Dress Sendromu: İlaç Kullanımıyla Ortaya Çıkan Bir Sağlık Sorunu

0 106

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç kullanabiliyoruz.

Peki ya kullandığımız ilaçların yan etkilerini biliyor muyuz?

Bir çoğumuz ilaç kutusunu elimize aldığımızda içinden çıkan prospektüse bir göz gezdirir ve sonra o kâğıdı ya çöpe atarız ya da iyice katlar ilaç kutusunun en altına koyarız. Belki prospektüsü okusak ilacın beklenmeyen etkilerine karşı önlem alabiliriz.

Günümüzde ilaç kullanımı giderek artmakta ve yeni ilaçlar ortaya çıkmaktadır. Her ilacın etkisi ve yan etkisi farklı olduğu gibi ortaya çıkarabileceği ek problemlerde fazladır.

İşte bu yazımda ilaç kullanımıyla ortaya çıkan bir sendrom hakkında bahsedeceğim. Bu sendromun adı; Dress Sendromu.

Dress Sendromu Nedir?

Dress Sendromu, akut ve ani başlangıçlı cilt döküntüsüyle başlayan ve yaşamı tehdit eden ilaç kaynaklı reaksiyondur. Geç tip T hücresiyle ortaya çıkan hassasiyetin artma durumu olarakta tanımlanmaktadır.

İlk antikonvülzan ilaçların kullanımıyla beraber (hidantoin ve türevleri) 1940’lı yıllarda hayatımıza girmiştir. Dress Sendromu olarak tam tanımı 1996 yılında Bocquet ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.

Dress Sendromu Nedenleri

En sık ortaya çıkmasına aromatik antikonvülzanlar, minosiklin, vankomisin, dapson ve sülfonamidler sebep olmaktadır.

Son araştırmalara göre lamotriijin adlı ilacında bu sendroma sebep olduğu ortaya konulmuştur.

Dress Sendromu Görülme Sıklığı

Antiepileptik kullanan hastalarda görülmesi 1/1000 ile 1/10.000 arasındadır.

Dress Sendromunda Ölüm Oranı

Hastalar arasında %10 oranında ölüm görülmüştür. Sıklıkla karaciğer yetmezliği nedeniyle ölümler gerçekleşmektedir.

Dress Sendromunun Klinik Bulguları

Bu sendromun latent dönemi uzun sürmektedir. İlacı kullanmaya başladıktan 2-8 hafta sonra klinik bulgular ortaya çıkmaktadır.

 • Deride ürtiker lezyonlar
 • Yüzde ve gözde ödem
 • Lenfoma benzeri lezyonlar(organda meydana gelen değişikler)
 • 38 derece ve üzeri ateş
 • Böbrek tutulumu
 • Hepatit
 • Pnömoni(zatürre)
 • Myokardit(kalp kasının enfeksiyonu)
 • Farenjit (yutkunma güçlüğü)
 • Menenjit (beyin ve omuriliği çevreleyen zarın iltihaplanması)
 • İç organlarda kanama
 • EBV,CMV,HHV gibi viral enfeksiyonlar

Dress Sendromunda Tanı Kriterleri

 1. Kutanöz ilaç reaksiyonu
 2. 1500/mm3 üzeri eozinofili veya atipik lenfositler
 3. Sistemik tutulum

Dress Sendromunun Tedavisi

 1. Şüphelenilen ilaç kesilmelidir.
 2. Klinik olarak yeterince kanıtlanmış tedavisi yoktur.
 3. Hastanın şikayetleri doğrultusunda tedavi izlenmektedir.

Başer, A Temiz, S Ataseven, A(2020). COVID-19 Hastasında Gelişen Dress Sendromu Olgusu: İlaca Bağlı Mı, Hastalığa Bağlı Mı? Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,40,S 475-9.

Doğantekin, C Çelik, H Erturan, İ Erkılıç, G Korkmaz, S Yıldırım,M(2020). DRESS Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1,118-120.

Kaykı, G Özsürekçi, Y Arslanoğlu, E Akın, M Saçkesen, C Orhan, D Kara, A (2015).J Pediatri Dergisi,10,S 99-103.

Yılmaz, E Özmen, S Tuygun, N Giniş,T Tanır, G (2009). Lamotrijin İlişkili Dress Sendromu: Bir Vaka Sunumu. Çocuk Dergisi,9,3,S 142-146.

Canıtez, Y Efe ,H Sapan, N (2014). Karbamazepine Bağlı Dress Sendromu; Nadir Görülen Bir İlaç Hipersensitivite Reaksiyonu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi,1,S 147-151.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.