Diyabet: Hemşireler Fark Yaratır

0 103

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 1991 yılında diyabet konusunda toplumda farkındalığın arttırılması ve diyabetin öneminin vurgulanması amacıyla “İNSÜLİN HORMONU”nunu 1921 yılında keşfeden Kanada’lı tıp doktoru Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım tarihinin “Dünya Diyabet Günü” olarak kutlanmasını önermiştir.

Dünya Diyabet Günü her sene dünyada 160 ‘tan fazla ülkede ve 1 milyarın üzerinde insana ulaşan, dünyanın en büyük diyabet farkındalık kampanyasıdır. Şeker hastalığı konusunda halkı, hükümetleri ve medyayı bilgilendirmek (uyarmak) amacıyla çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir gündür.

Tüm dünyada diyabet farkındalığını artırmaya yönelik toplantılar, yürüyüşler, gösteriler, radyo/televizyon programları ve kan şekeri taramaları yapılmaktadır. Ülkemizde de bu amaçla birçok kurumun dahil olduğu diyabetin sebepleri, belirtileri, tedavisi ve neden olabileceği organ hasarları hakkında halkı aydınlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca diyabet ve sorunları konusuna dikkat çekmek amacıyla 14 Kasım Diyabet Günü’nün Mavi Halka şeklinde bir amblemi bulunmaktadır. Mavi renk, umudu; halka da birliği temsil etmektedir.

Dünya Diyabet Günü 1991 yılından beri her yıl, dünyanın her tarafında belirlenen değişik tema çerçevesinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yılki Uluslararası Diyabet Federasyonunun belirlediği ve tüm dünyada kullanılan 14 Kasım Diyabet Günü teması ‘DİYABET: HEMŞİRELER FARK YARATIR’ dır.

Bu temanın seçilmesinin amacı; hemşirelerin diyabetli bireyleri desteklemedeki önemli rolleri hakkında farkındalığı arttırmaktır. Dünyada çapındaki diyabetli birey sayısı artmaya devam ederken, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin rolü durumun etkisini yönetmede son derece önemli hale gelmektedir. Diyabet bir ekip işidir ve bu ekip içerisinde diyabet hemşiresi önemli bir role sahiptir. Hemşireler genellikle kişinin etkileşim kurduğu ilk ve bazen tek sağlık profesyonelidir ve bu sebeple onların ilk değerlendirmesi, bakım ve tedavilerinin kalitesi hayati önem taşır. Diyabetle yaşayan veya diyabet gelişmesinde risk altında olan insanların onların eğitimine, bakımına ve desteğine ihtiyaçları vardır. Diyabetli bireylere yapılan eğitim ile öz bakım için gerekli bilgi, beceri ve yetenekler kazandırılarak, diyabetlilerin karar alma, sorun çözme ve öz-bakım davranışlarını geliştirme, sağlık durumunu hedeflenen düzeye getirme, klinik sonuçları iyileştirme, yaşam kalitesini artırma ve bakım maliyetini düşürme gibi oldukça geniş yararlar sağlanacaktır.

Dünya Sağlık Örgütüne göre;

 • Hemşireler sağlık profesyonellerinin %59’unu oluşturan en büyük meslek grubudur.
 • Küresel hemşire açığının 5,9 milyon olduğu tahmin edilmektedir, bunun % 89’u düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunmaktadır.
 • 2030 yılına kadar meslekteki endişe verici eksikliklerin üstesinden gelmek için eğitilen ve istihdam edilen hemşire sayısında yılda %8 artış olması beklenmektedir.
 • Hemşirelik iş gücünün yaklaşık % 90’ı kadındır.

Diabetes Mellitus;

 • Dünyada 2019 yılında 463 milyon yetişkin diyabetli yaşamakta.
 • 2030 yılında diyabetli sayısının 538 milyona kadar artması bekleniyor.
 • Diyabetli her 2 yetişkinden 1’i (232 milyon) diyabetli olduğunu bilmiyor.
 • 6 canlı doğumdan 1’i (20 milyon) hamilelikte yüksek kan şekerinden etkilenmektedir.
 • Diyabetlilerin üçte ikisi kentsel alanlarda yaşıyor ve bunların 4’te 3’ü çalışma çağında.
 • Diyabetli her 5 kişiden 1’i (136 milyon) 65 yaşın üzerinde.
 • Diyabet, 2019 yılında sağlık hizmetlerine harcanan küresel toplamın % 10’u, en az 760 milyar dolarlık sağlık harcamasından sorumludur.

Doç. Dr. Selda Çelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Diyabet Hemşireliği Derneği Genel Sekreteri

Zeynep Ateş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, 4. Sınıf öğrencisi

https://worlddiabetesday.org/about/ Erişim tarihi: 12.11.2020 

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.