Duygu Sağırlığı Olarak Bilinen Aleksitimi Belirtileri, Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları Nelerdir?

0 1.689

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Bir an için duygularınızı tanımlayamadığınızı düşünün…

Bu haftaki yazımda sizinle paylaşmak istediğim hastalık türevi Aleksitimi.

İnsan doğası gereği anlaşmak ve anlaşılmak ister. Hayat ve yaşam serüvenimiz boyunca düşünce içeriğimizin, sürecinin ve yapısının sağlıklı olması dengeli ve anlaşılabilir ilişkiler kurmamıza olanak sağlayan ana etkenler arasında yer almaktadır.

Psikososyal varlık olan insan, bütüncül bir beden, olay ve olgu değişkenliği ile gündelik yaşam içerisindeki değişkenlere bağlı olarak düşüncelerin, fizyolojik tepkilerin ve duygular hükmünde gelişen duygu ile düşünce arasında bağ etkileşimini kurup onları ifade etmekte sorun yaşamaktadırlar. Fakat bu hastalığa sahip bireylerin yaşadığı sorun biraz daha derin ve hissedimi az veya yokluğu içerisinde olan duygularını ifade edememe sonucu oluşmaktadır.

Aleksitimi Nedir?

Aleksitimik bireyler duygulanım ve duygu durumunu ifade edebilir mi?

Aleksitimi, duyguları algılama, açıklama, tanımlama, konusunda yetersiz olma şeklinde tanımlanan bir kişilik durumudur.

Aynı zamanda psikoloji tanımına göre, kişilerin kendi ve diğer insanların hislerini algılama yetisinden yoksun olması olgusudur.

Türkçe karşılığı ‘Duygusal sağırlık, duygu körlüğü’ olarak geçmektedir.

Aleksitimi kavramı, duyguları tanımlamak ve ifade etmekte güçlüğe ve düşlemlerin yetersizliğine odaklanmaktadır.

Duygulanım bireyin uyaranlara, olaylara, anılara, düşüncelere duygusal tepki ile katılabilme yetisi iken duygudurum, kişinin mizacını yani daha uzun bir süreyi kastetmektedir.

Duygulanım, olaylara verilen ani tepkileri tanımlar. ‘Duygular için söz yokluğu’ anlamına gelen ve kısırlaşmış düşlemsel yaşama sahip aleksitimik bireylerde duyguların anlık veya uzun süreli hissedimleri, yeti yoksunluk nedeni ile ifade yetersizliği içerisindedirler.

Aleksitimik Bireylerde Görülen Belirtiler ve Özellikler Nelerdir?

Maddeler halinde inceleyelim.

  • Aleksitimik bireyler öfkelerini ifade etmekte güçlük çekmekte ve öfke olguları karşısında saldırgan davranış gösterme eğilimleri yüksek olmaktadır.
  • Sınırlı imgelem, dürtüsel davranış, bozulmuş empati, kısırlaşmış bir düşlemsel yaşam ve farklılaşmış anlatım tarzı ile belirlidir.
  • Duyguları tanıma, ayırt etme ve ifadede güçlük, işlemsel düşünme ve dış merkezli bilişsel yapıdadırlar.
  • Hislerin farklılığından (mutluluk, öfke, acı, özlem, sevgi…) ya da bunlar hakkında sözel ifade eğiliminden yoksundurlar.
  • Bayılmalar, baş ağrısı, mide ve bağırsak ağrıları( huzursuz bağırsak sendromu ) ve taşikardi(kalp atışlarında hızlanma) gibi fizyolojik belirtilere sahiptirler.

Duyguların Varlığı İnsanlar İçin Nasıl Bir Önem Taşıyor?

İnsanlar için günlük yaşam içerisinde önemli işlevlere hizmet eden duygular, kişisel ilgileri söz konusu olduğunda kişiyi uyarır, hedeflerine ulaşması için onu motive eder ve ona hangi durum veya yaşam süreci boyunca dikkat etmesi gereken olaylardan kaçınması veya kaçınmaması gerektiğini öğreten en etken yönlendiricisidir. Duygular dünyası insan yaşamı için varoluş sürecinden bu yana bireylerin kendisini tanımasına ve içinde yaşadığı duygusal iklimi tanıyamama sorunu ile karşılaşmasına sebep olmaktadır.

Yaşadığı manevi iklimsel ve mevsimsel değişimi, eylemsel ve sözel ifade edememe sorunu ile karşı karşıya kalması ile kişilerarası iletişimsel ve etkileşimsel sorunlar için önemli bir risk etkeni olduğu olgusunu gün yüzüne çıkarmaktadır. Aleksitiminin dışa vurumu,  insan iç dünyasını keşfedememesi sonucu oluşmaktadır. Bu olgular ile paralel olarak bu hastalığa sahip bireylerde fiziksel ve ruhsal sağlık olumsuz etkilenmektedir.

Aleksitimi hem normal popülasyonda görülebilmekte hemde birçok tıbbi ve psikiyatrik hastalığa eşlik edebilmektedir.

Aleksitiminin Tedavisi Nedir?

Aleksitimi tedavisi, genellikle psikologlardan tarafından yürütülmektedir. Duygusal ve bilişsel psikoterapilerden olumlu sonuç alınmaktadır.

Özellikle grup ve bilişsel davranışçı yaklaşımlardan dikkate değer başarılar elde edildiği görülmektedir.

Grup terapilerinde özellikle duygusal süreçlerin tanınmasının ve empati yetilerinin geri kazanımı aleksitimik kişilerde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir ve olaylar karşısında ne hissettiğini tanımlayabilmekle beraber duygularını fark edebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Accordion 1 content…

Accordion 2 content…

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.