Diyabet Yaşam Koçluğu Nedir Ve Diyabetli Bireye Nasıl Katkı Sağlar?

0 7.463

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Diyabet yaşam koçluğu; diyabetli bireyin yaşamında olağan durumundan hedeflediği duruma varmasında, diyabetliye destek olma yaklaşımıdır. Diyabet yaşam koçluğuyla diyabetlinin var olan potansiyellerini keşfetmesi sağlanarak, ulaşılabilir hedeflerine olan yolculuğunda öğrenme ve gelişim sürecine eşlik edilir.

Diyabet hemşireleri; sağlığı geliştirme ve koruma, hastalıkta ve sağlıkta bireysel yönetim, diyabetli bireyin ve ailesinin eğitimi/danışmanlığı, bakım yönetimi gibi mesleki rolleriyle birlikte, koçluk yaklaşımıyla da diyabetlilerin hayatında önemli rol oynar.

Diyabet yaşam koçluğu yaklaşımı; diyabetlinin öz farkındalığının arttırılmasında, diyabet öz yönetim becerilerinin geliştirilmesinde, tedavi uyumunda, diyabetle sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmesinde ayrıca katkı sağlar. Diyabet hemşireleri koçluk yaklaşımıyla; diyabetli bireylerin var olan potansiyellerini keşfetmeleri, diyabetle yaşamda ulaşılabilir hedefler belirlemeleri, diyabetle birlikte öğrenme ve gelişim yolculuğu sürdürmelerine destek olur.

Diyabet Yaşam Koçluğu Yaklaşımının Faydaları Nelerdir?

Koçluk; insanları bulunduğu yerden olmak istedikleri ya da hedeflediklere yere taşımak amacıyla kullanılan bir süreçtir. Koçluk yaklaşımı, yaşamın birçok alanında olduğu gibi sağlık bakımı alanında da katkı sağlayan bir yaklaşımdır.

Koçluk yaklaşımının bireye sağladığı faydalar şunlardır:

 • Öğrenme ve gelişime aracılık etme
 • Ulaşılabilir ve geçekçi hedefler belirleme
 • Belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla, karşılıklı deneyim ve görüş paylaşımında bulunma
 • Yaşam değerlerinin ve amacının belirlenmesinde destek olma
 • Yaşamda bilinçli kararlar alma ve sorumluluk üstlenme konusunda destek sağlama
 • Var olan yeteneklerin geliştirilmesi için destekleme
 • Bireyin yaşamda etkinliğinin ve verimliliğinin artmasında destek olma
 • Bireyin var olan potansiyellerini açığa çıkartma, geliştirme ve cesaretlendirme amacıyla gerekli ortam ve koşulların yaratılmasında yönetsel yaklaşımda bulunma
 • Geleceğe dönük kaygıların azaltılmasında yardımcı olma
 • Duygu yönetimine ve öz disiplin sağlamaya yardımcı olma
 • Bireyin özgüvenini güçlendirmesine destek olma
 • Davranış değişikliği oluşturma sürecini yapılandırma
 • Yaşamda denge ve uyumu yakalamaya yardımcı olma

Koçluk yaklaşımı; bireyin bulunduğu yerden hedeflediği yere olan yolculuğunda programlanmış, yapılandırılmış profesyonel görüşmelerle, bireyin hedeflerine doğru adımlarla ilerlemesine yardımcı olur. Koçluk yaklaşımı ayrıca bireyin daha derin ve özgür düşünmesini, harekete geçmesini, yaşamda anlam bulmasını, kendini daha özgür ve güçlü hissetmesini sağlar.

Diyabet Yaşam Koçluğu Yaklaşımı Diyabetliye Nasıl Katkı Sağlar?

Koçluk yaklaşımında yetkinlik kazanmış diyabet hemşireleri; diyabetli bireylerin diyabet öz yönetim desteğine, tedavi uyumuna ve diyabetle yaşamda motivasyonunu güçlü tutmasına önemli katkı sağlar.

Diyabet yaşam koçluğu, diyabetli bireyin yaşamında bulunduğu yerden/durumdan hedefleri doğrultusunda ilerlemek istediği yere/duruma ulaşmasında profesyonel olarak motivasyonel destek sağlamaktır.

