Diyabetli Bireylerin İşe Alımı ve Çalışma Koşulları Nasıl Olmalı?

0 1.691

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Diyabet günlük hayatımızı etkilediği gibi çalışma yaşamımızı da etkilemektedir. Diyabetin bazı etkileri çalışma durumlarımıza engel durumlar yaratabilir. Hatta bazı durumlarda işe girişlerimize bile engel teşkil etmektedir.

Diyabet hastalarında ani şekerin düşmesiyle ortaya çıkan durumlar çalışanın güvenliğini etkilemektedir. Bazı iş yerlerinde işveren tarafından bu rahatsızlık göz ardı edilebiliyor. İş verenler diyabetin etkilerini ve tedavisini, bununla birlikte gereksinimleri anlamayabiliyorlar.

Diyabeti olan kişilerin işe alımlarında nelere dikkat edilmelidir?

 • Bir işe başvuran diyabetli kişi, tıbbi öz geçmişi, hastalığının aşaması, kullandığı ilaçlar ve başvurduğu işin gerektirdiği özel koşullar göz önüne alınarak bireysel bazda değerlendirilmelidir.
 • İşe başvuran hastanın işe uygunluğu açısından diyabetinden kaynaklanan tereddütler varsa, durumun diyabet tedavisi konusunda uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi istenmelidir.
 • İş ortamı ve yapılan işin diyabetli kişi için bir risk oluşturup oluşturmadığı objektif bir şekilde değerlendirilmeli, gerekirse koruyucu önlemler ve pozitif ayırımcılık uygulanmalıdır.
 • Diyabeti iyi kontrol edilmiş, ciddi komplikasyonları bulunmayan diyabetli kişiler her türlü işi yapabilirler. Ancak tekrarlayan ciddi hipoglisemileri (normalden düşük kan şekeri) olan kişilerin özel dikkat gerektiren bazı işlerde (yüksek irtifada çalışma, ateşli silah kullanımı, ağır iş makineleri kullanılması vb.) çalıştırılmaları riskli olabilir.
 • İş yerinde verimli çalışabilmesi için diyabetli kişiye uygun bakım olanakları (uygun ana ve ara öğünler, fiziksel aktivite düzenlemeleri, tedavi olanakları vb.) sağlanmalıdır.
 • Özellikle yoğun insülin tedavisi altındaki diyabetli bireylerin değişen vardiyalarda çalıştırılması önlenmelidir.
 • İşyeri hekimi diyabetli bireyin diyabet bakımını üstlenen hekimi ile iş birliği içinde olmalıdır.

Diyabetli çalışanların çalışma alanları ve koşulları nasıl olmalı?

 • Kan şekerini takip için, ara öğün için, ilacını almak için ve tuvalete gitmek için uygun molalar vermeleri gereklidir.
 • Diyabet yönetimi için gerekli malzemeleri, ilaçları ve yiyeceği ulaşılabilir saklayabilecek imkân sağlanmalıdır.
 • Tedavi, kontrol ve diyabet eğitimi için izin verilmesi gerekmektedir.
 • Farklı bir çalışma mesai düzeni veya standart bir vardiya düzeni sağlanmalıdır. Değişen vardiya düzeni özellikle yoğun insülin tedavisi için uygun değildir.
 • Diyabetik nöropatisi (nöropati sinirlerinin bozulması) olanlar için uygun bir sandalye, his kaybı derecesine göre uygun işlerde görevler verilmelidir.
 • Görme sorunu olan diyabetliler için geniş ekran monitör veya yardımcı cihazlarla çalışma imkanları sunulmalıdır.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.