Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçu Nasıl Olunur?

0 1.970

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

 Siz değerli okuyucularım için bu yazımda, diyabetle yaşam ve sağlık koçu nasıl olunur bu konuyu kaleme almak istedim.

Günümüzde profesyonel koçluk, birçok alanda olduğu gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmeye yönelik yaklaşım tarzıyla da ilgi gören ve sağlık profesyonelleri tarafından tercih edilen bir destek aracıdır. Benim bu alanla tanışmam ise yıllar öncesinde diyabet hemşireliğine yönelik katıldığım sertifika programı vesilesiyle oldu. Program kapsamında bu konu elbette ilgimi çekmişti. O dönemlerde aldığım diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu eğitimi benim için bir başlangıç noktası olmuştu. Ardından farklı kategorilerde koçluk eğitimi alma fırsatım oldu. Böylece bu alana ilgim de gün geçtikçe arttı ve öğrenme yolculuğum halen devam etmekte.

Kariyer yaşamı farklı evreleriyle kendi tadında yaşanan, etkili yönetilmesi gereken, anlamlı ve değer katan bir yolculuktur. Her insanın kariyer yolculuğunda başarı algısı da kişiden kişiye değişkenlik gösteren bir konudur. Benim kariyer yolculuğumda başarı algım ise; kendi potansiyelimi keşfetmek, güçlü yanlarımı ortaya koyabilmek, hedeflerime giden yolculuğumda kararlılıkla ilerlemek, sürekli öğrenmek, öğrendikçe gelişmek, bilgilerimi başkalarıyla paylaşabilmek, değer üretmek, katkı sağlamak ve yolculuğumun her anından doyum sağlamaktır. Bu değerlerimi önüme koyduğumda, bunları deneyimlemektir kendimi başarılı hissetmemi sağlayan unsurlar.

Ne mutlu ki, kariyerimin her evresi bana ayrı bir doyum hissettirdi. İnsanı tüm yönleriyle anlama ve insana bakım verme sorumluluğu taşıyan hatırı sayılır bir meslek sahibi olarak kariyerime başladım. Hemşirelik mesleğim sayesinde hizmet verdiğim birçok insanı fiziksel, psikolojik, ruhsal, kültürel ve sosyolojik yönleriyle tanıyarak onlarla bütünsel anlamda ilgilenme fırsatı yakaladım. İnsana kalbiyle dokunan, insandaki nice sırları aralayan ve insanın hakikatiyle buluşan bir sanattır hemşirelik. Kariyer yolculuğumda hemşirelik mesleğim sayesinde; insanın bütünselliğine dair her türlü edindiğim bilgiyle, insan olmanın gizemli dünyasını keşfetme fırsatı yakaladım. İnsanın en kıymetli hazinesinin sağlığı olduğunun her daim en yakın şahidi oldum. Bu nedenle tüm sağlık profesyonellerini saygıyla ve minnetle anmak isterim bu satırlarımla.

Kariyerimde profesyonel koçluk yetkinliğimin, bütünsel gelişimime ve diyabetlilerle olan etkileşimime ayrıca değerli katkılar sağladığı inancındayım. Farklı kategorilerde yazmakla birlikte sağlık içerik yazarlığıyla kariyer yaşamıma ayrı bir anlam ve değer kattığımı düşünüyorum. Araştırmacı ruhumla, bilgiye olan tutkumla, sürekli öğrenmeye ve gelişmeye olan merakımla sürekli okumak, araştırmak, öğrenmek ve yazmak yaşamımda vazgeçilmezlerim arasındadır. Okuyucularımın ruhuna satırlarım aracılığıyla dokunmayı seviyorum ve anlamlı buluyorum. Ve yazarak okuyucularımla derin bağlar kurduğumu da biliyorum. Sıklıkla hem kendi web sayfamda hem de farklı platformlarda diyabet, diyabetle yaşam, sağlıklı yaşam, hemşirelik, kariyer ve profesyonel koçlukla ilgili yazmayı tercih ediyorum. Bu yazımda da siz değerli okuyucularıma, diyabetle yaşam ve sağlık koçluğuna dair birkaç detay bilgi paylaşmak istedim. Katkı sağlamasını temenni ederim.

