Difteri (Kuşpalazı) Nedir, Belirtileri Nelerdir Ve Nasıl Tedavi Edilir?

0 444

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Halk arasında kuşpalazı olarak bilinen Difteri, toksin üreten Corynebacterium Diphteriae adlı mikroorganizmanın boğaz,  burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkan ciddi sonuçlara, ölümlere yol açabilen  bir hastalıktır.

Difteri vakaları, ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte ölüm oranlar %20’lere kadar çıkabilir. Salgınlarda ise ölüm daha yüksektir; her üç kişiden biri kaybedilebilir.

Difteri etkeni ile karşılaşmamış veya aşılanmamış kişiler her yaşta hastalığa yakalanabilirler.

İnkübasyon süresi: 2-7 gündür. Bazen daha uzun olabilir.

Difteri (kuşpalazı) Nasıl Bulaşır?

Difteri enfeksiyonunun bulaşmasında hastalar ve taşıyıcılar rol oynamaktadır.

Doğrudan

Enfekte kişinin öksürmesi ve hapşırması ile çevreye yayılan damlacıkları sağlam kişinin solunum yoluyla almasıyla, nadiren cilt lezyonlarından ve yakın fiziksel temas ile bulaşabilir.

Dolaylı

Difteri bakterisi ile kontamine (bulaşmış) oyuncak, eşya vs. gibi objelere temas ile bulaşır. Pastörize edilmemiş sütle de bulaşabilir.

Bulaştırıcılık Süresi: Bulguların başlamasından sonra 2-4 hafta bulaştırıcılık devam eder. Antibiyotik tedavisi alanlarda tedavi başlandıktan sonraki 24-48 saat içinde bulaştırıcılık sona erer. Antibiyotik tedavisi almayanlarda 4 haftayı da geçebilir.

Difteri (Kuşpalazı) Belirtileri Nelerdir?

Difterinin en sık tuttuğu bölge yutak ve bademciklerdir. 

  • Hafif Ateş,
  • Halsizlik,
  • İştahsızlık,
  • Boğaz Ağrısı,

2-3 gün içerisinde bakterinin salgıladığı difteri toksini burunda, bademcikler üzerinde ve boğazın gerisinde doku hasarı yaparak kalın, mavi veya grimsi-yeşil renkte bir zar oluşturur.

Zar oluşumuyla birlikte aşağıdaki belirti ve bulgular ortaya çıkar:

  • Öksürük,
  • Yutma güçlüğü (Disfaji),
  • Nefes almakta güçlük (Dispne),
  • Boyun lenf bezlerinde ve çevre yumuşak dokuda şişme,
  • Ses kısıklığı,
  • Pürülan burun akıntısı görülebilmektedir.

Difteri (Kuşpalazı) Tanısı Nasıl Konulur?

Klinik belirtiler ve boğaz kültüründe basilin bulunması ile tanı konulur.

Difteri (Kuşpalazı) Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavide difteri antitoksini ve antibiyotikler kullanılır.

Kişinin antitoksine karşı duyarlılığını anlayabilmek için deri testi ya da konjektiva testi yapılır.

Konjektiva Testi: Serum fizyolojik ile sulandırılmış antitoksin, gözün alt kapağının içine damlatılır. Diğer göze karşılaştırmak amaçlı sadece serum fizyolojik damlatılır. 20 dakika boyunca her iki gözdeki reaksiyon incelenir.

Deri Testi: Deri içine az miktarda, sulandırılmış antitoksin uygulanır. 20 dakika sonra 1 cm ya da üzerinde şişlik olursa hipersensivite (aşırı duyarlılık) düşünülür.

Difteri (Kuşpalazı) Hastalığından Nasıl Korunulur?

Aşı ile hastalıktan korunmak mümkündür.

Çocuklar, ergenler ve yetişkinler için farklı dozlarda uygulanmak üzere aşının koruyuculuğu yüksektir.

https://asi.saglik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 24.05.2020

https://www.seyahatsagligi.gov.tr/site/HastalikDetay/Difteri Erişim Tarihi: 24.05.2020

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.