Difteri (Kuşpalazı) Nasıl Önlenir, Aşısının Uygulama Takvimi Nasıldır Ve Yan Etkileri Nelerdir?

0 286

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Dünyada 1920’lerde başlayan difteri bağışıklaması günümüzde de toksoid aşı uygulaması olarak sürmektedir.

Difteri toksijenik bir hastalık olması nedeniyle toksoid aşı ile yapılan tam bağışıklama kişileri hastalığın etkeni Corynebacterium Diphteriae toksininden korur.

Çocukluk Aşı Takviminde Difteri (Kuşpalazı) Aşı Şeması Nasıldır?

Mevcut takvimimizde difteri aşısı 5’li karma aşı (DaBT-İPA-Hib) şeklinde 2,4,6 aylarda yapılmakta ve 18. ayda tekrar dozu uygulanmaktadır.

Okul çağına gelindiğinde ilkokul 1. sınıfta 4’lü karma (DaBT-İPA) ve 8. sınıfta da difteri-tetanoz (Td) şeklinde aşı uygulaması devam etmektedir.

Yetişkinlerde uygun aralıklarla yapılmış 3 doz veya bebeklerde beşli karma aşı içinde yapılan 4 doz difteri aşısı ile % 95’ten fazla koruyuculuk sağlanır.

Difteri (Kuşpalazı) Aşının Yapılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Aşı veya aşı içeriklerine karşı ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) öyküsü olanlara tekrar difteri aşısı yapılmamalıdır.

Orta veya ağır akut hastalığı olanlarda aşı ertelenmelidir. Ancak hafif hastalıkta aşı yapılabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve gebeler difteri aşısı olabilirler.

Difteri (Kuşpalazı) Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

Yaygın alerjik deri döküntüsü, ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) veya sinir sistemiyle ilgili ciddi sistemik yan etkiler, difteri aşısı uygulanmasından sonra ender olarak bildirilmiştir.

İçinde difteri aşısının da bulunduğu çoklu aşıların sonrasında görüldüğü bildirilen en sık yan etkiler bölgesel reaksiyonlardır ve genellikle hassasiyet ile birlikte olan veya olmayan deride sertlik (endurasyon) şeklindedir.

Özcengiz E, (2003). Difteri Bağışıklanması (https://www.ttb.org.tr/STED/sted0303/difteri.pdf) Erişim Tarihi: 24.05.2020

https://asi.saglik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 24.05.2020


Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.