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçluğu Nedir?

Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu, diyabetlinin var olan potansiyelini ve motivasyon kaynaklarını keşfetmesine destek sağlayan profesyonel bir yol arkadaşlığıdır.

Diyabet alanında sağlık koçluğu, diyabetlinin yaşam hedeflerini netleştirmesine ve hedefleri için eylem adımları planlamasına katkı sağlar. Diyabetli bireyin ulaşılabilir hedeflerine kararlılıkla ilerlemesini kolaylaştırır. Profesyonel koçluk ilişkisiyle diyabetli bireyin gelişim, değişim, dönüşüm ve farkındalık yolculuğuna keşif dolu katkılar sağlar. Diyabetlinin yaşama bakış açısını genişletmesine, yaşamda uyum ve dengeyi yakalayarak iyilik hissini arttırmasına yardımcı olur. Diyabetle yaşam ve sağlık koçu profesyonel koçluk yaklaşımıyla; diyabetlinin var olan güçlü veya geliştirilmesi gereken yönlerinin farkındalığına, planladığı hedeflerine giden yaşam yolculuğunda en uygun eylem adımlarını atmasına ve kararlılığını sürdürmesine katkı sağlar.

Diyabet eğitim hemşiresi, diyabetlinin yaşamına; diyabet konusunda bilinçlendirme amacıyla eğitim/danışmanlık, diyabetlinin tedavi ve bakımını gerçekleştirme, kronik hastalık yönetimiyle diyabetliyi izleme, diyabet öz yönetimi eğitimi ve desteği sağlama, sağlığı geliştirme ve koruma gibi mesleki rolleriyle katkı sağlayan bir meslek grubudur. Diyabetle yaşam ve sağlık koçu ise; diyabetlinin potansiyelini keşfetmesine katkıda bulunarak, hedef ve çözüm odaklı yaklaşımla, diyabetlinin o an ki var olan gündemine odaklanır. Koçluk yetkinliklerini kullanarak, güçlü koçluk sorularıyla, etkili iletişim yeteneği ve bütünsel dinlemenin gücüyle, etkili koçluk araçlarıyla, diyabetlinin hedeflerine giden yolda yaşamına yol arkadaşlığıyla profesyonel destek sağlar. Diyabetlinin davranış değişimini sağlamasında kolaylaştırıcı rol üstlenen bir değişim ajanıdır.

Diyabetle Yaşam ve Sağlık Koçu Nasıl Olunur?

Koçluk; ABD merkezli Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından belirlenmiş olan temel ahlaki kurallar ve mesleki standartlardan oluşan profesyonel bir meslektir. Profesyonel koçlukta uluslararası standartlarda belirlenmiş yetkinlikleri kazanmış olmak, bu standartlara uygun nitelikte eğitim almış olmak ve bu konuda kazanılmış birikimlerini koçluk yaklaşımında sergileyebilmek önemlidir.  Ben de diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu ile olan kariyer yolculuğumda, aldığım ICF akredite koçluk eğitimlerinin beni daha ileriye taşıdığını belirtmek isterim.

ICF standartlarını karşılayan en az 60 saatlik bir koçluk eğitimini tamamlamanız, sizin profesyonel koçluk mesleğine adım atmanıza olanak sağlar. Profesyonel koçluk mesleğine adım atan bir koç, bu alanda kendini geliştirmek arzusunda olursa temel koçluk eğitimi sonrasında ICF Unvanı alma yolculuğuna girebilir. ICF Unvanına hak kazanmanın kriterleri ise; koçun ICF tarafından belirlenmiş standartları karşılayan özel koçluk eğitimini tamamlaması, belirlenmiş sayıda koçluk deneyimi süresi elde etmesi, mentör koçluk desteği alması, beraberinde ICF tarafından belirlenmiş koçluk tanımına, etik kurallarına ve temel yetkinliklerine uygun anlayış ve ustalık sergilemesidir.

