Doğacı Zekâ Boyutu İyi Olma Halinizi Nasıl Etkiler?

0 13.122

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Çoklu Zekâ Kuramından bahsederken 7 zekâ türünün yanı sıra iki zekâ türünün daha eklendiğinden ve bunların Doğacı Zekâ ve Varoluşsal Zekâ olduğunu konuşmuştuk. İlgili yazımı buradan okuyabilirsiniz.

Fakat Varoluşsal Zekâ için, Çoklu Zekâ Kuramını ortaya atan Psikolog Gardner, zekâ olarak tanımlayabilmek için yeterli fizyolojik beyin bulgusunun bulunmadığını belirtmektedir. Gardner, bu boşluğu Doğacı Zekâyı ekleyerek doldurmuştur. Bu doğrultuda Doğacı Zekânın, Zekâ odaklı serimizin son boyutu olacağını da belirtmek isterim.

Doğacı Zekâ Boyutu Neleri Kapsar?

Doğacı Zekâ, doğa ve doğayla ilgili olanla ilgili olmaktır. Bu tanımı biraz daha açmak istiyorum.

Doğacı Zekâ Boyutu gelişmiş kişiler;

  • Yeşile,
  • Dağlara,
  • Taşlara,
  • Denizlere,
  • Okyanuslara,
  • Kayalara,
  • Ovalara,
  • Hayvanlara,
  • Bitkilere ve
  • Bunun gibi doğayla ilgili olana ilgi duyar.

Ayrıca bunun derinine inerek; doğal afetlerin nasıl olduğunu, bitkilerin nasıl büyüdüğü / meyve verdiğini, hayvanların hareketlerinin anlamlarını araştırmaya veya bunu anlamlandırma ihtiyaçlarına da sahiptirler.

Bununla birlikte, doğayla iç içe olmayı severler ve doğada evlerinde gibi hissedebilirler. Bu sebeple doğada hayatta kalma yetenekleri de daha gelişmişlerdir.

Doğacı Zekâ Boyutu ve İyi Olma Haline Etkileri

Doğada hâkim olan renkler ve ışıklar insanlar üzerinde bazı etkilere sahiptir. Bunlardan birkaçından bahsedelim.

Su mavisi, insan tenindeki elektriği ve kas gerilimini azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Sarı rengi enerjik bir renk olarak tanımlanır ve kişiye de bu enerjiyi verdiğine inanılır.

Yeşil rengi ise, dinginleştirici bir etkiye sahip olarak bilinir.

Renkler ve etkilerine baktıktan sonra doğa ile ilişkisini düşünecek olursak yeşil ve mavi renklerinin, doğadan bahsedince aklımıza gelen ilk renkler olduğu konusunda hemfikir olabileceğimizi düşünüyorum.

Bununla birlikte, doğanın iyileştirici etkisi yalnızca renklerle ilişkilendirilemez. Aynı zamanda doğada yapılan fiziksel aktivitelerin daha enerjik ve istekli yapıldığını da düşünecek olursak beden sağlığına yararlarını da görebiliriz.

Doğayla ilgili, Doğacı Zekâ Boyutu bakımından gelişmiş insanlar için, doğanın iyileştirici etkisi çok daha büyüktür.

Bir hayvan beslemek, bitki büyütmek veya bahçe düzenlemek gibi aktiviteleri düşündüğümüzde bile bunlarla gerçekten ilgili olan insanların böyle uğraşlara “terapi gibi” benzetmesi yaptıklarına da denk gelmişsinizdir. Gerçekten kendilerine iyi geldiğini fark ederek böyle benzetmeler yaptıkları varsayımına da varabiliriz.

Ayrıca ülkemizde çok yaygın ve gelişmiş olmayan bir yöntem olmasına karşın, dünya bazında ele alacak olursak bazı hastanelerde “İyileştirme Bahçeleri” adı altında hastalara iyi geleceğine inanıldığı ilkeler doğrultusunda düzenlenmiş bahçeler bulunmaktadır. Bu bahçelerle de hastaların etkileşimi de sağlanarak iyileşme yolunda olumlu etkileri de görülmüştür.  

Clarkston İyileştirme ve Yenilenme Bahçesi, Michigan
Mound Hood sağlık merkezinde yapılan iyileştirme bahçesi

Hayvanlar da “İyileştirme Bahçeleri” gibi, insanlar üzerinde iyi etkiler bırakan varlıklardır. Hem bir hayvanı besleme sorumluluğu alarak hem de sevgisini paylaşarak kurulan sağlıklı iletişim sağlanarak, kendine güvenini de arttıran bu bağ, iyiliğe de bu hislerle elbette bir yol olmaktadır.

Çok eski çağlardan bu yana insanlar doğayı sağlık bulmak için kullanmış ve ona sığınmışlardır. Eskiden bu yana doğanın iyileştirici etkisi elbette doğaya duyulan ilgiyle, sevgiyle ve merakla yani doğacı zekâmızın etkisiyle ortaya çıkmıştır.

Bulut, Y., & Göktuğ, T. H. (2006). Sağlık Bulma Yönünde Çevresel Bir Etken Olarak İyileştirme Bahçeleri.

Yücel, T. S. Muhasebe Derslerindeki Akademik Başarı İle Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, (89), 45-74.

Yılmaz, E. (2017). Hastanelerde Terapi Bahçelerinin İyi Olma Haline Etkilerinin Araştırılması (Master’s Thesis, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü).

Cevizci, S., Erginöz, E., & Baltaş, Z. (2009). Ruh Sağlığının İyileştirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaşımı: Hayvan Destekli Tedavi. Nobel Med, 5(1), 4-9.

Nilay, T. A. L. U. (1999). Çoklu Zekâ Kuramı Ve Eğitime Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(15).

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.