oldukça yaygın bir yer edinmişken hem de uygulanan kişide önemli etkilere ulaşılmasını sağlamıştır. Bu olumlu etkiler arasında en dikkat çekenler kas iskelet sistemi ağrıları, anksiyete, depresyonda gevşemeye yardımcı olup kan basıncının düşmesini ve kalp hızının azalmasını sağlamasıdır.

Peki reiki eğitimi almak istersek bizleri nasıl bir yol bekliyor bunun hakkında da bilgi sahibi olmak adına şu özetlemeyi yapabiliriz. Eğitim üç aşamadan oluşmaktadır.

1. Seviye Reiki

Bu seviyede reikinin tanımı, tarihçesi, etiği, uygulama sırasındaki temel el hareketlerine değinilir.

2. Seviye Reiki

Burada ise şifa sembolleri, uzağa reiki gönderme, geçmişe ve geleceğe dönük tedaviler yer almaktadır.

3. Seviye Reiki

Bu seviye reiki eğitimi üstatlıktır. Bu eğitimde kişiye önce üst enerjilere açılmak ve daha yüksek enerjilere kanalize olmayı sağlamak için üstatlık sembolü öğretilir.

Erdoğan Z.,Çınar S.(2011).Reiki: Eski Bir İyileştirme Sanatı – Modern Hemşirelik Uygulaması. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi,1(2):86–91.Retrieved from https://www.journalagent.com/z4/vi.asp?pdir=kafkas&plng=tur&un=KJMS-70288

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.