Sağlık koçluğuna değinecek olursam; Ulusal Sağlık Koçları Derneği (The National Society of Health Coaches-NSHC), sağlık profesyonellerinin kronik hastalığı olan veya sağlık sorunu riski bulunan bireylere rehberlik etmelerini ya da koçluk yapmalarını etkili bir yaklaşım olarak savunur. Literatürde sağlık koçluğu yaklaşımının hemşirelik uygulamaları kapsamına girmesi nedeniyle, genellikle hemşirelerin sağlık koçluğunu yöneten ve etkinliğini değerlendiren profesyoneller olduğu göze çarpar.

Ulusal Sağlık Koçları Derneği (NSHC) tarafından yapılmış olan tanıma göre sağlık koçluğu; müşterilerin/hastaların kendi sağlıklarını, olası sağlık risklerini, akut veya kronik sağlık sorunlarını daha iyi yönetebilmeleri için sağlık davranışı değişikliğine aktif katılımla ve güvenle dahil etmek için kanıta dayalı etkili konuşma, klinik stratejiler ve motivasyonel müdahalelerin kullanılmasıdır. Yaşam tarzıyla ilgili hastalıkların önlemesi, sağlığın iyileştirilmesi veya hastalık durumunda tedavi ve bakım sürecinde hasta aktifliği gereksinimi; sağlık ve/veya sağlıklı yaşam koçluğu gibi yeni mesleki rollerin gelişmesine neden olmuştur. Sağlık ve sağlıklı yaşam koçluğunun, hasta aktivasyonunu ve sağlıkla ilişkili öz bakım yeterliğini artırdığı görülür. Sağlık koçluğunun etkili olabilmesi için ise hasta odaklı ve kanıta dayalı olması gerekir. Sağlık koçluğunun etkinliği, koçluk yaklaşımına geniş kapsamlı kronik hastalıkların önlenmesi ve kronik bakımın iyileştirilmesi çabalarının da entegre edilmesini gerektirir.

Sağlık koçluğunda temel yetkinliklerin teorik ilkelere, kanıta dayalı bilime ve klinik uygulama kılavuzlarına dayanmakla birlikte; Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından güncellenmiş temel yetkinlere dayandığı görülür. ABD başta olmak üzere dünya genelinde akredite edilmiş birçok sağlık koçluğu eğitim programı bulunmaktadır. Ülkemizde ise bu alanda sağlık profesyonelleri, akademisyenler, profesyonel koçlar, dernek ve üniversitelerle iş birliği içinde standartları belirlenerek hazırlanmış ve akredite edilmiş programlara ihtiyaç olduğu göze çarpar.

Uzman diyabet eğitim hemşiresi ve ACC unvanına hak kazanmış profesyonel koç olarak; hemşirelik alanında 25 yıllık mesleki deneyimim, diyabet alanında kazandığım deneyimim ve bilimsel yayınlarım, ICF akredite uzun soluklu eğitim sürecimle kariyer yaşamımda sürekli öğrenme ve gelişim yolculuğum halen devam etmekte. Diyabetle yaşam ve sağlık koçluğu alanında ayrıca deneyimlerim ve yazılarımla bu alana katkı sağlamaktan gurur duyuyorum. Elbette sürekli öğrenme ve gelişmeyi kendine yaşam felsefesi edinmiş biri olarak, benim de bu alanda keşif ve öğrenme yolculuğum keyifle devam edecektir.

Bu satırlarımın siz değerli okuyucularıma arzu ettiği katkıyı sağlamasını umut ederim. Sağlıkla ve sevgiyle kalın!

szuhur@outlook.com

www.senayzuhur.com

https://yuvayayolculuk.com

https://www.idkocluk.com/

www.ekonomidoktorunuz.com

Kaynaklar

Şenay Zuhur. Diyabetle Yaşam Sanatı. Platanus Publishing. 1. Basım- Ocak 2022, Ankara

https://www.icfturkey.org/kocluk-hakkinda/bir-koc-olmak-icin/ Erişim tarihi: 26.04.2022

https://www.nshcoa.com/ Erişim tarihi: 26.04.2022

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.