Diyabet yaşam koçluğu yaklaşımının, diyabetli bireye sağladığı başlıca katkılar şunlardır:

 • Diyabetli bireyin öğrenme ve gelişim sürecini destekleme
 • Diyabet öz yönetimi ve tedavi uyumunda, yaşanılan sorunların fark edilmesini sağlama
 • Diyabetle yaşamda olası sorunlara ve etkili çözüm yollarına yönelik farkındalık kazandırma
 • Diyabetle sağlıklı yaşam hedeflerinin belirlenmesi ve ulaşılabilir hedeflere yönelme konusunda rehber olma
 • Diyabetle yaşamda sürdürülebilir sağlık hedeflerinde, diyabetliye özgü profesyonel yaklaşım desteği sağlama
 • Diyabetle yaşamda gelişebilecek sağlık sorunlarına yönelik, doğru ve etkili çözüm yollarının bulunmasında profesyonel yaklaşım desteği sağlama
 • Diyabetle yaşamda, diyabetliye özgü var olan potansiyelin açığa çıkarılmasını sağlama
 • Diyabetle yaşamda, olası fırsatların, tehditlerin ve engellerin fark edilmesini sağlama
 • Diyabetle yaşamda, diyabetli bireyin kendi güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesini sağlama
 • Diyabetle sağlıklı ve daha etkin bir yaşam amacıyla, diyabetli bireyin var olan becerilerini keşfetmesi ve geliştirmesine destek sağlama
 • Diyabetli bireyin yaşamında uyum, özgüven, öz disiplin, kararlılık ve motivasyon yeteneklerinin gelişimine destek sağlama
 • Diyabetle yaşamda, bilinçli kararlar alınması konusunda rehberlik desteği sağlama
 • Diyabetle sağlıklı bir yaşam için, diyabetlinin yaşamında denge ve uyumu yakalamasına ve korumasına yardımcı olma

Diyabet Hemşireliğinde Koçluk Yaklaşımı

Diyabet yaşam koçluğu, bu konuda yetkinliklerini geliştirmiş diyabet hemşirelerinin diyabetli bireye yaklaşımlarında tercih edebilecekleri etkili bir yöntemdir.

Diyabet hemşireleri; bakım ve tedavi rolüyle beraber, eğitimci, iletişimci, danışman, araştırmacı, yönetici ve liderlik gibi mesleki rolleriyle diyabet yönetiminde ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleridir. Koçluk yaklaşımı, diyabet hemşirelerinin tanımlanmış mesleki rollerine ekledikleri bir yetkinliktir. Diyabet hemşireleri kariyer hayatlarındaki eğitimleri ve deneyimleriyle birlikte, diyabetli bireylere profesyonel koçluk yaklaşımı desteği verebilmektedir.

Diyabet hemşirelerinin diyabet alanında sahip oldukları bilgi ve deneyimleri, diyabet yaşam koçluğu yaklaşımına önemli katkılar sağlar. Özellikle etkili iletişim ve doğru sorular sorma, gözlemleme yeteneği, motivasyonel görüşme teknikleri, probleme dayalı çözüm teknikleri, aktif dinleyici olma ve çözümleyici değerlendirmeler yapma konusunda becerilerini geliştirmiş diyabet hemşireleri, koçluk yaklaşımında ayrıca başarı sağlar.

Diyabet hemşireleri; diyabetlileri ve yakınlarını bütünsel anlamda değerlendirme ve tanıma imkânına sahiptir. Diyabetli birey ve yakınlarının, her koşulda beklentilerinin farkındadır. Yakınları ve sosyal çevresiyle birlikte diyabetlilerin, yaşamlarında olası sorunlarını kapsamlı değerlendirme imkânları vardır. Diyabet hemşirelerinin; bakım yönetimi, sağlığı geliştirme ve koruma, kronik hastalık yönetimi, vaka yönetimi, diyabetli bireyin ve ailesinin eğitimi/danışmanlığı ve liderlik gibi çeşitli mesleki yaklaşımlarıyla birlikte, diyabetlilere koçluk yaklaşımında da etkin ve başarılı sonuçlar elde etmeleri mümkündür.

Diyabet riski taşıyan ya da diyabet tanısı almış diyabetli bireyler ve yakınları, var olan gereksinimleri doğrultusunda diyabet yaşam koçluğu desteğinden de faydalanmayı düşünebilir elbette. Fakat şunu unutmamak gerekir ki; diyabet yaşam koçluğu desteği hiçbir zaman diyabet sağlık bakımı ekibinin tıbbi tedavi ve bakım sürecindeki desteğinin yerini alan bir yaklaşım olarak görülmemelidir.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu yazı sadece bilgilendirme amaçlıdır. Paylaşım tıbbi hizmet, tıbbi talimat veya tıbbi öneri olarak anlaşılmamalıdır. Bu yazıda yer alan bilgilerin hiçbiri, sağlık uzmanları ile yapılan görüşmelerin yerini almayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle; sağlıkla ilgili her türlü gereksinimiz için mutlaka hekim, hemşire, diyetisyen, eczacı ya da ilgili diğer sağlık uzmanlarına danışmanız ve tavsiyelerine uymanız önemlidir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.