Dil ve Konuşma Terapisi Ne Bakar?

0 13.343

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dil ve konuşma bozuklukları bireyin yaşamını önemli derecede etkilemesine karşın erken teşhis ve uygun müdahale ile bireyin yaşamındaki olumsuz etkileri azaltılabilir. Doğru tanı ve uygun müdahale uzman olmayı gerektirir.

Dil ve Konuşma Terapisti bu konuda eğitim almış uzman kişidir.

Meslek unvanı kullanım ülkelere göre farklı göstermekle birlikte aynı anlamda kullanılmaktadır.

Dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu, logoped ve ülkemizde daha çok kullanılan dil ve konuşma bozukluğu uzmanı ve/veya dil ve konuşma terapistidir.

Meslek adında bozukluk uzmanı, patolog, terapist terimleri mesleki tanım etik ve standartlar dünyadaki dil ve konuşma terapistleri meslek odalarını temsil eden Ulusal Logopedi ve Foniatri Birligi (lALP) Avrupa Birliği üye ülkelerini temsil eden Avrupa Birliği Dil ve Konuşma Terapistleri/Logopedi Birliği (CPLOL), Amerikan Konuşma, Dil ve işitme Birliği ASHA). Dil ve Konuşma Terapisti Kraliyet Akademisi (RCSLT) tarafından ortaklaşa belirlenerek söyle yapmıştır:

“Dil ve konuşma terapisti/patoloğu insan iletişimi ve dil (lisan)-konuşma ile ilgilenir ve nedenlerine bakılmaksızın çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde ve yaşlılarda tüm ses konuşma, yutma fonksiyonları ve dil(lisan) bozukluklarını tedavi eder. Dil ve konuşma terapisti/ patoloğu insan iletişimi ile ilgili bozuklukların yaşam boyu önlenmesi, ayırıcı tanısı, değerlendirilmesi, tedavisi ve bilimsel incelemesinden sorumlu bir meslek erbabıdır.”

Ülkemizde Dil ve Konuşma Terapisi mesleği 6 Nisan 2011 tarih ve 6225 sayılı yasa ile sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır.

Dil ve konuşma terapistinin yetkinlik alanları sağlık ve eğitim sektörleri arasında bir köprü olarak çok yönlü sorumluluklar içeren geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Dil ve konuşma bozuklukları uzmanlarının çalıştığı hastalık grupları sözel ve sözel olmayan iletişim sorunlarından, yutma ve yeme bozuklukları olan bireylerin sağaltımına kadar geniş bir aralığı kapsar.

Dil ve Konuşma Terapistinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlişkili Diğer İçerikler

1. Çocuk ergen, yetişkin ve yaşlılarda insan iletişimini ilgilendiren tüm bozuklukları önleme, ayırıcı tanısını koyma ve tedavi-terapi programı hazırlayıp uygulamadan sorumludur.

  • Artikülasyon (dudak-damak yarığı, serebral palsi vb bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) ve diğer konuşma sesi bozuklukları
  • Ses bozuklukları
  • Özgül (spesifik) dil bozuklukları
  • Dili yazarak ifade etmede karşılaşılan bozukluklar ile mantıksal işlemlemeyi/akil yürütmeyi etkileyen bozukluklar
  • Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi
  • İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere konuşma ve dil terapisi
  • Afazi (inme sonrası dil ve konuşma kaybı) ve diğer nörolojik kökenli (dizartri, apraksi) konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme, terapi
  • Yutma, yutkunma ve östaki borusunu etkileyen bozuklukların terapisi Larenjektomi, trake otomobillerde konuşma terapisi
  • Yaşlanmaya bağlı serebral bozuklukları (ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans v.b) olan bireylere iletişim terapisi

2. Yukarıda adı geçen bozuklukları olan bireylerin ailelerine bozuklukları önleme ve bozukluğu olan bireylerin rehabilitasyonu konularında danışmanlık yapar.

3. Yukarıda adı geçen bozukluklar konusunda personel yetiştirme ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev alır.

4. Yukarda adı gecen bozukluklar konusunda toplum duyarlılığını arttırmakta görev alır.

5. Gerek gördüğünde daha detaylı değerlendirme için uzmanlara yönlendirme yapar, takip eder ve gerekirse multidisipliner olarak çalışır.

6. Yukarıda adı gecen bozuklukların işlevsel değerlendirilmesinde ve terapisinde gerekli cihaz ve araçların kullanarak dil ve konuşma fonksiyonlarının klinik değerlendirilmesini yapar.

7. Hastanın tedavisi sırasında gelişimini ve terapiden sağladığı faydaya belgelemek takip etmek için kayıt tutar terapi sureci boyunca değerlendirme yapmak amacıyla veri toplar sonuçlara uygun olarak tedavi planını geliştirir ve değiştirir, tedavi sürecinin faydalan ve kaydedilen gelişme ile ilgili sonuçlan hasta ve yakılan ile yazılı ve/veya sözlü olarak paylaşır.

8. Alternatif ve iletişimi destekleyici sistemler ve cihazları seçme, önerme görevi yapar.

https://www.asha.org/Students/Speech-Language-Pathologists/ Erişim Tarihi: 27.04.2020

https://cplol.eu/the-profession/professional-practice.html Erişim Tarihi: 27.04.2020

https://www.dktd.org/tr/dil-ve-konusma-terapistligi-p Erişim Tarihi: 27.04.2020

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.