Dünyada Her Yıl Cinayet, İntihar, Trafik Kazaları Ve Zehirlenmelerden Kaç Kişi Ölüyor?

0 7.805

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Bu yazımda toplumun genelini ilgilendiren 4 konu üzerinden dünya geneli istatistikleri paylaşacağım. Bu istatistikleri görünce şaşıracağınızı düşünüyorum. Bu kadar da olmaz diyeceksiniz. İstatistikleri Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 yılı Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu’ndan aldığımı belirtmek isterim.

1. Cinayet

2017 yılında dünya çapında cinayetlerde tahmini olarak 478.000 kişi öldürüldü. Öldürülenlerin yaklaşık %80’i  erkek. Cinayetten ölümler en fazla Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmektedir. Her 100.000 kişinin 20’si Amerika Birleşik Devletlerinde intihar etmektedir. Bu oran dünyada  genelinde 100.000 kişide 6’dır. Bir başka değişle ABD’de küresel ortalamanın üç katından fazla cinayet işlenmektedir.

2. İntiharlar

2016 yılında dünya çapında yaklaşık 800.000 kişi intihar etti. Bu da 100.000 kişiden 11’inin intihar ettiğini göstermektedir. İntihar ölüm oranları 2000 ile 2016 yılları arasında tüm dünyada erkeklerde %16 ve kadınlarda % 21 azaldı.

Erkeklerin intihar nedeniyle ölme olasılığı kadınlara göre yaklaşık iki kat daha fazla. Ülke gelir grupları arasında, intihar ölüm oranları yüksek gelirli ülkelerdeki erkekler arasında en yüksektir. Yüksek gelirli ülkelerde her 100.000 kişiden 21’i intihar etmektedir.

3. Karayolu Trafik Kazaları

Karayolu trafik kazalarından kaynaklanan genel ölüm oranı, kullanılan motorlu taşıtların sayısının artmasına rağmen, 2016’da 100.000 kişi başına yaklaşık 18 ölümle 2000 ile 2016 yılları arasında oldukça sabit kalmıştır.

Ölüm oranı, düşük gelirli ülkelerde (100.000 kişi başına 27.5 ölüm), yüksek gelirli ülkelere göre (100.000 kişi başına 8.3 ölüm) üç kattan daha yüksektir.

Dünya genelinde karayolu trafik kazalarında 2016 yılı içerisinde1.35 milyon insanı öldü ve 50 milyondan fazla insan yaralandı. Bu günde yaklaşık 3.700 ölüm demektir.

Küresel karayolu trafik ölümlerinin yarısından fazlası karayolu trafik sistemi tasarımı ve kurallara uymayan yayalar, bisikletliler ve motosikletliler arasında gerçekleşmiştir.

4. Kasıtsız Zehirlenme

2016 yılında dünya çapında 106.000’den fazla kişi kasıtsız zehirlenme nedeniyle öldü.

Dünya Sağlık Örgütü bölgelerinde ölüm oranı en yüksek Afrika’da (100.000 kişi başına 2.7) ve en düşük Amerika’da (100.000 kişi başına 0.6 ) gerçekleşmiştir.

Düşük gelirli ülkelerdeki kişiler yüksek gelirli ülkelerin neredeyse altı katı daha fazla kasıtsız zehirlenmeye maruz kalmaktadır.

**

Cinayetlerin, intiharların, karayolu trafik kazaların ve zehirlenmelerin önlenmesi yalnızca sağlık ve akıl sağlığı hizmetlerini değil, aynı zamanda sağlık sektörünün ötesine geçen ve toplumsal cinsiyet ve sosyoekonomik eşitsizlikler, şiddete izin veren sosyal normlar gibi altta yatan nedenleri ele alan kapsamlı çok sektörlü yaklaşımlar gerektirir.

Dünya Sağlık Örgütü 2020 Dünya Sağlık İstatistikleri https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332070/9789240005105-eng.pdf Erişim Tarihi: 11.04.2021


Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.