Ekonomik Krizler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

0 979

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Kriz dönemlerinde, ekonomik güçlük yaşayan bireyler kısa vadede reçete edilen ilaçları alamama, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini erteleme, aile içi şiddet ve ruh sağlığı sorunları ile daha fazla karşılaşma riski taşımaktadırlar.

Sosyoekonomik düzeyi daha düşük olan kadınlarda aile içi şiddet daha yaygındır ve eşlerinin alkolü kötüye kullanma oranı daha yüksektir. Dahası bu hassas grupların hizmete erişimi daha az olasıdır. Bu durum ruhsal sorunlara alt yapı hazırlamaktadır

Ekonomik krizlerin temel etkileri olan işsizlik ve yoksulluk, ruh sağlığını da olumsuz etkilemektedir.

Dünya Sağlık Örgütü 2001 yılı verilerine göre Etiyopya, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Zimbabwe’de gelir düzeyi düşük olan bireylerde depresyon sıklığı, yüksek gelir düzeyine sahip olanlara göre 1,5-2 kat daha fazladır.

Toplum ruh sağlığını etkileyen diğer etkenleri detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz.

1. Göçler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

2. Savaşlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

3. Afetler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

4. Pandemiler Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

5. Şiddet Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

6. Ekonomik Kriz ve Toplum Ruh Sağlığı

7. Boşanmalar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

8. Bağımlılıklar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

9. İntiharlar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

10. Cinsel İstismar Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

11. Medya Toplum Ruh Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.